27/6/2017

openSUSE zypper update: … package updates will NOT be installed

Filed under: — cybrarian @ 9:14 am

Bij een update met zypper krijg je soms een melding als:
#zypper up
Loading repository data...
Reading installed packages...

The following 126 package updates will NOT be installed:
(...) gnome-calculator gnome-calculator-lang gnuchess gstreamer-plugins-bad
gstreamer-plugins-bad-lang javapackages-tools k3b k3b-lang libavcodec57 libavformat57 libavutil55 libblas3 libbzrtp0 libenca0 libfftw3-3 libFLAC++6 libFLAC8
libgstadaptivedemux-1_0-0 libgstbadaudio-1_0-0 libgstbadbase-1_0-0 libgstbadvideo-1_0-0 libgstbasecamerabinsrc-1_0-0 libgstcodecparsers-1_0-0 libgstgl-1_0-0
libgstmpegts-1_0-0 libgstphotography-1_0-0 libgsturidownloader-1_0-0 libgstwayland-1_0-0 liblapack3 libmjpegutils-2_0-0 libquicktime0 libsox3 libswresample2
libswscale4 mjpegtools python-numpy sox xboard

Nothing to do.

(…) op de puntjes nog een aantal lijnen met packages opsomming; hier wat ingekort.

Wat betekent die hele lijst van NIET geïnstalleerde updates, waarom worden ze niet geïnstalleerd, waarom is er trouwens dan “Nothing to do”?

Volgens een uitleg op een openSUSE forum post gaat het om software die in verschillende repositories voorkomt. Zypper ziet hogere versienummers voor de paketten in de lijst. Maar omdat ze in een andere repository staan dan de geselecteerde (geïnstalleerd versie), doet zypper niets.
In Yast, software beheer kan je gaan kijken naar de geïnstalleerde software, versienummer en repository waar die uitkomt of waar er een alternatieve versie bestaat. Aangezien in die andere repository misschien een ander soort nummering wordt gevolgd, is het zelfs niet zeker dat de interpretatie van zypper (dat er een “hogere” versie bestaat) juist is, en het is dus normaal dat zypper er niets mee doet. Wil je wel van versie veranderen dan kan je de prioriteit van de repositories aanpassen zodat de gewenste versie een “hogere” prioriteit heeft.

De melding van zypper zou duidelijker kunnen zijn:

The following 126 packages might have higher version numbers but will not be installed:...

Referentie:
de openSUSE forum post

8/6/2017

“Pro Git”-boek ook in Nederlandstalige versie

Filed under: — cybrarian @ 3:47 pm

Het boek is origineel in het Engels uitgegeven, en is in tweede versie te vinden op https://git-scm.com/book/en/v2
Geschreven door Scott Chacon en Ben Straub en uitgegeven bij Apress.
Ze kozen voor de “Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license”, waardoor het ook vertaald kan worden.
Een papieren versie bestaat ook en is waarschijnlijk te vinden via Amazon.com.

De Nederlandstalige versie (is gebaseerd op de eerste versie) en bevat:

6/6/2017

git

Filed under: — cybrarian @ 2:04 pm

Git is het broncode-beheersysteem dat opgestart werd door Linus Torvalds, en nu door/voor honderdduizenden projecten gebruikt wordt. Het is een client-server systeem, waarbij het serverdeel ook gebruikt kan worden van een hoster die het als online dienst aanbiedt, zoals github, gitlab, sourceforge…

ClientSecureConceptTerminologieCommando’sVragenLinks – ..gebruik..


Client
git is het commando op de commandolijn, dat je kan zoeken in je software repository voor installatie (in bv OpenSUSE zoek je in Yast naar “git”, dat zal de nodige software-onderdelen afhalen, een 15-tal).
De server (deamon) moet je apart installeren, maar die heb je niet nodig als je een externe dienst gebruikt.

Secure
Voor de communicatie van git heb je een publiek/private sleutel nodig; als je die nog niet hebt, in de terminal:
ssh-keygen -t rsa -C "mijnemail@mijndomein.tld" -b 4096
Resultaat in ~/.ssh/id_rsa.pub
Als je een online dienst gebruikt als gitlab, krijg/maak je een combinatie e-mail (of username) en wachtwoord. Daarmee moet je in de online instellingen je public key invoeren.
Per e-mail krijg je een bevestiging (en ook zichtbaar in de online dienst).

Concept

 • git bewaart een soort “snapshot” van een projectdirectory, waarin het een file bewaart als die veranderd is, anders een ‘link’ naar de bestaande file (in vorige snapshot)
 • git werkt zo veel mogelijk lokaal. Je hebt zelf, lokaal, een “werkdirectory”, een “staging area” en een “repository” (git directory)
 • je haalt het/een project naar je werkdirectory met clone (of “checkout”)
 • lokaal is een gewijzigde file “changed”, “staged” of “comitted”
 • het gebruikt je username en e-mail adres naast de ssh keys
 • om te vermijden dat allerlei lokale tijdelijke bestanden (van bv tekstverwerker) in je repository terechtkomen, kan je een “.gitignore” bestand gebruiken (vb).

Terminologie:

“Untracked” files: bv maak test.txt = nieuw bestand vastgesteld. (niet “in” git)
“Tracked”: bestand wordt opgevolgd door git (“index”). Na bv git add test.txt – staat dan als “new file” in status.
“Unmodified” files: bestanden die in opvolging staan (1e added) maar niet veranderd zijn sindsdien (lokaal, door jezelf).
“Modified”: bestanden in opvolging (tracked) en waar je aan gewerkt hebt. Ze zijn nog niet “staged”, dat doe je met “git add”.
“Staged” : changes to be committed; bestand in opvolging dat veranderd is én klaar staat om met een commit opgenomen te worden in de repository.
“Staging” area: waar Git de wijzigingen volgt. Op te volgen bestanden moeten in de staging area terechtkomen met git add. Deze wordt later gesynchroniseerd naar je lokale repository, die later naar de online kan geduwd worden.
“Comitted”: bestanden die staged zijn finaal in je lokale repo* opnemen met commit en commit messages, “Description” tekst die later ook zichtbaar wordt voor deze commit.
*(er is nog niet gesynchroniseerd met de online repo).
(https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository)

Commando’s

git config --global user.name "mijn naam"
git config --global user.email mijemail@mijndomein.tld
git config --list

Deze configuraties worden met –global eenmalig gedaan; je kan ze zonder global uitvoeren voor een project met afwijkende gegevens.
Je kan op dezelfde manier je editor en diff tool instellen.
Bekijk de instellingen met (de laaste lijn) –list. (antwoord leeg=geen instellingen)

git init = start gebruik git; creatie van ~/.git/ directory in de projectdir waar je bent

git clone git://gitserver.org/iemandsdirectory/eenproject.git = haalt een bestaand project af en maakt een werkdirectory klaar.

git status = overzicht toestand, bv nieuwe bestanden enz
git status -s = korte samenvatting toestand, met afkortingen als M, MM, A, ??
git add test.txt = toevoegen aan staging (of nieuw bestand opvolgen)
(unstage git rm –cached test.txt);
git add '*.txt' = als wildcards gebruikt worden: aanhalingstekens
git
git commit -m "beschrijving van de inhoud of wijziging" = toevoegen aan repository van alles wat in staging staat; anders filenaam opgeven
git commit test.txt = commit alleen deze file
git commit -a = gaat zelf de nodig add en remove (rm) doen
git log = geeft in volgorde al de laatste handelingen

git remote add korteNaam git@gitlab.com/userdirectory/repository.git = aanmaken van repository op de gitruimte ; standaard branch is ‘master’
git remote add korteNaam https://domain.tld/userdirectory/repository.git = versie met https in plaats van git of ssh.

git push -u korteNaam master = alles naar online

git pull korteNaam master = alles terug binnenhalen om te werken.

git diff = verschillen zien tussen working directory en staging
git diff HEAD = verschillen zien tov laatste commit, meest recente=’HEAD’
git diff --staged = verschillen zien eigen staged tov laatste online pull
git diff --cached = ” ” ”

git reset = verwijder laatste staged (maar file blijft wel tracked)
git checkout -- unwantedfile.txt = (spatie laten)

git branch branchname_voor_mij = maak nieuwe branch
git checkout branchename_voor_mij = overschakelen naar branch

git rm '*.txt' = verwijderen van de files + wijz. klaarzetten in staging

Ik wil …

– weten of mijn lokale bij is met online: git status

git status
# On branch master
# Your branch is ahead of ‘origin/master’ by 1 commit.
# (use “git push” to publish your local commits)
#
# Untracked files:
# (use “git add …” to include in what will be committed)
#
# ProjectToTrack/.settings
nothing added to commit but untracked files present (use “git add” to track)

– mijn versie naar boven naar online duwen git push

git push –all
Counting objects: 9, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 521 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To git@gitlab.com:/mat.abc/Test.git
9512a28..a72f459 master -> master

– de laatste online versie afhalen git pull test master

git pull test master
Pass a valid window to KWallet::Wallet::openWallet().
Pass a valid window to KWallet::Wallet::openWallet().
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From https://gitlab.com/mat.ara/Test
* branch master -> FETCH_HEAD
9512a28..a72f459 master -> test/master
Updating 9512a28..a72f459
Fast-forward
ProjectToTrack/.src/FMain.form | 7 ++++++-
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

Enkele vragen blijven nog:

 • worden er bestanden bijgemaakt door git in de specifieke subdirectories van een project, of alleen in de onzichtbare .git directory op hoogste niveau?
 • wat is beste methode: directories opnemen en files excluden, of specifieren welke wildcard-files moeten opgenomen worden?
  Bv voor gambas: ./*.txt; ./src/*.class; ./src/*.form
 • Wat met .png, .jpg, enz. Apart opslaan omdat ze binary zijn?
 • moet een projectdir dezelfde naam hebben op de verschillende locaties? (De dir waarin je git init doet waarschijnlijk niet, en de rest haal je mee binnen zeker?)
 • Hoe werken vanop verschillende computers (als dezelfde ‘gebruiker’ (zelfde e-mail adres); ssh keys kopieren of meer keys maken?

