26/9/2022

Harde schijf snelheid

Filed under: — cybrarian @ 10:25 pm

Eén pc: ST3250410AS 250 GB

hdparm -T /dev/sda

/dev/sda:
Timing cached reads: 12268 MB in 1.99 seconds = 6159.64 MB/sec

Andere pc: WDC2500.. 250 GB

hdparm -T /dev/sda

… = 12341.71 MB/sec

Maar ligt het verschil aan de disk, of (de combinatie met) het systeem waar die in zit?

20/9/2022

Kolommen invoegen: veel (rijen invoegen)

Filed under: — cybrarian @ 7:15 pm

Beginsituatie: een rekenblad dat in gebruik is, met in de kolommmen/rijen allerlei ingevulde gegevens.

Probleem: Er zouden achteraan kolommen (rijen) bij moeten gemaakt worden, liefst ineens met dezelfde layout.

Mogelijke oplossing:

Uitbreiden
– selecteer een aantal kolommmen (bv 5 voor 5 dagen bij) door op de kolomhoofding te klikken (bv de letter “L”), shift indrukken en houden, ondertussen op kolomhoofding “P” klikken. De kolommen zijn nu geselecteerd. Onderaan zie je achter “Selected .. 5 columns” staan. Pas aan tot het aantal overeenkomt met het aantal dat je wil invoegen.
– klik rechtse muisknop, en kies het de aangeboden mogelijkheden “insert columns before” (invoegen voor kolom) – of naargelang je noden, “after” of achter de geselecteerde.

Layout
– de layout van de kolommen waar je tussen stond aan “L”, wordt overgenomen.

Inhoud
– Kopieer de nodige formules naar het gebied:
— selecteer gebied van de formules van 1 kolom (of van een week, naargelang welk soort gegevens je wil verlengen)
— druk ctrl-c
— selecteer het gebied waar ze naar toe moeten.
— ctrl-v om te plakken.
— Controleer!

Sneltoetsen
– selecteer een kolom
– druk [ctrl] [+]
– herhaal zolang nodig, of houdt even ingedrukt en verwijder het teveel.

26/8/2022

uw persoonlijke instellingen zijn vergrendeld

Filed under: — cybrarian @ 9:12 am

Na een update (in openSUSE Leap 15.3) + herstart krijg ik de volgende vraag van LibreOffice:

Uw persoonlijke instellingen worden door een andere sessie van LibreOffice gebruikt of uw persoonlijke instellingen zijn vergrendeld.
Gelijktijdige toegang kan leiden tot inconsistentie in uw persoonlijke instellingen. Zorg ervoor dat gebruiker ‘wim’ LibreOffice op host ‘localhost.localdomain’ sluit, voordat u verdergaat.

Wilt u werkelijk doorgaan?

(deze melding geeft 7.2 als versie weer, op vergelijkbare systemen is 7.2.5.1 aanwezig).

Als ik “nee” zeg, sluit LibreOffice terug af.
Als ik “ja” zeg, krijg ik een voorstel om een openstaand document als “alleen-lezen” te openen; ik bevestig dat, bekijk het document, sluit LibreOffice volledig af. Daarna start het programma normaal op.

Mogelijk komt het ook doordat ik vanop een andere computer ingelogd had en documenten open had staan toen ik een sessie onderbrak.

10/8/2022

Tijdsregistratie met timew (TimeWarrior)

Filed under: — cybrarian @ 10:29 pm

Een manier om op de commandolijn, in een terminal, tijden te registreren voor projecten waar je aan werkt. Niets te installeren, geen databank nodig, gegevens worden bewaard in bestanden en op het moment van het commando wordt gerekend en verslag gemaakt.
Gebruik, installatie, eerste gebruik, terugwerkende kracht, opslag

Gebruik

Commando’s/parameters:
projectivemotion/timewarrior-cheatsheet.md

timew start
timew stop

timew continue

timew

Tracking 
 Started 2022-08-12T12:34:13
 Current        42:58
 Total        0:08:45

timew summary (week/month/year)

Wk Date    Day Tags  Start End  Time  Total
W32 2022-08-12 Fri   12:34:13  - 0:13:29 0:13:29
                          
                       0:13:29

Je kan onmiddellijk een tag of eigen naam meegeven die je nadie kan zien/gebruiken:
timew start 'Website'

timew view summary :ids

Laat ondermeer de id’s zien die je kan gebruiken om wijzigingen te doen;

timew tag @1 'Website'

timew help
man timew

Installatie
Installeer met je softwarebeheer/packet manager, of op de commandolijn, bv Suse:
zypper install timewarrior

The following NEW package is going to be installed:
 timewarrior
1 new package to install.
Overall download size: 326.8 KiB. Already cached: 0 B. After the operation, additional 1.0 MiB will be used.
Continue? [y/n/v/...? shows all options] (y): 

Eerste gebruik:

De eerste keer dat je een timew commando gebruikt, bv:
timew start
(of een ander commando als timew help …)
wordt de opslagruimte bepaald:cd .

