MySQL
 Sendmail (upd 2005 06 16)

Get Up
Concept algemeen:
- sendmail is een server programma, draait bv op een Unix/Linux server, met de naam sendmail.
- server zelf wordt gestart door de deamon te starten, meestal vanuit een script, met paramters, en automatisch bij het starten van de server.
- De gebruiker communiceert op de command prompt met de mailserver via het programma "mail"
- Er zijn verschillende "clients": e-mail programma's kunnen de mail afhalen om hem comfortabeler te lezeen en beantwoorden.

Gebruik:
- mailserver downloaden en installeren
- configuratie instellen
- mailserver starten, stoppen, herstarten.

Installatie:
- bij veel distributies is een mailserver ingebrepen. Check je huidige distributie als je de daarbij horende scripts en tools wil gebruiken. Anders kan je installeren vanaf het begin.
- - menu
MySQL server
Server:
- sendmail : daemon
Beter is het natuurlijk een script te gebruiken:
rcsendmail start (suse 8.0 bv)
service sendmail start (RH9/Fedora)
Sluiten, herstarten gaat op dezelfde manier service sendmail stop, service sendmail restart

sendmail.org : Sendmail Consortium's bron voor downloaden vrije sourcecode sendmail enz.
sendmail.com : Sendmail Inc., het bedrijf dat sendmail maakte en exploiteert