Links
Een paar links voor zolang ze geldig zijn:

Nederlandstalig! https://git-scm.com/book/nl/v1/Aan-de-slag
https://git-scm.com/book/en/v1/Getting-Started-First-Time-Git-Setup
https://help.github.com/articles/se-up-git/
https://try.github.io/levels/1/challenges/1

(meer…)

4/6/2017

Sonic Pi

Filed under: — cybrarian @ 10:13 pm

Sonic Pi is een programmeeromgeving (IDE) voor muziek. Je kan er muziek in programmeren en eventueel tegelijk uitvoeren.
Ze is ontwikkeld voor Pixel op de Raspberry Pi, Pixel draait nu ook op gewone pc hardware.

Een klein geheugensteuntje bij gebruik:

Concept, programmeer-strukturen, eigenaardigheden, ...

Programmeerstrukturen (ga eerst naar concept)

1. Lineair

play 50 # speel deze toon


play 50
play 60 # en speel deze toon (tegelijk!!)

play 50
sleep 1
play 60 # begin deze toon na 1 wachttijd 

2. Loop

n.times do
 play x
 sleep y
end

live_loop :myname do
 play x
 sleep y
end

Deze blijft doorlopen tot je zelf manueel stopt of hij crasht, en wordt gebruikt bij het live performen.

3. Choose

r = [0.125, 0.25, 1].choose
play n, release: r

4. tick


notes= (ring :E4, :Fs4, :B4)
live_loop :slow do
 play notes.tick
 sleep 0.3
end

5. shuffle
(schud een lijst dooreen?)

6. one_in

one_in(2) geeft TRUE of FALSE met probability 2

Concept, programmeer-strukturen, eigenaardigheden, ...

Concepten

1. Code

Een tekstverwerkervenster waarin je “sonic pi” code schrijft om de muziek te definiëren.
Als je op “run” drukt, wordt de huidige editor-code uitgevoerd.
Er zijn verschillende tab-bladen, die “buffer” genoemd worden. Je kan elke buffer van eigen code voorzien, en iedere buffer wordt apart opgestart. Je kan een buffer niet stoppen, je kan enkel de hele uitvoering stoppen.

2. ring

ringnaam = (ring :e3, :e3, :r, :g3, :r, :r, :r, :a3)
melodie van opeenvolgende noten en rusten, op te roepen met optionele parameters:
play ringnaam.tick, release: 0.25, cutoff: 80

3. random

Random (altijd dezelfde) waarde vragen met:
print rand
Dat is de eerste van 441.000 random getallen die gegenereerd werden bij het starten.

rand = random
rrand = random uit een reeks
rrand_i = random geheel getal uit een reeks
one_in = geeft true of false met een gegeven probabiliteit
dice = waarde van 1 tot 6
choose = kiest random waarde uit een lijst

Om een muziekuitvoering voorspelbaar te houden is de random geen echte random, maar een op voorhand bepaalde reeks van waarden. Je kan naar een startpunt in die reeks springen met
use_random_seed 3
gebruik
play rrand_i(50, 95)
mycofreq = rrand(30, 100)
play n, cutoff: mycofreq

sample: drum_bass_hard, rate: r, amp: rand

4. geluiden

Emulaties bekende synths:
use_synth :tb303 / :prophet

use_synth :blade / :hoover / :piano /

Synthetiseren
use_synth :fm / :dsaw / :supersaw / :pulse / : subpulse

Parameters bv:
note, amp, pan, a d s r, a d s_level env_curve, cutoff
vibrato_rate, vibrato_depth, vibrato_delay, vibrato_onset
detune, divisor, depth, vel, hard, stereo_width, …

5. filter fx

with_fx :bitcrusher do play 50 end

with_fx :compressor do play 50 end

with_fx :echo do play 50 end

with_fx :flanger do play 50 end

with_fx :krush do play 50 end

with_fx :lpf do play 50 end (low pass filter)

with_fx :pan do play 50 end (pan -1..0..+1)

with_fx :slicer do play 50 end (phase in-out)

with_fx :panslicer do play 50 end (stereoverschuiving, phase 0.25 …)

with_fx :reverb do play 50 end

with_fx :wobble do play 50 end (modulate rlpf, rhpf filters)

6. samples

sample: ambi_choir / bd_haus / bd_tek / loop_industrial / ..

parameters:
start, finish, norm, window_size, pich_dis, time_dis
amp, pan, rate, res, cutoff,
attack, decay, sustain, release, a d s_level
env_curve, cutoff_env_curve, cutoff_min
cutoff_a d s r_level

Concept, programmeer-strukturen, eigenaardigheden, ...

Eigenaardigheden
of (voor mij) onbeantwoorde vragen

1. Buffer af?
je kan een buffer aktiveren door alt-R, maar je kan een buffer NIET UITSCHAKELEN. Dan moet je in de code iets doen (uitcommenten, de code wegknippen, enz) en dan terug alt-R in die buffer om hem in de volgende loop te doen zwijgen.

2. …

Concept, programmeer-strukturen, eigenaardigheden, ...

8/5/2017

HardInfo (maar niet in KDE5?)

Filed under: — cybrarian @ 9:11 am

HardInfo
is een gereedschap om je informatie over je computer te geven, waaronder een inschatting van de (relatieve) snelheid.
De meeste van die andere informatie krijg je ook in KDE’s infocenter (KInfoCenter), maar niet de snelheidstest.

In HardInfo zit een rubriek Benchmarks.
Daaronder: CPU Blowfish, CPU CryptoHash, CPU Fibonnacci, CPU N-Queens, FPU FFT, FPU Raytracing.

Je opent die rubriek Benchmarks, en kiest er één uit, bv CPU Blowfish; er begint een korte test.
Dan krijg je op het scherm het resultaat in de vorm van een strokendiagram met cijfers en vergelijking met een Intel en een PowerPC referentiesysteem.

Oeps
Maar helaas kan je in KDE niet lezen wat de cijfers zijn in de grafiek, enkel de onderste (referentie toestel) kan je lezen omdat die buiten de balk valt.
– versie KDE 5, bv opensuse Leap 42.2.:

KDE Frameworks 5.26.0
Qt 5.6.1 (built against 5.6.1)

In Tumbleweed is het wel ok:

KDE Frameworks 5.33.0
Qt 5.7.1 (built against 5.7.1)

Als je op hetzefde systeem een andere desktop draait, bv xfce, kan je de cijfers op de grafiek wel lezen.

Rapport
De KDE gebruiker kan de cijfers toch krijgen door een rapport te maken in Hardinfo (Desktop/hardinfo_report.html bv); dat rapport opent dan in de browser.

CPU Blowfish
This Machine 1998 MHz 5.712
Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz (null) 26.1876862
PowerPC 740/750 (280.00MHz) (null) 172.816713

Terminal
Of op de commandolijn; op een terminal hardinfo tikken geeft je ook het hele verslag (is wel even bezig dan en alles scrolt voorbij).

Er bestaat soms nogal wat verschil tussen op het eerste zicht dezelfde toestellen:
This Machine (A xw4600) 1998 MHz min 5.712
This Machine (H xw4600) 1998 MHz min 3.073Alternatief: BogoMIPS?

Op Linux systemen was het aantal BogoMIPS populair, af te lezen in de terminal met het commando lscpu

latitude:/home/copyleft # lscpu

BogoMIPS: 5053.87

Maar opgelet, dit is een uitvinding van Linus voor intern gebruik in de opstartprocedure van de Linux kernel, en dient hoegenaamd NIET als benchmark!