Create new database in /home/cybrarian/.timewarrior? (yes/no) Create new database in /home/cybrarian/.timewarrior? (yes/no) yes Tracking Started 2022-08-12T12:34:13 Current 13 Total 0:00:00

Terugwerkende kracht
timew track 9am - 11am 'name'
Track verwacht een begin – eind combinatie. Als alleen begin gegevens is wordt het als een nieuwe start opgevat.

timew track 23:30 'Mail etc'
Note: '"Mail etc"' is a new tag.
Tracking "Mail etc"
Started 2022-08-31T23:30:00
Current 47:11
Total 0:17:11

Opslag

De directorie voor de gegevens wordt gemaakt in je home directory:
(de lijn met datum-“data” is na installatie niet aanwezig en betekent dat er als eens werd geregistreerd.

~/.timewarrior
├── data
│ ├── 2016-08.data
│ └── undo.data
├── extensions
└── timewarrior.cfg

~/.timewarrior/data> timew track 11:30pm ‘Mail etc’

ls -lFAh
totaal 12K
-rw-r–r– 1 cybr users 34 31 aug 23:47 2022-08.data
-rw-r–r– 1 cybr users 24 31 aug 23:47 tags.data
-rw-r–r– 1 cybr users 91 31 aug 23:47 undo.data

cat 2022-08.data

inc 20220831T213000Z # “Mail etc”

~/.timewarrior/data> timew stop 23:59

Recorded “Mail etc”
Started 2022-08-31T23:30:00
Ended 59:00
Total 0:29:00


Gebruik, installatie, eerste gebruik, terugwerkende kracht, opslag

3/8/2022

Veranderen van directory van in een script

Filed under: — cybrarian @ 10:31 pm

Ik wil een script gebruiken om mijn konsole naar een bepaalde directory te brengen waar ik dan verder wil werken.

In een script werkt het prima:
In /home/bin maak ik:
listDocuments.sh
daarin staat:

cd /home/copyleft/Documents
ls -lFAh

Na chmod +x listDocuments.sh kan ik het script uitvoeren (vanuit de directory waar het staat, bv ~/bin) met listDocuments.sh, of ./listDocuments.sh (om zeker te zijn dat je het script van deze directory neemt, vooral belangrijk als je je mistypt en per vergissing een verkeerd script zou oproepen daardoor).
De inhoud van die directory wordt getoond, maar als het script ten einde is, sta ik op mijn commandolijn nog altijd in /home/copyleft/bin, en niet in /home/copyleft/Documents

Na het einde van het script kom je proper terug in je oorspronkelijke omgeving terecht (of je blijft er dus eigenlijk).

Met een extra punt voor het uitvoeren van het shell script kan je aangeven dat je dit script in deze huidige omgeving wil laten werken:

. ./listDocuments.sh

29/6/2022

OpenSUSE 15.4 gambas3

Filed under: — cybrarian @ 7:01 pm

Gambas komt niet voor in de officiële opensuse repo’s van 15.4.

Kan wel gekozen worden uit de community packages van software.opensuse.org: https://software.opensuse.org/package/gambas3

En ik heb er op gelet de IDE te kiezen, en deze keer moet ik niet meer apart de JIT compiler toevoegen om Gambas3 te kunnen starten.

Geïnstalleerd (en bereikbaar uit development menu) : versie 3.17.2

Signal Desktop voor Linux

Filed under: — cybrarian @ 10:43 am

Desktop na smartphone
De signal app moet eerste werken op je smartphone voor je een werkende desktop versie kan hebben.

Installatie uit de repository van je distributie, of bv OpenSUSE:

software.opensuse.org; zoek “signal-desktop”.
(vermeldt ook Fedora…)
https://software.opensuse.org/package/signal-desktop

[1-click install], voegt aantal repositories toe, waarop foutmelding komt.
Nadien toch ok, Log zie onderaan.

Na installatie is de signal toepassing te vinden in:
Menu: Internet, "Signal Private Messenger".

Het programma start met een 2D barcode die je moet scannen met je smartphone:
instellingen, gekoppelde apparaten, + (toevoegen).

Je kan een naam instellen (ipv localhost.localdomain), die zo zichtbaar wordt in je smartphone bij gekoppelde apparaten. Daar zie je ook de datum van de koppeling en de laatste update verbinding.

De geschiedenis van je apparaat kan je niet binnenhalen, maar je ziet wel al je contacten. Je kan berichten sturen vanuit de desktop app, enter heeft hier de functie van “Sent”.

