./  Previous  Home 

Gambas Naming Conventions

De naamgevingsafspraken worden niet strikt opgelegd door de compiler. Maar programma's die deze conventies volgen zijn gemakkelijker te lezen door andere programmeurs.

Variable names

Alle "private" variabele namen van een "class" beginnen met het dollarteken $

De eerste kleine letter geeft het type van variabele aan:

Letter Type
a Array
b Boolean
c Collection
f Float
h Object (Handle)
i Integer, Long, Short, Byte.
n An integer storing a number of objects.
s String

Voorbeeld
PRIVATE $iLast AS Integer
PRIVATE $sLast AS String
PRIVATE $hEditor AS Object
PRIVATE $sOldVal AS String
PRIVATE $bFreeze AS Boolean

PUBLIC SUB Form_Resize()

  DIM iWidth AS Integer

Form element names

Als je in de Gambas-IDE een nieuw element op een "form" maakt, krijgt het een naam als "Label1" "Label2" ...

Nog voor je een "methode" toewijst aan (code schrijft voor) het nieuwe element hernoem je het best zo "btnStart" or "lstAddressSelect". De eerste twee a drie letters zijn klein en geven het type aan volgens deze definitie:

Form Elements Officieel:
Letter Type
btn button
chk CheckBox
cvw ColumnView
cmb ComboBox
dwg DrawingArea
dlg FontChooser
edt GambasEditor
frm Frame
grd GridView
spl HSplit
iv IconView
lbl Label
lst ListBox
lvw ListView
pan Panel
img PictureBox
opt RadioButton
svw ScrollView
spb SpinBox
tab TabStrip
tim Timer
txa TextArea
txt TextBox
txv TextView
tbt ToolButton
trv TreeView
spl VSplit
Een project dat deze stijlvoorschriften volgt is de
gambas2-1.9.28/apps/src/gambas2
De Gambas IDE zelf!
Form Elements Variatie:
Letter Type
bt button
bx box
vw View
ar area
lb label
fr frame
pn pannel
st strip
sp split
txbx textbox
lsbx listbox
txlb textlabel
cmbx combobox
chbx checkbox

Een kleine afwijking: Zelf hou ik meer van een vast combinatie van twee letters.

From the Gambas Documentation - see Gambas website

Zie ook Gambas Index