Cijfers
Enkele vb, gesorteerd op stijgende BogoMIPS, met tussen haakjes de Hardinfo benchmark (CPU Blowfish):

 • F D-Latt - x86_64 4cpu Core i5 2520M @ 2.50 GHz max 4988.92 BogoMIPS (3.870)
 • L E6400 - x86_64 2cpu core2Duo P8700 @ 2.53GHz max 5053.87 BogoMIPS (?)
 • H Ebook - x86_64 4cpu Core i5 M540 @ 2.53 GHz max 5053.87 BogoMIPS (4.871)
 • H xw4600 - x86_64 4cpu Core2Quad Q9550 @ 2.83 GHz max 5666.28 BogoMIPS (3.073)
 • H DOpt380 - x86_64 2cpu core2Duo E7500 @ 2.93 GHz max 5852.59 BogoMIPS (6.01)

opnieuw gesorteerd volgens benchmark van trager naar sneller (blowfish):

 • T HPCpq.. - Celeron ?cpu core2Duo E4400 @ 2.00 GHz max = 3989.91 BogoMIPS (10.258)
 • L E6400 - x86_64 2cpu core2Duo P8700 @ 2.53GHz max = 5053.87 BogoMIPS (? N.A. )
 • H DOpt380 - x86_64 2cpu core2Duo E7500 @ 2.93 GHz max = 5852.59 BogoMIPS (6.01)
 • P xw4600 - x86_64 2cpu Core2Duo E8400 - 3.0 GHz @ 1.998GHz = 6000.47 BogoMIPS (5.846)
 • B xw4600 - x86_64 2cpu Core2Duo E8400 @ 3.0 GHz max = 6000.47 BogoMIPS (5.752)
 • W HPCpq7900 - x86_64 2cpu Core2Duo E8500 - 3.16 GHz @ 1.998GHz 6317.23 = BogoMIPS (5.49)
 • H Ebook - x86_64 4cpu Core i5 M540 @ 2.53 GHz max = 5053.87 BogoMIPS (4.871)
 • F D-Latt - x86_64 4cpu Core i5 2520M @ 2.50 GHz max = 4988.92 BogoMIPS (3.870)
 • H xw4600 - x86_64 4cpu Core2Quad Q9550 @ 2.83 GHz max = 5666.28 BogoMIPS (3.073)

Andere conclusies!

Andere cpu-benchmarks op internet vertellen dan weer heel andere dingen:

L E6400 x86_64 2cpu core2Duo P8700 @ 2.53GHz = 1638
H Optip x86_64 2cpu core2Duo E7500 @ 2.93 GHz = 1879
H Ebook x86_64 4cpu Core i5 M540 @ 2.53 GHz = 2448
F D-Latt x86_64 4cpu Core i5 2520M @ 2.50 GHz = 3565
H xw4600 x86_64 4cpu Core2Quad Q9550 @ 2.83 GHz = 4010

16/3/2017

PostgreSQL

Filed under: — pinguim @ 1:25 pm

Postgres

Een databank met SQL-taal, PostgreSQL – soms afgekort tot Postgres (vroegere naam Postgres95, Postgres verwees naar Ingres), is ontworpen voor gebruik op unix-achtige systemen, en is beschikbaar in de meeste Linux distributies, bij hosting providers enz.

LAMP?

De PostgreSQL wereld vertaalt de LAMP afkorting anders dan “Linux Apache MySQL Php”, en eigenlijk is hun afkorting zelfs logischer: Linux Apache Middleware PostgreSQL, waarbij Middelware staat voor de taal, bv php, python, …

De clients

Er zijn verschillende clients, als psql (commmandolijn), pgAdmin3, en phpPgAdmin.

 • psql

  Deze werkt pas als alles juist geconfigureerd is (zie PostgreSQL installeren)

  postgres@linuxbox:~> psql

  psql (9.4.9)
  Type "help" for help.
   
  postgres=#

  Of geef opties als:
  cybr@linuxbox:~> psql -d mydatabase
  cybr@linuxbox:~> psql -U myusername

  zoniet :
  psql

  psql: could not connect to server: No such file or directory
  Is the server running locally and accepting
  connections on Unix domain socket “/tmp/.s.PGSQL.5432”?

  psql

  psql: FATAL: role “myusername” does not exist

  (als je geen username opgeeft wordt standaard de linux user gebruikt)

  psql: FATAL: database “cybr” does not exist

  (als je geen database opgeeft en die van de user die dan als standaard genomen wordt, niet bestaat)

 • pgAdmin3 of pgAdminIII?

  Op commandolijn starten met :
  pgAdmin3
  wat een applicatie start (met een olifantfoto), en als titel heeft “pgAdminIII”

WebInterface

De bijhorende web-interface (vergelijkbaar met phpMyAdmin) is phpPgAdmin.
http://localhost/phpPgAdmin/

En MySQL?

Kan PostgreSQL geïnstalleerd worden op dezelfde server waar al een MySQL databank draait? Ja, in principe wel. Maar een praktijkvoorbeeld leert toch voorzichtig te zijn met je productieserver; bij na-installatie van postgreSQL op een bestaande distributie, eindigde ik met een fout die de webserver verhinderde te starten:
Syntax error on line 15 of /etc/apache2/conf.d/phpPgAdmin.conf
Dit heeft blijkbaar met phpPgAdmin te maken, en waarschijnlijk niets met PostgreSQL op zich, maar het effect is duidelijk.
Het heeft ook te maken met de distributie OpenSUSE 13.1, en de standaard daarin niet geladen Apache module mod_version.
Het is even snel verholpen door het toevoegen van die module in de apache configuratie /etc/sysconfig/apache2:

APACHE_MODULES=”… version”

Dan wordt het iets als:

# fairly minimal
# APACHE_MODULES=”authz_host alias auth dir log_config mime setenvif”
#
# apache’s default installation
# APACHE_MODULES=”authz_host actions alias asis auth autoindex cgi dir imap include log_config mime negotiation setenvif status userdir”
# your settings
APACHE_MODULES=”actions alias auth_basic authn_file authz_host authz_groupfile authz_user autoindex cgi dir env expires include log_config mime negotiation setenvif ssl userdir reqtimeout authn_core authz_core version”

De server

Installeer in Suse via Yast, zoek “postgreSQL” of
zypper in postgresql94 postgresql94-contrib postgresql94-server

Starten gebeurt net als bij de andere servers als root met:

systemctl start postgresql

Check systemctl status postgresql

systemctl status postgresql
postgresql.service – LSB: Start the PostgreSQL master daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/postgresql)
Active: active (exited) since Mon 2017-03-13 11:13:32 CET; 10s ago
Process: 12947 ExecStart=/etc/init.d/postgresql start (code=exited, status=0/SUCCESS)

Mar 12 11:13:26 pgbox su[12963]: (to root) root on (null)
Mar 12 11:13:31 pgbox postgresql[12947]: Initializing PostgreSQL 9.2.14 at location /var/lib/pgsql/data..done
Mar 12 11:13:31 pgbox su[13034]: (to root) root on (null)
Mar 12 11:13:31 pgbox su[13069]: (to root) root on (null)
Mar 12 11:13:32 pgbox postgresql[12947]: Starting PostgreSQL 9.2.14 ..done
Mar 12 11:13:32 pgbox systemd[1]: Started LSB: Start the PostgreSQL master daemon.

Installatie

Zie PostgreSQL installeren

Gebruik (verschil MySQL/MariaDB)

EN-talig bondig overzicht op deze digital ocean site

Schema
In MySQL heb je een database, die verschillende tables bevat.
In PostgreSQL heb je een database, die bevat een Schema, dat bevat Tables
database.schema.table
Zonder er op te letten heb ik mijn tables in het schema “public” gemaakt.

Tabel
– “without OIDS” staat standaard aan in phpPgAdmin (**)
– Tabel zit in een Schema (database.schema.table)
– Tabel kan gemaakt worden “LIKE parent_table” (create table like ..) dan wordt die structuur al volledig overgenomen
– Tabel kan gemaakt worden met INHERITS; dat creëert een band

Veldtypes
veld “auto-increment” -> veld Type SERIAL (*)
veldtype int -> veld Type integer
veldtype varchare -> veld Type character varying (er bestaat ook Type text)
veldtype float -> numeric (voor geldbedragen, exact), anders float (inexact)
veldtype datetime -> timestamp (without time zone?).

*) SERIAL :

 • bij het maken van de tabel, creatie van het veld, kan SERIAL worden opgegeven (is eerste keuze in lijst phpPgAdmin types); dan wordt automatisch al het nodige gedaan (en wordt het uiteindelijk toch type integer). Je moet daar verder geen type, lengte, of zo bij opgeven, wel eventueel “Primary key” aanduiden.
 • Bij SERIAL wordt automatisch NOT NULL ingevuld.
 • Als je eerst integer kiest, kan je nadien niet wijzigen naar SERIAL! (je moet dan het veld verwijderen en opnieuw maken)
 • **) OIDS: Vroeger kon je in PostgreSQL ook tabellen maken zonder “id”, en toch individuele rijen aanspreken omdat PostgreSQL zelf een soort Object IDentifierS aanmaakte, die je expliciet kon opvragen en gebruiken. Nu maak je normaal tabellen met optie WITHOUT OIDS.

Commando’s

\l = show databases
\d = show tables
\d = show tables
\d table = show columns
\d+ table = describe table

15/3/2017

compgen

Filed under: — cybrarian @ 11:21 am

Ik ontdek een enorm handig commando, dat veel meer een ingebouwde tool in de bash shell blijkt te zijn:

compgen

Je kan er allerlei lijsten mee maken, bv van alle commando’s die je kan gebruiken op je server/pc.