(meer…)

24/6/2022

Signal stopt (upd: start signaal)

Filed under: — cybrarian @ 12:14 pm

Ik gebruik een goed half jaar Signal op Sailfish (in de Android compatibility layer), en tot nu toe liep dat redelijk goed. Af en toe problemen met de camera die geblokkeerd leek door Signal en niet meer startte als app op Sailfish, maar eens ik dat wist geraakte ik er ook uit, bv door Signal even af te sluiten of zo.

Ik negeerde de voorbij tijd een aantal dagen de meldingen van Signal dat er een nieuwe versie is, omdat ik niet besefte dat het programma, indien niet geupdate, zou stoppen met werken. Het start nu nog wel op en toont alles wat er was tot de vervaldatum, maar haalt geen nieuwe berichten binnen en ik kan ook niets meer sturen.

Deze versie van Signal is verlopen. Werk Signal bij om weer berichten te kunnen verzenden en ontvangen.

Geïnstalleerde versie: Signal 5.34.4 op Sailfish 4.4.0.64 (up-to-date).

(ps zie ook later: Signal telt weer af; sept 2022 – 5.48.3)

De “Nu bijwerken” knop stuurt me naar een Aptoide scherm en daar staat bovenaan de Signal update klaar met een knop “BIJWERKEN”.

Nieuwste versie: 5.41.5

Als ik daarop klik komt er een melding “Aan het downloaden ” maar die blijft staan en evolueert helemaal niet.

(ik heb het geprobeerd met data verbinding en verschillende wifi verbingenen, en ook rechstreeks vanuit de Aptoide store).

Ik weet niet meer hoe ik het origineel geïnstalleerd heb..

Nog niet geprobeerd: de-installeren (maar dan ben ik *waarschijnlijk* mijn huidige gegevens kwijt) en terug proberen te installeren .

Via desktop?
En er bestaat een Linux versie van de Desktop software, zowel voor Debian systemen; ook in openSUSE community repository (https://software.opensuse.org/package/signal-desktop).
Maar je kan geen koppeling met je apparaat maken als de versie op je Sailfish niet meer werkt…

Danger zone
Op de site van signal vond ik een intrigerende pagina met een onderdeel “Danger zone” (https://signal.org/android/apk/)

“Ervaren gebruikers met speciale noden” kunnen de Signal APK direct downloaden blijkt. De meeste gebruiker zullen dat onder normale omstandigheden niet nodig hebben, zeggen ze nog. En dan een knop met Signal 5.40.4.1 en “Download”.
Ik gebruik dus de sailfish browser, en ga naar die pagina, en doe de download.
Het duurt even, maar als ik de melding krijg dat het klaar is klik ik daar ook op en ik hoop dat het een installatie start. Dat blijkt niet zo onmiddellijk, maar even later krijg ik de melding dat de installatie klaar is!

Ik start Signal en dat blijkt* nu versie 5.40.4.1 te zijn. En ik krijg onmiddellijk een bericht dat ontvangen in de achtergrond aanstaat.

(*) menu, instellingen, Hulp: Versie 5.40.4.1.
ps: Niet vertrouwde software installeren stond aan op dat moment.

Opgelost!Update 09/2022:


Signal telt weer af

Ik krijg een melding in signal:

Deze versie van Signal zal in 9 dagen verlopen. Werk bij naar de meest recente versie.
Nu bijwerken

Het “Nu bijwerken” staat blauw: het is een link naar het openen van de webpagina van Signal.

Ik heb nu versie 5.40.4.1

In de aptoide app, zoek “Signal”, zie ik een knop “bijwerken”, en er onder staat Nieuwste versie: 5.48.3. De info zegt “2M / 50.3 MB *5.0”; ik vermoed dat dat het aantal downloads, de grootte en een beoordeling is.
(en onderaan reklame voor “vergelijkbare apps”)

Als ik op “Bijwerken” klik, komt er “Aan het downloaden”; verder geen evolutie, enkel een “pauze” knop. Ik laat mijn telefoon even gerust en kom straks wel zien …

Er lijkt niets te gebeuren, en er is nergens een aanduiding waarom niet; moet ik inloggen? Geen idee. Ik sluit aptoide.

Dus ik kies maar weer de methode van vorige keer:

De site, “Download”, Ik zie een bericht van de download, maar kan er niet op klikken omdat het onmiddellijk weg is.

Ik Ga naar de browser, Downloads; daar kom ik in “Overdrachten”, met een overzicht van alle (recente) downloads; met bovenaan “Signal-Android-website-prod-universal-release-5.48.3.apk.
Links ernaast een android symbool. Rechts een ander symbool (voor web-download denk ik, andere hebben een bluetooth teken).

Plots krijg ik een melding:

installatie van Signal app voltooid “INSTALL_SUCCEEDED”.