Maar waar het mij best uitkwam is bij het snel checken of een gebruiker in het systeem is aangemaakt na installatie van een server (database):

compgen -u

at
avahi
avahi-autoipd
bin
daemon
dnsmasq
ftp
games
kdm
lp
mail
man
messagebus
mysql
news
nobody
nscd
ntp
polkitd
postfix
pulse
root
rtkit
scard
sshd
statd
svn
tftp
usbmux
uucp
wwwrun
cybrarian
pesign
postgres

Dat lijst eenvoudig alle namen op, zonder al de details die je zou krijgen met

cat /etc/passwd

at:x:25:25:Batch jobs daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash                                          
avahi:x:497:496:User for Avahi:/var/run/avahi-daemon:/bin/false                                       
avahi-autoipd:x:486:483:User for Avahi IPv4LL:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false                               
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash                                                        
daemon:x:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash                                                     
dnsmasq:x:494:65534:dnsmasq:/var/lib/empty:/bin/false                                            
ftp:x:40:49:FTP account:/srv/ftp:/bin/bash                                                 
games:x:12:100:Games account:/var/games:/bin/bash                                              
kdm:x:488:486:KDM Display Manager daemon:/var/lib/kdm:/bin/false                                      
lp:x:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash                                              
mail:x:8:12:Mailer daemon:/var/spool/clientmqueue:/bin/false                                        
man:x:13:62:Manual pages viewer:/var/cache/man:/bin/bash                                          
messagebus:x:499:499:User for D-Bus:/var/run/dbus:/bin/false                                        
mysql:x:60:493:MySQL database admin:/var/lib/mysql:/bin/false                                        
news:x:9:13:News system:/etc/news:/bin/bash                                                 
nobody:x:65534:65533:nobody:/var/lib/nobody:/bin/bash                                            
nscd:x:487:484:User for nscd:/var/run/nscd:/sbin/nologin
ntp:x:74:492:NTP daemon:/var/lib/ntp:/bin/false
polkitd:x:492:491:User for polkitd:/var/lib/polkit:/sbin/nologin
postfix:x:51:51:Postfix Daemon:/var/spool/postfix:/bin/false
pulse:x:490:489:PulseAudio daemon:/var/lib/pulseaudio:/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
rtkit:x:491:490:RealtimeKit:/proc:/bin/false
scard:x:489:487:Smart Card Reader:/var/run/pcscd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:496:495:SSH daemon:/var/lib/sshd:/bin/false
statd:x:493:65534:NFS statd daemon:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
svn:x:485:482:user for Apache Subversion svnserve:/srv/svn:/sbin/nologin
tftp:x:495:494:TFTP account:/srv/tftpboot:/bin/false
usbmux:x:498:65534:usbmuxd daemon:/var/lib/usbmuxd:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:Unix-to-Unix CoPy system:/etc/uucp:/bin/bash
wwwrun:x:30:8:WWW daemon apache:/var/lib/wwwrun:/bin/false
cybrarian:x:1001:100:cybrarian:/home/cybr:/bin/bash
pesign:x:484:477:PE-COFF signing daemon:/var/lib/pesign:/bin/false
postgres:x:26:26:PostgreSQL Server:/var/lib/pgsql:/bin/bash

14/3/2017

PostgreSQL installeren, configureren

Filed under: — cybrarian @ 11:48 pm

zie ook ons PostgreSQL artikel

Ik volg een (openSUSE) installatie met dit Engelstalig artikel, en vat het ook even samen…
https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-postgresql-and-phppgadmin-on-opensuse-leap-42.1/#step-install-postgresql

Opm: Ik installeerde via Yast ipv met zypper; zoek “postgres” en je krijgt heel wat opties; installeer de server, de client, de management tool pgadmin3, de webtool phpPgAdmin, de odbc- en libreoffice-drivers, … De server heeft het versienummer in de naam (postgresql94), de client niet (postgresql).

 • Leap 42.2 – postgresql94 – postgres – pgadmin .. – phpPgAdmin ..
 • openSUSE 13.1 – postgres92 (9.2) – postgres (psql 9.2) – pgadmin3 1.16 – phpPgAdmin 5.0.4

Starten doe je zo:

systemctl start postgresql
vroeger: /etc/init.d/postgresql start

… en checken of hij draait in details als (* volledig log zie onderaan):

linuxbox:/home/cybr # systemctl status postgresql

postgresql.service - PostgreSQL database server
Active: active (running) since Tue 2017-03-14 22:01:20 CET; 9s ago

linuxbox:/home/cybr # journalctl -u postgresql

Mar 14 22:01:19 linuxbox postgresql-init[4956]: 2017-03-14 22:01:19 CET HINT: Future log output will appear in directory "pg_log".
Mar 14 22:01:20 linuxbox systemd[1]: Started PostgreSQL database server.

Met veel details en uitleg:

ps aux|grep postgres

wat de hiërarchie toont van de processen (=> pid hoofdproces):

ps -AH|grep postgres

Bij installatie is er een user postgres gemaakt op de server;
compgen -u
je moet werken als die gebruiker om verder te configureren (als root wordt niet toegelaten in de standaard configuratie):

linuxbox:/home/cybr # su - postgres

postgres@linuxbox:~>

Start de commandolijn “client” psql:

postgres@linuxbox:~> psql

psql (9.4.9)
Type "help" for help.
 
postgres=#

Zet eerst een wachtwoord:

postgres=# \password postgres

Enter new password:
Enter it again:
postgres=#

Je geraakt uit de postgres commandolijn met \q

Maak, nog steeds als postgres user op je Linux systeem een nieuwe gebruiker en rol aan, en geef hem ineens superkrachten (en een database):

createuser -s nano
createdb nano_db

Geen reaktie = geen foutmeldingen.
Dan terug inloggen in psql en:

postgres=# alter user nano with encrypted password 'nano2test';

ALTER ROLE

postgres=# grant all privileges on database nano_db to nano;

GRANT


Op een andere terminal pas je de instellingen aan om op een publiek ip adres te luisteren, zodat je vanop een andere computer toegang krijgt, of een applicatie toegang kan geven.

mcedit /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf

en wijzig de gepaste lijnen naar:

listen_addresses = 'localhost'
port = 5432

En dan de wachtwoordcontrole naar md5:

mcedit /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

(de oude standaard waarde staat er nog boven)

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
# local all all peer
local all all md5
# IPv4 local connections:
# host all all 127.0.0.1/32 ident
host all all 127.0.0.1/32 md5
# IPv6 local connections:
# host all all ::1/128 ident
host all all ::1/128 md5

en herstart de server:

systemctl restart postgresql

Om phpPgAdmin toegang te geven:

mcedit /etc/phpPgAdmin/config.inc.php

en vul de localhost in:

$conf['servers'][0]['host'] = '';

naar

$conf['servers'][0]['host'] = 'localhost';

Bovendien heeft Apache wat extra activatie nodig; check of php5 en version geladen zijn:

a2enmod -l

Indien niet:

a2enmod php5
a2enmod version

Herstart apache en postgresql.

In phpPgAdmin (http://localhost/phpPgAdmin/)
kreeg ik voordien te zien:

Attempt to connect with invalid server parameter, possibly someone is trying to hack your system.

Maar nu krijg ik netjes een welkom, een taalkeuze en als ik op Servers klik:

Server Host Port Username Actions
PostgreSQL localhost 5432

Ik kan nu (op PostgreSQL klikken en) inloggen met de voorheen gemaakte nano account. Ik zie de nano_db database en postgres (default administrative connection database).
Inloggen met de administratieve account postgres gaat niet! (maar dat is dus de bedoeling).

En de server terug stoppen:

systemctl stop postgresql
(daarna werkt natuurlijk phpPgAdmin niet meer, en blijft hangen op : “Login to PostgreSQL”)

Klaar!

(en nu misschien eens proberen te gebruiken vanuit Gambas?)

– – –
* vervolg starten/checken server:
(meer…)

13/3/2017

gcompris hangt plasmashell (Leap 42.2)

Filed under: — cybrarian @ 1:52 am

Ik installeerde enkele educatieve softwares op een openSUSE Leap 42.2. Daarna ga ik naar het menu, onderwijs, Diversen … en dan hangt de desktop. Muiscursor (pijltje) beweegt niet meer, de lopende monitoring tools op de desktop bevriezen, en de hele desktop is niet meer bruikbaar.

Ik kan wel omschakelen naar een sessie op CTRL-F1. Ik log in als root en zie met top dat plasmashell voor zowat 100% de processortijd in beslag neemt. En waarschijnlijk met iets heel doms.. in een rondje draaien bv.

In de desktop kan je met de Control-Alt-Backspace toetsencombinatie wel de grafische sessie afbreken (misschien 2x CTRL-ALT-BS nodig).

Ik vond op deze post https://forums.opensuse.org/showthread.php/523406-Menu-freeze-if-gcompris-qt-is-installed de perfecte beschrijving, wel voor Tumbleweed ipv Leap. Maar ik heb inderdaad ook de Qt-gcompris versie geïnstalleerd. En ook de beschreven oplossing werkt voor mij perfect:

rm /usr/share/appdata/org.kde.gcompris.desktop
rm /usr/share/applications/org.kde.gcompris.desktop

Daarna geeft het menu “Onderwijs / Diversen” me mooi “Tux Paint”.
Onder dat menu krijg ik “Onderwijs / Lesprogramma’s / GCompris”, en ook dat menu werkt.
Ik ben er dus zelfs beter aan toe dan de auteur van voorvermelde post.

7/3/2017

LAMP commando’s (kort)

Filed under: — cybrarian @ 11:40 am

LAMP
= Linux + Apache + MySQL/*/MariaDB + Php
als de databank postgreSQL is: Linux Apache Middleware PostgreSQL (zie)
Apache en de databank zijn de serverdiensten.
Voorbeeld voor openSUSE 42.2

Werking

systemctl start mysql
journalctl -u mysql

systemctl start apache2
journalctl -u apache2

Ook:
systemctl stop apache2
systemctl restart apache2

Ook:
systemctl status apache2

http://localhost/phpMyAdmin

ps: Behalve de diensten manueel opstarten, kunnen ze ook zelfstartend ingesteld worden.

Installatie

Als de servers nog niet geïnstalleerd zijn, installeren. Dan:
which mysql

/usr/bin/mysql

Voor de Apache webserver is het:
which httpd

/usr/sbin/httpd

En phpMyAdmin kan je zo helemaal niet vinden, want die installeert als een php programma in de webserver:

/srv/www/htdocs/phpMyAdmin

met configuratiebestanden:

/etc/apache2/conf.d/phpMyAdmin.conf
/etc/phpMyAdmin
/etc/phpMyAdmin/config.inc.php

Initialisatie MySQL/MariaDB

Je moet eerst de mysql server starten alvorens je dit script kan draaien (zie ook de meldingen in journalctl -u mysql na het starten van systemctl start mysql):

mysql_secure_installation

 • wachtwoord zetten (gebeurt in die mysql_secure_installation, alsook het verwijderen van anonieme gebruikers, het verbieden van een afstandlogin als root en het verwijderen van de testtabellen).
 • Firewall openzetten: Allowed Service: MySQL server (standaard poort 3306)
 • Luisteren naar buitenwereld? mcedit /etc/my.cnf zoek “skip-networking”, # skip-networking
 • Gebruiker maken en met rechten vanaf zijn ip-adres in MySQL users.

Gebruik

 • Om phpMyAdmin te kunnen gebruiken heb je Apache nodig.
 • Om meer dan alleen op de localhost te kunnen inloggen op phpMyAdmin/Apache moet er een opening in de firewall zijn voor de webserver (bv via Yast):

  Allowed Service: HTTP server (standaard op poort 80).

 • mysql: vanuit programma’s met mysql-users; vanop localhost en/of ip-address en/of % (alle adressen)


Zelfstartend

In het systeembeheer kan nagekeken worden of de serverdiensten automatisch opstarten:
OpenSUSE, Yast, System, Services Manager: “enabled“=start bij opstarten Linux server.
bv. apache2 Enabled, Active en mysql Enabled, Active (active=huidige toestand).

De knop “Show Details” geeft ook een heel mooie samenvatting:

Apache, niet aktief:

Service apache2 Full Info

* apache2.service - The Apache Webserver
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead)

Apache aktief:

* apache2.service - The Apache Webserver
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2017-03-23 10:21:03 CET; 10s ago
Main PID: 20519 (httpd-prefork)
Status: "Total requests: 0; Current requests/sec: 0; Current traffic: 0 B/sec"
Tasks: 6
CGroup: /system.slice/apache2.service
|-20519 /usr/sbin/httpd-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSYSCONFIG -C PidFile /var/run/httpd.pid -C Include /etc/apache2/sysconfig.d/ -DSYSTEMD -DFOREGROUND -k start
|-20592 /usr/sbin/httpd-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSYSCONFIG -C PidFile /var/run/httpd.pid -C Include /etc/apache2/sysconfig.d/ -DSYSTEMD -DFOREGROUND -k start
|-20593 /usr/sbin/httpd-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSYSCONFIG -C PidFile /var/run/httpd.pid -C Include /etc/apache2/sysconfig.d/ -DSYSTEMD -DFOREGROUND -k start
|-20594 /usr/sbin/httpd-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSYSCONFIG -C PidFile /var/run/httpd.pid -C Include /etc/apache2/sysconfig.d/ -DSYSTEMD -DFOREGROUND -k start
|-20595 /usr/sbin/httpd-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSYSCONFIG -C PidFile /var/run/httpd.pid -C Include /etc/apache2/sysconfig.d/ -DSYSTEMD -DFOREGROUND -k start
`-20597 /usr/sbin/httpd-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSYSCONFIG -C PidFile /var/run/httpd.pid -C Include /etc/apache2/sysconfig.d/ -DSYSTEMD -DFOREGROUND -k start

Mar 23 10:21:03 pencoed systemd[1]: Starting The Apache Webserver...
Mar 23 10:21:03 pencoed systemd[1]: Started The Apache Webserver.

Mysql aktief:

Service mysql Full Info

* mysql.service - MySQL server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2017-03-23 09:47:05 CET; 8min ago
Process: 3651 ExecStartPost=/usr/lib/mysql/mysql-systemd-helper wait (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3639 ExecStartPre=/usr/lib/mysql/mysql-systemd-helper upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3630 ExecStartPre=/usr/lib/mysql/mysql-systemd-helper install (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3650 (mysqld)
Tasks: 23 (limit: 512)
CGroup: /system.slice/mysql.service
`-3650 /usr/sbin/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --user=mysql

Mar 23 09:46:57 pencoed systemd[1]: Starting MySQL server...
Mar 23 09:47:02 pencoed mysql-systemd-helper[3650]: 170323 9:46:59 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3650 ...
Mar 23 09:47:02 pencoed mysql-systemd-helper[3651]: Waiting for MySQL to start
Mar 23 09:47:05 pencoed mysql-systemd-helper[3651]: MySQL is alive
Mar 23 09:47:05 pencoed systemd[1]: Started MySQL server.

26/2/2017

MariaDB, waar is /var/log/messages ?

Filed under: — cybrarian @ 11:22 pm

Op een recent geïnstalleerde Linux server installeer ik mariadb, en zoek ik hoe de database te starten en hoe te kijken of ze gestart is. Ze heet waarschijnlijk niet meer “mysql”? Of toch? En Apache?

MySQL / MariaDB

MariaDB na installatie starten:

systemctl start mysql

Check of ze gestart is:
cat /var/log/messages ? Zo was het vroeger.
Sinds de overgang naar systemctl is ook de systeemlog gewijzigd naar journalctl. Dat commanda op zich opent een nogal heel grote tekst-log-file waarin je zonder filteren niet veel bent.

Uitleg en opties:
man journalctl

journalctl -u myqsl

Elke lijn begint met de tijd, hostname, en de bron van de loglijn; er uit met q van quit.
Feb 26 23:00:39 myhost mysql-systemd-helper[3186]:
(ik heb die hieronder vervangen door _ om het wat overzichtelijker te houden)

Starting MySQL server…
_ Creating MySQL privilege database…
_ Installing MariaDB/MySQL system tables in ‘/var/lib/mysql’ …
_ 170226 23:00:40 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3225 _ OK
_ Filling help tables…
_ 170226 23:00:51 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3252 …
_ OK
_ PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MariaDB root USER !
_ To do so, start the server, then issue the following commands:
_ ‘/usr/bin/mysqladmin’ -u root password ‘new-password’
_ ‘/usr/bin/mysqladmin’ -u root -h myhost password ‘new-password’
_ Alternatively you can run:
_ ‘/usr/bin/mysql_secure_installation’
_ which will also give you the option of removing the test
_ databases and anonymous user created by default. This is
_ strongly recommended for production servers.
_ See the MariaDB Knowledgebase at http://mariadb.com/kb or the
_ MySQL manual for more instructions.
_ You can start the MariaDB daemon with:
_ rcmysql start
_ You can test the MariaDB daemon with mariadb-test package
_ Please report any problems at http://mariadb.org/jira
_ The latest information about MariaDB is available at http://mariadb.org/.
_ You can find additional information about the MySQL part at:
_ http://dev.mysql.com
_ Consider joining MariaDB’s strong and vibrant community:
_ https://mariadb.org/get-involved/
_ Waiting for MySQL to start
_ 170226 23:00:54 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3289 …
_ MySQL is alive
Feb 26 23:00:55 myhost systemd[1]: Started MySQL server.

Check eigen mariadb server log:
cat /var/log/mysql/mysqld.log

En dan nog steeds het veilig in gebruik stellen van mariadb/mysql:
mysql_secure_installation

Apache

ps: Hetzelfde geldt voor apache, moest dat de volgende vraag zijn:

systemctl start apache

En eigenlijk is het apache2 natuurlijk, dus vind je het in de logs als:

journalctl -u apache2

Na installatie van phpMyAdmin apache stoppen en terug starten:

systemctl stop apache
systemctl start apache

of
systemctl restart apache2

OpenSuse upgrade naar Tumbleweed (vanuit Leap 42.2)

Filed under: — cybrarian @ 9:20 pm

Hoewel ik er niet specifiek documentatie over vond, heb ik de algemene documentatie gebruikt (zoals voor upgrade naar Tumbleweed vanuit Leap 42.1).