Ik kan Signal starten, en krijg bovenaan een melding of reklame “Deel je support”

– – –

Ik moet volgende keer toch wat meer systematisch werken, zodat ik weet wat het juist oplost, die poging in aptoide of de download.

23/6/2022

MOV-filmpje uitknippen

Filed under: — cybrarian @ 12:26 pm

Met digitaal fototoestel opgenomen filmpje (in MOV formaat, 21.3 Mb) inkorten (verkleinen onder 10 Mb) om per mail te versturen.

Avidemux
Op een openSUSE desktop: bij-installeren van een toepassing om filmpjes te “snijden”, bv Avidemux.
– Yast Software, zoeken, “avidemux”; levert een 8-tal resultaten; waarvan 3 interessante (de rest zijn debug en taalpaketten).
avidemux3 : de basis tool
avidemux3-cli : om vanop de commandolijn bewerkingen te doen (scripts?)
avidemux3-qt5 : desktop programma om avidemux te gebruiken, installeert applicatie-start-icoontje in multimedia menu.
Installeer deze drie.

Een filmpje “trimmen” is gemakkelijk:

 • Start Avidemux. File, Open om je mov filmpje te kiezen.
 • Start het filmpje en laat het lopen tot het punt waar je het goede stuk wil laten beginnen.
 • Markeer met de “A” (rode knop met A: set start marker)
 • Laat filmpje verder lopen tot waar het goede stuk eindigt.
 • Markeer met “B” (witte knop met B: set end marker.
 • Check het uitgangsformaat: zet bv op MOV als je hetzelfde wil als het origineel.
 • Bewaar je huidige selectie (blauw omkaderd) door “Save”
 • Geef een andere naam dan het origineel.

Voor kleine filmpjes zoals hier gaat het openen en bewaren snel. De uitvoer was bv 6,7 MB groot, en kon per mail verstuurd worden.

14/6/2022

Sailfish updates 2022

Filed under: — cybrarian @ 12:38 am

Sailfish is de “Linux distributie voor smartphones” voor gebruikers van “met Sailfish compatibele” toestellen (zoals XPeria en FairPhone? of een toestel waar de community versies voor maakt)
Ik denk dat ik er al wat heb overgeslagen, maar nu dus een serial update:

Versie 4.4.0.68 (door mij uitgevoerd 01/09/2022; oorsprong 07/2022 )
Versie 4.4.0.64 Vanha Rauma (770 MB) met foto van een “stad” (*); oorspr mei 2022

Versie 4.3.0.15 (door mij pas uitgevoerd in juni 2022; oorsprong maart ’22?)

Ziet er op het eerste zicht uit als een dorp met schattige houten besneeuwde huizen, maar dat kan daar ook een stadsbeeld zijn?

Zie ook Sailfish updates 2021, 2020, 2019, 2018 …, 2016

Sailfish Personen

Filed under: — cybrarian @ 12:21 am

Sailfish is een Linux besturingssysteem voor smartphones, dat ondermeer draait op bepaalde XPeria’s. Het combineert goed met Linux op je desktop.

Naam Adres Woonplaats
De NAW gegevens, wat meestal “Contacts” heet, is in de Nederlandstalige vertaling van Sailfish “Personen”.

Bij het maken van een backup zitten de gegevens over de contacten ingepakt in een tar-bestand, iets als sailfish_backup_2022-06-13T22-51-49Z.tar, dat bv 3,2 GB groot is. Er zitten je foto’s, contacten, enz in.

Je kan het uitpakken met de commandolijn of op de desktop openen en er gewoon in kijken met je bestandenbeheerder (file manager); die zal waarschijnlijk aanbieden om het te openen of uit te pakken). Je ziet mappen als “Browser”, “Gallery”, “Calendar”, “Notes”, …
Kijk in de map “People”; het bestand heet all.vcf.

sailfish_backup_2022-06-13T22-51-49Z.tar
./People
./../data
./../../all.vcf

Als je in KDE op all.vcf klikt, opent kAddressBook.
Daarin heb je een overzicht over de contacten uit je Sailfish apparaat.

Links
https://jolla.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003774973-How-to-extract-data-from-a-Backup-archive

13/6/2022

ownKeepass

Filed under: — cybrarian @ 11:29 pm

Een wachtwoordbeheerder die beschikbaar is op Sailfish is ownKeepass, gebaseerd op de open source (GPL2) keepass software voor Windows.
Ik gebruik hem al een paar jaar.