Deze keer ging het echt heel vlot: naar root gebruiker gaan, een blik op de harde schijven, en de commando’s om de oude repo’s uit te schakelen, de nieuwe toe te voegen, en de upgrade uit te voeren.

kort samengevat (voor knip en plak):
su
mkdir /etc/zypp/repos.d/old
mv /etc/zypp/repos.d/*.repo /etc/zypp/repos.d/old
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug repo-debug
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/ repo-update
zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss
zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss
zypper dup

Hele console log:

su
Password:
linux-u6ln:~ # lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 74.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 2G 0 part [SWAP]
├─sda2 8:2 0 29.2G 0 part /usr/local
└─sda3 8:3 0 43.3G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
linux-u6ln:~ # mkdir /etc/zypp/repos.d/old
linux-u6ln:~ # mv /etc/zypp/repos.d/*.repo /etc/zypp/repos.d/old
linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss repo-ossAdding repository 'repo-oss' .....................................................[done]
Repository 'repo-oss' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss repo-non-oss
Adding repository 'repo-non-oss' .................................................[done]
Repository 'repo-non-oss' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug repo-debug
Adding repository 'repo-debug' ...................................................[done]
Repository 'repo-debug' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/ repo-update
Adding repository 'repo-update' ..................................................[done]
Repository 'repo-update' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss repo-src-oss
Adding repository 'repo-src-oss' .................................................[done]
Repository 'repo-src-oss' successfully added
Enabled : No
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss repo-src-non-oss
Adding repository 'repo-src-non-oss' .............................................[done]
Repository 'repo-src-non-oss' successfully added
Enabled : No
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss

linux-u6ln:~ # zypper lr -u
# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh | URI
--+------------------+------------------+---------+-----------+---------+---------------------------------------------------------
1 | repo-debug | repo-debug | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug
2 | repo-non-oss | repo-non-oss | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss
3 | repo-oss | repo-oss | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss
4 | repo-src-non-oss | repo-src-non-oss | No | ---- | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss
5 | repo-src-oss | repo-src-oss | No | ---- | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss
6 | repo-update | repo-update | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/

linux-u6ln:~ # zypper dup
linux-u6ln:~ # shutdown -r now

25/2/2017

Harde schijf informatie (commandolijn)

Filed under: — cybrarian @ 5:29 pm

Informatie over harde schijven in het systeem: lsblk, df -h, fdisk -l, parted -l, hwinfo –disk

 • # root
 • > user

lsblk (list block devices)
> lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 232.9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 2G 0 part [SWAP]
├─sda2 8:2 0 40G 0 part /var/opt
└─sda3 8:3 0 190.9G 0 part /home
sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 2G 0 part
├─sdb2 8:18 0 20G 0 part /run/media/cybr/5dd4097d-7f54-4a5d-9320-f61c1e448695
└─sdb3 8:19 0 210.9G 0 part /run/media/cybr/4aac6a22-96ea-4b05-a5ea-6b416b119120
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

df -h (disk free – human readable)
> df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
...
/dev/sda2 41G 11G 29G 27% /
/dev/sda3 191G 26G 165G 14% /home
tmpfs 596M 12K 596M 1% /run/user/1000
/dev/sdb2 20G 4.3G 15G 23% /run/media/cybr/5dd4097d-7f54-4a5d-9320-f61c1e448695
/dev/sdb3 208G 73M 207G 1% /run/media/cybr/4aac6a22-96ea-4b05-a5ea-6b416b119120
...

fdisk -l

# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e1ab

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 4208639 4206592 2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 * 4208640 46153727 41945088 20G 83 Linux
/dev/sdb3 46153728 488396799 442243072 210.9G 83 Linux

Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x659c54c9

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 4208639 4206592 2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 4208640 88100863 83892224 40G 83 Linux
/dev/sda3 88100864 488396799 400295936 190.9G 83 Linux

parted -l (partitie-informatie)
# parted -l
Model: ATA ST3250410AS (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 2155MB 2154MB primary linux-swap(v1) type=82
2 2155MB 45.1GB 43.0GB primary btrfs boot, type=83
3 45.1GB 250GB 205GB primary xfs type=83

Model: ATA GB0250EAFJF (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 2155MB 2154MB primary linux-swap(v1) type=82
2 2155MB 23.6GB 21.5GB primary ext4 boot, type=83
3 23.6GB 250GB 226GB primary ext4 type=83

# hwinfo –disk (hardware info; heel gedetailleerd)

# hwinfo --disk
...
36: IDE 00.0: 10600 Disk
[Created at block.245]
Unique ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
Parent ID: w7Y8.ct4K0QfBjh7
SysFS ID: /class/block/sda
SysFS BusID: 0:0:0:0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
Hardware Class: disk
Model: "ST3250410AS"
Device: "ST3250410AS"
Revision: "B"
Serial ID: "6RYB4D1G"
Driver: "ahci", "sd"
Driver Modules: "ahci", "sd_mod"
Device File: /dev/sda
Device Files: /dev/sda, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
Device Number: block 8:0-8:15
Geometry (Logical): CHS 30401/255/63
Size: 488397168 sectors a 512 bytes
Capacity: 232 GB (250059350016 bytes)
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #31 (SATA controller)

37: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: bdUI.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
SysFS ID: /class/block/sda/sda1
Hardware Class: partition
Model: "Partition"
Device File: /dev/sda1
Device Files: /dev/sda1, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1-part1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/9bd8446b-6bfe-4a72-bdb6-238061b7aa1c
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #36 (Disk)

38: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: 2pkM.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
SysFS ID: /class/block/sda/sda2
Hardware Class: partition
Model: "Partition"
Device File: /dev/sda2
Device Files: /dev/sda2, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1-part2, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-uuid/6fd2d23c-8475-473e-a10e-7eacd42470cb
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #36 (Disk)

39: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: W__Q.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
SysFS ID: /class/block/sda/sda3
Hardware Class: partition
Model: "Partition"
Device File: /dev/sda3
Device Files: /dev/sda3, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1-part3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part3, /dev/disk/by-uuid/1c3140a2-d368-43ba-82e9-ccd48792ba2e
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #36 (Disk)

40: IDE 200.0: 10600 Disk
[Created at block.245]
Unique ID: WZeP.3ZQNaCCiFvC
Parent ID: w7Y8.ct4K0QfBjh7
SysFS ID: /class/block/sdb
SysFS BusID: 2:0:0:0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata3/host2/target2:0:0/2:0:0:0
Hardware Class: disk
Model: "GB0250EAFJF"
Device: "GB0250EAFJF"
Revision: "HPGA"
Serial ID: "9SF1AQMN"
Driver: "ahci", "sd"
Driver Modules: "ahci", "sd_mod"
Device File: /dev/sdb
Device Files: /dev/sdb, /dev/disk/by-id/ata-GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/scsi-35000c50019798fff, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c50019798fff, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-2:0:0:0
Device Number: block 8:16-8:31
Geometry (Logical): CHS 30401/255/63
Size: 488397168 sectors a 512 bytes
Capacity: 232 GB (250059350016 bytes)
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #31 (SATA controller)

24/2/2017

Test: rest van bootable usb-stick gebruiken?

Filed under: — cybrarian @ 3:06 pm

Ik heb een 8 GB usb-stick gebruikt om een 4 Gb DVD startbaar (bootable) op over te zetten.

Een “4G” stick heeft blijkbaar net te weinig ruimte beschikbaar voor een distro:
dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb bs=4M
dd: error writing ‘/dev/sdb’: No space left on device
974+0 records in
973+0 records out
4083351552 bytes (4.1 GB) copied, 660.856 s, 6.2 MB/s

Kan ik bij een 8 G stick de overblijvend ongeveer 4 Gigabyte nog gebruiken? Bv als opslag, als gewone usb-stick?

In Yast, partition komt de disk tevoorschijn met twee partities:
/dev/sdb1:
Device:
Device: /dev/sdb1
Size: 3.69 MB
Encrypted: No
Device Path: pci-0000:00:1d.7-usb-0:3:1.0-scsi-0:0:0:0-part1
Device ID 1: scsi-1ALCOR_ALCOR-part1
Device ID 2: usb-__6387_14122919002627-0:0-part1
FS ID: 0xEF EFI (FAT-12/16)
File System:
File System: FAT
Mount Point:
Label:

dit vermoed ik dat de install-dvd bevat.

/dev/sdb2:

Device:
Device: /dev/sdb2
Size: 4.08 GB
Encrypted: No
Device Path: pci-0000:00:1d.7-usb-0:3:1.0-scsi-0:0:0:0-part2
Device ID 1: scsi-1ALCOR_ALCOR-part2
Device ID 2: usb-__6387_14122919002627-0:0-part2
FS ID: 0x17 Hidden HPFS/NTFS
File System:
File System:
Mount Point:
Label:

‘0x17 hidden HPFS/NTFS’ of eigenlijk geen File system?
Blijkbaar wordt dat gebruikt voor een lege partitie?

Yast nog steeds, selecteer /dev/sdb2, edit.
Format partition. Hmm, als wat? Ext4 proberen..
En ‘Do not mount partition’ natuurlijk.

Yast te bevestigen:

Changes to partitioning:
Format partition /dev/sdb2 (4.08 GB) with ext4
No changes to storage settings.

..setting type to 83
..formatting with ext4
Ready.

Daarna wordt de usb-stick zichtbaar als
openSUSE-Leap-42.2-DVD-s86_64028
Dat is de distributie die ik erop gekopieerd heb, dat is de naam voor de stick geworden toen waarschijnlijk.
In bestandsbeheer: Een mapje lost+found, en 3.7 van 3.9 Gig vrij.

En nu proberen of ik er nog mee kan installeren…

Nee dus. isolinux.bin missing or corrupt.

Bij nader inzien was de overschreven partitie natuurlijk die installatie-partitie, nl 4Gb.

De sdb1 is de bootpartitie geweest.

Ik doe alles over, en probeer nu een partitie bij te maken op de overige ruimte.
Selecteren op sdb algemeen, dan zie je de vrije ruimte.
Add, partition, primary of extended?
Primary, maximum size: 3.19 GB.

Formatting options: Ext4.
Mounting options: do not mount.

Yast bevestigen:

Changes to partitioning:
Create volume /dev/sdb3 (3.19 GB)
No changes to storage settings.

Yast meldt:

Creating volume /dev/sdb3
Formatting with Ext4

Daarna op de commandolijn:

fdisk-l
(...)
Disk /dev/sdb: 7811 MB, 7811891200 bytes, 15257600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x135a2181

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 4084 11643 3780 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb2 * 11644 8562687 4275522 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb3 8562688 15253504 3345408+ 83 Linux

Ik probeer nu te starten met de installatie-distributie.

Conclusie:

 • Nu kan de usb-stick gebruikt worden als installatiemedium.
 • Als usb-stick is er nog 2.9 GB beschikbaar, en is er een mapje “lost+found” zichtbaar.

23/2/2017

DVD naar usb-stick (commandolijn)

Filed under: — cybrarian @ 12:52 pm

Een variant op ISO naar usb-stick:

Stel dat je een distributie op DVD hebt, die je meermaals wil installeren. Installeren vanaf usb-stick gaat sneller dan van DVD (en niet alle toestellen hebben een dvd-lezer), dus je wil die dvd naar een usb-stick. Kies er één die groot genoeg is; hoewel een dvd als 4 GB wordt beschouwd, is een usb-stick van 4 GB meestal net te klein; je hebt dus een grotere nodig (meestal 8 GB, waarvan dus veel ruimte onbenut blijft…).

Voor de meeste commando’s heb je root rechten nodig (gebruik sudo of su).

Steek de dvd in de drive, bevestig de vraag om te mounten als je in een desktop werkt (anders moet je hem manueel mounten), en tik in de console bv df:

df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3 40348016 13839944 24435448 37% /
devtmpfs 1988952 16 1988936 1% /dev
tmpfs 2002792 22488 1980304 2% /dev/shm
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /run
tmpfs 2002792 0 2002792 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /var/run
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /var/lock
/dev/mapper/cr_home 62597060 48987992 10406204 83% /home
/dev/sr0 4280458 4280458 0 100% /run/media/thisuser/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028

Je ziet hier de openSUSE DVD in /dev/sr0.

Sluit de usb-stick aan. Check waar die te vinden is met fdisk -l

# fdisk -l

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000dc1a4

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 94576701 47287327 83 Linux
/dev/sda2 304293886 312580095 4143105 5 Extended
/dev/sda3 * 94578688 176828415 41124864 83 Linux
/dev/sda4 176828416 304291839 63731712 83 Linux
/dev/sda5 304293888 312580095 4143104 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order

Disk /dev/mapper/cr_home: 65.3 GB, 65259175936 bytes, 127459328 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 7811 MB, 7811891200 bytes, 15257600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xeb45409b

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 2968 15257599 7627316 b W95 FAT32

Het commando voor kopieren is ook hier dd:

titude:/home/cybr # dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb bs=4M
1045+1 records in
1045+1 records out
4384096256 bytes (4.4 GB) copied, 673.048 s, 6.5 MB/s

Als je terug fdisk -l vraagt zie je de drive erbij staan:

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 4084 11643 3780 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb2 * 11644 8562687 4275522 17 Hidden HPFS/NTFS

Ok! (o.v.; de stick boot, maar ik heb er nog niet echt mee geïnstalleerd)

Nb: als je niet /dev/sr0 als bron gebruikt, maar de plaats waar die gemount is, krijg je een foutmelding, en je ziet dat er niets gekopieerd is:

dd if=/run/media/cybr/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028 of=/dev/sdb bs=4M
dd: error reading ‘/run/media/cybr/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028’: Is a directory
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.000154 s, 0.0 kB/s

15/2/2017

Printerdriver zoeken voor Ricoh Aficio

Filed under: — cybrarian @ 12:22 pm

Een tweedehands laserprinter zonder documentatie: zelf op zoek naar een printerdriver.Van sommige merken als HP, Brother valt het meestal wel mee om een printerdriver te vinden. Wat als je bij een (bij consumenten) minder bekend merk als ricoh terechtkomt? Proberen…

Ricoh Aficio SP 3510 DN
LCD display bovenop, 7 drukknoppen, een echte aan/uit schakelaar opzij rechts, een openklapbare schuif voor speciale formaten (manual feed) en een lade voor 250 blad A4.
Lade A4: als je er een pak papier inlegt print de printer op de onderkant ervan!
Dus: herbruiken van enkelzijdig bedrukt papier: leg de bedrukking zichtbaar naar boven.

Aangesloten op de usb-poort (printer heeft ook een netwerkaansluiting).
In een recente openSUSE (Leap 42.2) met KDE: Yast, Hardware, Printer, zoek.
Er wordt wel een aangesloten printer gevonden, maar geen overeenstemmende driver.

1. Juiste printerdriver
Nergens vond ik een printerdriver voor dit specifieke model; ook niet op de openprinting site.

2. Algemene driver

Volgens deze pagina betreft het een gewone PCL6 printer:
http://www.annexda.com/canon-products/printers/a4-mono-mfp/aficio-sp-3510sf
Dus geef “PCL6” in het zoekveld bij de printerinstallatie in Yast.
Dan krijg je een lijst met “generic” printers; kies bv:
Generic PCL 6/PCL XL LF Printer - CUPS+Gutenprint v5.2.10
Print Test Page: Ok.

Maar! Het tweede blad dat ik probeer te printen bevat een eigenaardig blokjespatroon waarin stukjes van de afgedrukte tekst in verschrikkelijk groot lettertype te herkennen is.
Als ik de printer af zet, en terug aan, kan ik weer 1 blad drukken, het volgende is weer rubbish. De blauwe led van “data” blijft ook branden, wat aangeeft dat er nog “iets” in het data geheugen is blijven zitten. Ik krijg het er niet uit, ook niet met de job reset knop op de printer.

3. Ander Ricoh model
Verder zoeken met de zoek knop geeft een lijst van andere Ricoh modellen.
Ik heb maar beperkte functionaliteit van deze printer nodig, dus ik probeer willekeurig een driver:

Ricoh Aficio SP 5210DN PS (SIC)

 • Testprint vanuit Yast/printerinstallatie: ok
 • Print vanuit Firefox (enkelzijdig, 1 p): ok
 • Print vanuit Gambas3* (enkelzijdig, 1 p): ok

De afdruk gebeurt zeer snel, beeld is scherp, foutmelding papierlade leeg klopte.

Maar! De tweede keer een test pagina verkooopt onzin (een stukje tekst over een Qt licentie:

icensing agreement for QT.
/d/def load def/D{bind d}bind d/2{dup dup}D/B{0 d2}

(*) Gambas 3.9.2, “Printing example” van Software Farm, Examples, Printing 1.0.0, dat gebruikt de componenten gb, gb.form, en gb.image.
(gepland: update over verder gebruik en printen vanuit eigen programma)

Nog wat verder gezocht; bij onze vrienden van Ubuntu verwijst iemand naar de driver voor de

Ricoh Aficio SP 4310N

Print Test Page: Ok.
Print tweede keer Test Page: Ok.
Twee pagina’s uit Firefox: Ok.
Twee keer print uit Gambas2 app: Ok.

Conclusie
Ik gebruik nu Ricoh Aficio SP 4310N, die aanwezig is in de printerlijst (OpenSUSE Leap 42.2 / Yast).

7/2/2017

Netwerk adressen met ipcalc

Filed under: — pinguim @ 10:13 am

ipcalc is een handig hulpmiddel op de commandolijn om uitleg te krijgen over ip-adressen in netwerken.

Afhalen via je packet manager/softwarebeheertool; zoek naar ipcalc (bv sudo zypper install ipcalc op Suse of sudo apt-get install ipcalc op debian)

De tool gebruikt kleur om de uitleg over de delen van de netwerkadressen te verduidelijken.
(hieronder nu niet zichtbaar, maar bv: ip-adres blauw, binaire weergave adres oranje, netmask rood, class violet..)