Ik zou nu eens willen proberen of ik die bestanden kan lezen op mijn pc, voor als ik mijn smartphone kwijtgeraak en in mijn backups moet duiken…

openSUSE:
keepass en een aantel nodige libs en zo worden via Yast vlot afgehaald. De software is zwaar mono gebaseerd… (zie lijst onderaan).
keepassxc is een QT5 password manager, en die haalt niet die hele mono-zwik af. Keepassxc is voortgebouwd op het oudere keepassx, de Linux versie van keepass, die geen mono nodig heeft:

Installed Packages: 5
keepassxc, keepassxc-lang, libquazip5-1, libykpers-1-1, libyubikey0

– Er bestaan ook python2 en python3 libraries om met keepass databases te werken.

Zowel keepass als keepassxc komen terecht in het menu hulpmiddelen.

Ubuntu
Als je een gnome gebruiker bent, kan keepass de goede keuze zijn.
Ubuntu biedt nog : AuthPass, KeePassX, KeePassX-elopio.

KeepassXC
Sailfish (smartphone) gebruikt Qt, en KDE (mijn desktop) gebruikt Qt, dus dit programma is de logische keuze.
Om de notes.kdb bestanden van keepass van Sailfish te importeren moet ik keepass bestandsformaat versie 1 kiezen. Ik moet het wachtwoord geven. Onmiddellijk na het openen vraagt KeePassXC om te bewaren in nieuwe/zijn eigen formaat, wat ik bevestig.
Ik krijg een prachtig overzicht over mijn keepass portefeuille, ook de icoontjes zijn meegekomen.

Links
“What’s the difference…”

Door installatie van keepass afgehaalde software (incl mono); de lijst: (meer…)

31/5/2022

Databank structuur versie bijhouden in databank?

Filed under: — cybrarian @ 6:50 pm

Database versioning. Brainstorm.

Ontwerp
Ik maak een applicatie (bv in Gambas3), en gebruik een mariadb databank om de gegevens op te slaan.
Ik exporteer de structuur en bewaar die mee in de broncode om dat databank terug op te kunnen bouwen.
De vorige wordt overschreven, alleen de huidige, bij de software passende versie databank.sql wordt hier bewaard. Door het versiebeheersysteem (Git), kan je teruggaan naar oudere software versies, en dan heb je daar ook altijd de bijpassende databank struktuur bij.

Verandering
Als er een verandering gebeurt aan de code en aan de “database structure”, moet ik ergens kunnen bijhouden welke versie van de database struktuur dit is (zeker als mogelijk verschillende applicaties of versies van software gebruikt worden om die aan te spreken).

Een logische plaats zou zijn: in de database zelf.

De wijziging aan de database moet kunnen gedetecteerd worden door de software; en als maar 1 software die databank gebruikt, zou de software die ook (automatisch) kunnen aanpassen/opwaarderen, of de juiste aanpassing kunnen suggereren.
Upgrade/Downgrade: als er een upgrade script is, ook een downgrade script voor ingeval onverwachte problemen (in productie).

Het zou goed zijn als de toepassing de databank struktuur checkt bij het opstarten, dan kan er geen te oude code draaien met een niet meer kloppende nieuwere versie van de databank.

De software moet dus ook weten voor welke versie van databank ze gemaakt is; bv met een constante gedefinieerd in Main “dBVersion = 10”.

Als er een “library” gebruikt wordt om de database te benaderen kan dat daarin.

Vorm
Hoe gedetailleerd moet de database struktuur versienummering zijn?
bv:
Db is aangemaakt, is versie 1, Db v1
Db is aangepast, extra tabel, Db v 2
Db heeft extra index gekregen, Db v2.1
Nog een extra index gekregen, Db v2.2
Extra velden in tabel, Db v 3.0
Extra velden krijgen index, Db v 3.1
Tabel bijgemaakt, Db v 4.0
Velden bijgemaakt daarin, Db v 5.0
Nog een tabel extra Db v6.0

De hoofdversie vereist overeenkomstige wijziging aan de code die de data gebruikt.
Een minor versienummer levert bv een praktische versnelling op, maar geen code wijziging?

Waarschuwing
– major versienummer verschil: waarschuwing en afsluiten/readonly (?).
– minor versienummer verschil: waarschuwing en verderwerken.

Bij major aanpassing:
– telkens de database structuur bij de broncode, dan kan in principe vanaf die struktuur vertrokken worden bij nieuwe installatie van het geheel (dus ook nieuwe databank).
– de code om de database op deze stand te brengen vanuit de vorige toestand.
Dus bij de developer moet de database-wijziging gebeuren met code, dezelfde die mee geleverd wordt als upgrade code voor de gebruiker. Dat zal niet altijd kunnen, als er dingen uitgeprobeerd worden bij development; maar uiteindelijk moet de developer dan toch de vorige volle versie terugzetten en een upgrade script maken tot de gewenste toestand.

Bij minor aanpassing:
– telkens de database structuur bij de broncode, blijft.
– ook deze aanpassing als code meeleveren.