Je hoeft geen root te zijn om ipcalc te starten:

ipcalc
Usage: ipcalc [options]

[[/]] [NETMASK]

ipcalc takes an IP address and netmask and calculates the resulting broadcast,
network, Cisco wildcard mask, and host range. By giving a second netmask, you
can design sub- and supernetworks. It is also intended to be a teaching tool
and presents the results as easy-to-understand binary values.

-n –nocolor Don’t display ANSI color codes.
-b –nobinary Suppress the bitwise output.
-c –class Just print bit-count-mask of given address.
-h –html Display results as HTML (not finished in this version).
-v –version Print Version.
-s –split n1 n2 n3
Split into networks of size n1, n2, n3.
-r –range Deaggregate address range.
–help Longer help text.

Examples:

ipcalc 192.168.0.1/24
ipcalc 192.168.0.1/255.255.128.0
ipcalc 192.168.0.1 255.255.128.0 255.255.192.0
ipcalc 192.168.0.1 0.0.63.255

ipcalc deaggregate address range

ipcalc

/ –s a b c
split network to subnets
where a b c fits in.

! New HTML support not yet finished.

ipcalc 0.41
wim@wimbox:~> ipcalc 192.168.1.0
Address: 192.168.1.0 11000000.10101000.00000001. 00000000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network: 192.168.1.0/24 11000000.10101000.00000001. 00000000
HostMin: 192.168.1.1 11000000.10101000.00000001. 00000001
HostMax: 192.168.1.254 11000000.10101000.00000001. 11111110
Broadcast: 192.168.1.255 11000000.10101000.00000001. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet

Met een switch zelfs html output (met beetje andere kleuren):

ipcalc 192.168.2.200 -h
(html output hieronder geplakt zodat je het effect ziet, niet de code)


Address:     192.168.2.200         11000000.10101000.00000010. 11001000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:     192.168.2.0/24        11000000.10101000.00000010. 00000000
HostMin: 192.168.2.1 11000000.10101000.00000010. 00000001
HostMax: 192.168.2.254 11000000.10101000.00000010. 11111110
Broadcast: 192.168.2.255 11000000.10101000.00000010. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet

27/1/2017

Firefox bevriest de desktop

Filed under: — cybrarian @ 3:25 pm

Dit verschijnsel is me al enkele keren overkomen, met verschillende configuratie/versies; momenteel opensuse 13.1/Firefox 49.0.2 :

 • Website met link om iets te downloaden. Downloaden.
 • Ga naar het download icoon rechtsboven naast de zoekbalk, klik erop (ziet eruit als pijl naar beneden).
 • Je krijgt je (laatste) download te zien, met icoon, naam van bestand, en ernaast een klein mapje. Icoon is een doos als het een gecomprimmeerd bestand is, bv een zip of tar.gz bestand. Als je op het mapje klikt, opent bestandsbeheer op de plaats waar die download staat.
 • Als je (per vergissing meestal bij mij) op het bestand zelf klikt, krijg je misschien de opmerking dat er geen programma bekend is om dat bestand mee open te doen. Er wordt gevraagd of je een programma wil installeren voor dit bestand, ik klik op nee of cancel omdat ik me vergist had en enkel naar die download map wil.
 • Dat is het moment waarop je desktop lijkt te bevriezen. Inderdaad, de desktop, niet enkel Firefox. Je kan geen alt-tab meer doen, en geen andere programma’s selecteren of openen.

De boosdoener: kmozillahelper

Kort: open een terminal en tik:
killall kmozillahelper.

Lang: kijk naar de processen, bv met
ps -AH
Daar zal je ergens kmozillahelper zien staan. Als je die eruitwipt komt je desktop weer los. Je krijgt een ander venstertje (dat misschien verborgen zat onder iets?), je kan annuleren, en je kan voortwerken.


Ref.:
https://forums.opensuse.org/showthread.php/437676-kmozilla-helper-crashes-firefox

18/1/2017

ISO naar usb-stick (commandolijn)

Filed under: — cybrarian @ 12:03 pm

Downloaden van een Linux distributie om die te installeren van CD/DVD/usb-stick komt in verschillende blog-posts voor, dus hier even samengevat.
(upd: rechtstreeks van dvd naar usb-stick zie hier)

1. Download de ISO, die “zelfstartend” moet zijn.

2. Voorzie een usb-stick die groot genoeg is. Een gewone openSUSE distro is bv 4.1 GB, 4.3 GB groot.
Sluit hem aan en check welk “device” het is op je Linux desktop:

 • Open een terminal, wordt root (su root) of gebruik sudo voor de commando’s.
 • fdisk -l
 • Zoek in de uitvoer naar iets wat je usb-stick zou kunnen zijn, hier bv sdc:

  Schijf /dev/sdc: 3,6 GiB, 3880452096 bytes, 7579008 sectoren
  Eenheid: sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
  Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
  In-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
  Schijflabeltype: dos
  Schijf-ID: 0x085daae5

  Device Boot Start End Sectors Size Id Type
  /dev/sdc1 8064 7579007 7570944 3,6G b W95 FAT32

Je moet dus de ISO schrijven naar /dev/sdc.
De usb-stick mag niet gemount zijn!

 • commandolijn:
  dd if=/home/copyleft/Downloads/ISO/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64.iso of=/dev/sdc bs=4M
 • Reactie is zoiets als:

  1045+1 records gelezen
  1045+1 records geschreven
  4384096256 bytes (4,4 GB) gekopieerd, 1076,82 s, 4,1 MB/s

Nadien checken; fdisk -l resultaat: (uitsnede)

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 4084 11643 7560 3,7M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdc2 * 11644 8562687 8551044 4,1G 17 Hidden HPFS/NTFS

20/12/2016

openSuse Leap 42.1 naar 42.2

Filed under: — cybrarian @ 11:45 am

Einde van de updates voor 13.1! Dus tijd om een nieuwe versie te installeren. Als je alleen een 42.1 DVD bij de hand hebt, kan je die installeren, en daarna upgraden.

Een goede beschrijving, met schermafbeeldingen, is te vinden op
https://kamarada.github.io/en/2016/10/31/how-to-upgrade-from-opensuse-leap-421-to-422/#.WFkGj5_YQW0.

Kort:

 • Upgrade huidige
 • Wijzig repositories naar 42.2
 • zypper dup
 • reboot
 • Upgrade je bestaande 42.1 systeem tot het helemaal bijgewerkt is.
 • Alle repositories verwijderen, behalve de typische distro repo’s
 • Wijzig de distro repo’s van 42.1 naar 42.2 (in de naam + url)
 • Start een console: zypper ref om de nieuwe repositories te checken.
 • Nog in de console: zypper dup --download-only om de update helemaal af te halen.
 • Nog in de console (best uit je grafische omgeving gaan – of als je op dit moment herstart, niet in de verleiding komen om de updates van de desktopmelding te doen! Gewoon opstarten en NIET inloggen maar een terminal nemen op ALT F1 bv.). init 3 en daarna zypper --no-refresh dup om de update te starten.
  op het scherm staat even:
  Loading repository data...
  Reading installed packages ...
  Computing repository update ...

  en daarna komt de vraag om bevestiging. Er zal misschien een melding komen dat er niets gedownload moet worden. Bevestig nog de start met enter.
  Er wordt afgeteld bij het installeren van de paketten, bv bij mij naar 2198, telkens met de namen erbij. Eindigt op “There are some running programs that might use files deleted by recent upgrade. … etc”
 • reboot

Het bootmenu is aangepast naar Leap 42.2.
Op de desktop valt het ander icoon voor KInfocenter op.

Daarna kan je nog eens naar de update instellingen kijken, en nieuwe software installeren.
Of eerst repositories toevoegen, bv de “community” repositories als packman, libdvdcss enz..

Voor “bekende” software: One click install, bv:
Gambas
Gambas2 zit in de KDE3 packages: software.opensuse.org/package/gambas2 voor Leap 42.2; nadien de IDE bij installeren!

Gambas3 zit in de Education packages software.opensuse.org/package/gambas3; nadien de IDE bij installeren!
ps: werkt oorspronkelijk niet: “unable to find startup file”.
Er blijken in yast nog heel wat onderdelen installeerbaar; ik duid elke keer aan wat op de commandolijn als ontbrekend wordt gegeven bij het commando gambas3.gambas; gb.- gui.qt, form.terminal, inotify, geom; daarna start de IDE alvast op.
Er zijn nog veel componenten installeerbaar: pdf, webkit, report, script, media, mime, httpd, chart, compress, dbus, data, crypt,odbc, mysql, …

Arduino
Voor arduino programmering de zogenaamde ChrossToolchain:
– Versie 1.0.6 (-3.5; oud en niet meer geüpdate)
– Versie 1.6.12 (overschrijft eventuele 1.0.6).
Vergeet niet de gebruikers toe te voegen aan de groepen “dialup”, “lock” en “uucp”.

QCAD
– rechtstreeks uit Yast, Install Software
– v. 2.0.5
– gebruikt Qt3 libraries.

Inkscape 0.91, Filezilla 3.12, Scribus 1.4.6, mc 4.8.15, …

Powered by WordPress