History?
– in database een history bijhouden van in gebruik geweeste versienummers, met datum, updaternaam enz.

Best eens een test maken om dat uit te proberen…

29/5/2022

Raspberry Pi weetjes

Filed under: — cybrarian @ 9:30 pm

Schermresolutie
Als je een klein scherm hebt aangesloten, kan je de scherresolutie (tijdelijk) verzetten; bv:
Scherm 7″ – > schermresolutie van “screen default” naar 640 x 480.
raspi-config, advandced options, A5 Resolution.

VNC

Installeer VNC-viewer op je gewone computer.
Op de Pi ga je de VNC verbinding toestaan, en kijken welk ip adres je Pi heeft.

(Bij instellingen stond hier VNC al enabled).
Rechtsboven is er een icoon van VNC. Als je daarop klikt, en je hebt netwerkverbinding, toont dat je ip-adres onder “connectivity”; zoniet niet.
bv 192.168.1.29
Dat adres ga je op de andere computer ingeven in VNC viewer.
(Maar er is blijkbaar nog iets nodig, want voorlopig lukt het niet te verbinden. Ik probeer ssh).

SSH
Bij instellingen stond ssh niet enabled? Klik aan.

sudo raspi-config

26/5/2022

Firefox: Create new profile?

Filed under: — cybrarian @ 12:33 pm

Na een systeemupdate (die, later gezien, fout was gegaan) krijg ik volgende vraag bij het opstarten van Firefox:

You’ve launched an older version of Firefox
Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. To protect your information, create a new profile for this installation of Firefox.

met twee knoppen: “Create New Profile” en “Quit”

Als je Quit kiest sluit Firefox, en krijg je de volgende keer weer dezelfde vraag.
Als je “Create New Profile” kiest, start Firefox met een “proper” profiel; zonder bookmarks, history, geen bewaarde wachtwoord ingaven enz.

Hetzelfde soort melding kan je ook krijgen met Thunderbird:

A newer version of Thunderbird may have made changes to your profile which are no longer copatible with this older version.

Met Thunderbird is het nog vervelender als je allerlei nieuwe account instellingen moet doen (mailserver, enz), dus ik doe “Quit”.

In dit specifieke geval heb ik de instellingen van de repositories nagekeken; er was een update gestart met “releasever”, maar in de repositories stonden nog de gewone vermeldingen van openSuse 15.2. Ik heb de instellingen aangepast, en terug een update gestart, waardoor het syteem nu effectief op 15.3 is beland. Ik kan Thunderbird nu starten, en ik krijg geen melding meer.

Doordat ik bij Firefox “New Profile” had gekozen, moet ik nu het oude profiel terughalen.

Start de profilekeuze door op de commandolijn:

firefox -p

Je kan dan instellen met welk profiel de browser moet starten, ik kies het oude / default profiel, en start Firefox: opgelost!

De profielen zitten in ~/.mozilla/firefox, en hebben daar een “willekeurige” naam, bv jrj2wsf.default-esr78 en ajb0s3zm.default-release.

Normaal komen deze meldingen enkel voor als je bv een developer versie afhaalt en naast een bestaande installeert.
Ik vermoed dat de oorzaak is: de oude opensuse 15.2 heeft zijn browser altijd ge-update. De nieuwe opensuse 15.3 is gemaakt voor 15.2 verviel, en de initiele browserversie is daar dus ouder dan de laatste browserversie uit de 51.2 udpates. Onmiddellijk na distributie upgrade van 15.2 naar 15.3, en vóór de updates van 15.3 zit je even in dit anachronisme.
Als ik een nog niet geupdate opensuse 15.2 vind probeer ik deze theorie te verifiëren…

29/4/2022

Datums meenemen

Filed under: — cybrarian @ 9:16 am

Kopiëren van één pc/server naar andere
scp kopieert van .. naar .. over het netwerk, met encryptie (s = secure).
Je hebt het wachtwoord van de gebruiker op de andere computer nodig.

scp mapopdezecomputer/bestand.ext user@anderecomputer:/map

of van andere computer naar de huidige locatie ./ op deze computer:

scp username@andere:/map/bestand.txt ./

Bestand
Bv een configuratiebestand:

root@deze:/etc/apache2/sites-available#
scp root@andere.copyleft.loc:/etc/apache2/sites-available/copyleft.conf ./

Mappen met inhoud
van een webserver naar een andere:

root@deze:/var/www/html#
scp -r root@andere.copyleft.loc:/var/www/html/copyleft ./

Met behoud van datum

scp -rp
p van preserve: datum, tijd, mode

27/4/2022

MariaDb zonder root: en phpMyAdmin dan?

Filed under: — cybrarian @ 11:54 am

Op OpenSUSE 15.3 geïnstalleerde mysql (=MariaDb):
Server version: 10.5.15-MariaDB MariaDB package

Geen root login meer?

cybrarian@MijnMachine:~> mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'

Of toch?

cybrarian@MijnMachine:~> su
Password:
MijnMachine:/home/cybrarian # mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 23
Server version: 10.5.15-MariaDB MariaDB package
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>

MariaDB [(none)]> select Host, User, Password from mysql.user;
+-----------+-------------+----------+
| Host   | User    | Password |
+-----------+-------------+----------+
| localhost | mariadb.sys |     |
| localhost | root    | invalid |
| localhost | mysql    | invalid |
| localhost |       |     |

Ik lees dat ze dit veranderd hebben in versie 10.4: https://mariadb.com/kb/en/authentication-from-mariadb-104/

Dit heeft het voordeel dat de root account vanaf installatie afgeschermd is, en dat je niet hals-over-kop eerst je root account moet gaan toe-zetten, zoals vroeger.

Het root account wordt automatisch gemaakt, en je kan het gebruiken als je root bent op je systeem, ofwel met sudo.

Het test account lijkt voor iedereen open te staan nu:

cybrarian@MijnMachine:~> mysql -u test
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.5.15-MariaDB MariaDB package
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> select CURRENT_USER();
+----------------+
| CURRENT_USER() |
+----------------+
| @localhost   |
+----------------+
1 row in set (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> select USER();    
+----------------+
| USER()     |
+----------------+
| test@localhost |
+----------------+
1 row in set (0.000 sec)
MariaDB [(none)]> exit
Bye

met een willekeurige naam:

cybrarian@MijnMachine:~> mysql -u joskevermeulen
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 19
Server version: 10.5.15-MariaDB MariaDB package
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> select USER();    
+--------------------------+
| USER()          |
+--------------------------+
| joskevermeulen@localhost |
+--------------------------+
1 row in set (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| test        |
+--------------------+
2 rows in set (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> exit
Bye

Beveiligen
Het script na installatie blijft bestaan:

mysql_secure_installation

Het laat toe de root wachtwoord en login instellingen aan te passen, en eindigt met :


Remove test database and access to it? [Y/n]
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

en dan is:

MariaDB [(none)]> select Host, User, Password, plugin from mysql.user;
+-----------+-------------+----------+-----------------------+
| Host   | User    | Password | plugin        |
+-----------+-------------+----------+-----------------------+
| localhost | mariadb.sys |     | mysql_native_password |
| localhost | root    | invalid | mysql_native_password |
| localhost | mysql    | invalid | mysql_native_password |
+-----------+-------------+----------+-----------------------+
3 rows in set (0.002 sec)

phpMyAdmin
Als je hierboven *geen* root wachtwoord hebt gezet, dan zal phpMyAdmin niet werken met root.

From mysql 5.7 and mariadb 10.4 on, one cannot use ‘root’ login with default authentication method. One solution is to create a new admin user for the database just for phpMyAdmin.

Je moet dus ofwel

 • “root” weer gaan aktiveren en er een wachtwoord aan toekennen,
 • een gebruiker bijmaken voor phpMyAdmin, om zelf mee in te loggen via phpMyAdmin.

Aangezien ze root verwijderd hebben voor een reden, en dat ook zo in de volgende versies zal zijn, leer je er beter me leven. Kies een goede naam, waarmee je zelf weet waar hij voor dient (“phpmyadmin”?), of gebruik je eigen naam bv als je jezelf vertrouwt met root rechten; beperk eventueel tot localhost.
In de tabel mysql:
CREATE USER 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VerzinZelf1Wachtwoord';

MariaDB [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
MariaDB [mysql]>CREATE USER 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VerzinZelf1Wachtwoord';

MariaDB [mysql]> select Host, User, Password, plugin from mysql.user;

+-----------+-------------+-------------------------------------------+-----------------------+
| Host   | User    | Password                 | plugin        |
+-----------+-------------+-------------------------------------------+-----------------------+
| localhost | mariadb.sys |                      | mysql_native_password |
| localhost | root    | invalid                  | mysql_native_password |
| localhost | mysql    | invalid                  | mysql_native_password |
| localhost | phpmyadmin | *60BE5F4C0B7FD3747C1845476CED1F220739403B | mysql_native_password |
+-----------+-------------+-------------------------------------------+-----------------------+

Helaas; ik kan nu wel inloggen in phpMyAdmin, maar ik zie geen tabellen, ik kan niets doen.
Nog rechten toekennen aan de nieuwe gebruiker:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

en de rechten herladen:

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Hallo phpMyAdmin!

11/4/2022

Teamviewer opensuse 15.x

Filed under: — cybrarian @ 12:24 pm

Teamviewer
Of je zoiets als teamviewer vertrouwt moet je zelf weten, maar indien ja kan je proberen het zo veilig mogelijk te gebruiken, bv alleen binnen het eigen netwerk, standaard af, altijd uitloggen enz.

Download
https://www.teamviewer.com/nl/download/linux/

Uitleg hier: https://community.teamviewer.com/English/kb/articles/6318-install-teamviewer-on-linux

Installeren
De rpm installeren, bv via zypper:
zypper in teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm
(pas versie nummer aan)

Gebruik

Begin bv met:
teamviewer --help

In het KDE-menu vind je Teamviewer onder de internet programma’s.

Als je teamviewer (*) start (teamviewer “Start TeamViewer user interface if not running”) opent een venster om een verbinding te maken:

(*) De eerste keer zal teamviewer vragen de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Allow remote control

Control remote computer

en krijg je (hier op KDE) een icoontje met tweezijdig pijltje onderaan rechts in je statusbalk.

Er is geen File menu, maar wel een menu “Connection”, waarin je “Quit” kan doen om het programma te sluiten.
(of in de Nederlandstalige versie: Verbinding, Afsluiten)

Starten met een verbinding:
teamviewer --url URL

Versies

Nadien zie ik in software management dat teamviewer blijkbaar ook in de system packages zit.
Ik heb nu keuze tussen twee:
– teamviewer-suse ; versie 15.28.8; ik kan hier teruggaan tot versie 13.2.xx.
of
– teamviewer ; versie 15.28.8; ook hier kan ik teruggaan naar vorige versies tot 13.2.xx

Ik zie nog niet-geselecteerde optie: (teamviewer-host-suse) en (teamviewer-host) en ik probeer één teamviewer host bij te installeren.
Ik krijg een conflict melding die blijkbaar gaat over teamviewer uit “system” en uit de andere externe repository van teamviewer. Ik probeer naar de “System” versie over te schakelen door eerst de “-suse” versie te verwijderen en daarna de andere te installeren.

opensuse zypper en RPM

Filed under: — cybrarian @ 12:11 pm

zypper kan je ook gebruiken met rpm packages,

zypper in naam-van-het-gedownload-pakket.rpm

bv:

zypper in teamviewer-suse_15.0.8397.x86_64.rpm

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
teamviewer-suse

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 65,3 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 255,3 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/…? alle opties tonen] (j):
pakket teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 wordt opgehaald (1/1), 65,3 MiB (255,3 MiB uitgepakt)
teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm:
Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID c5e224500c1289c0: NOKEY

waarschuwing: /var/tmp/zypp.Xxt76u/zypper/_tmpRPMcache_/%CLI%/teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 0c1289c0: NOKEY
Zoeken naar gpg-sleutel-ID 0C1289C0 in cache /var/cache/zypp/pubkeys.
Opslagruimte Cache van gewone RPM-bestanden definieert geen extra URL’s met ‘gpgkey=’.
teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 (Cache van gewone RPM-bestanden): Verificatie van de ondertekening is mislukt [4-Handtekeningen van publieke sleutel zijn niet beschikbaar]
Afbreken, opnieuw proberen, negeren? [a/o/n] (a): n

Controleren op conflicten tussen bestanden: ………………………………………………………………………………[gereed]
warning: /var/cache/zypper/RPMS/teamviewer-suse_15.33.7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 0c1289c0: NOKEY
Error in file “/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop”: “*/*” is an invalid MIME type (“*” is an unregistered media type)
(1/1) Installeren van: teamviewer-suse-15.33.7-0.x86_64 ……………………………………………………………………[gereed]

Ik heb negeren (n) gekozen omdat ik geen “key” heb om het pakket te verifiëren.

meer zypper

6/4/2022

Spreken met Linux

Filed under: — cybrarian @ 11:43 pm

Altijd leuk om een langdurig backupscript van een server zelf zijn einde te laten aankondigen.
Of je laptop die je erop wijst dat je lang genoeg gewerkt hebt vanuit een script dat je inlogtijd monitort.
Of iets met je domotica.

Ubuntu
spd-say
(was standaard aanwezig in mijn 18.04 LTS, weet niet of het ooit bij-geïnstalleerd is of werkelijk standaard is).

Vb: spd-say 'Dat is lang genoeg'
De uitspraak gebeurt met Engelstalige klanken, maar het is redelijk verstaanbaar.

Suse
espeak
Maar die is ondertussen vervangen door de “next generation” espeak-ng.

Vb: espeak-ng "tijd om te gaan slapen"
Natuurlijk ook hier Engelstalige klanken, “slapen” klinkt als “slijpen”.

Je kan er zelf natuurlijk op inspelen, en de zin opgeven met wat Engelstalige “hacks”:

espeak-ng "teight om the gahn slathpen"

Klinkt beter!

Powered by WordPress