31/10/2008

Mind Mapping met FreeMind

Filed under: — pinguim @ 7:31 pm

MindMap.mm
FreeMind

 • Navigeren over nodes met pijltjes. Als je aan het einde van je schema bent schuift het blad op.
 • “End” om edit te krijgen van de huidige node.
 • Insert om sub-node bij te maken.
 • Maar 1 hoofdnode mogelijk. Automatische goed uitgelijnd. Werkt snel en efficient
 • Delete om geselecteerde node te verwijderen. Alles wat aan de node hangt is mee weg, hij is er niet tussenuit dan. Ctrl-Z werkt hier gelukkig.
 • Format, Automatic Layout geeft het onderstaande resultaat (cursor staat op Vorm) Format automatisch
 • Extra mogelijkheden onder Modes: “File” Bestandssysteem en “Browse”; ook de help zie met een browser-zicht.
 • Export aanbod naar: html, xhtml, PNG/JPG, OOo Writer, XSLT, PDF, SVG, … (pdf maakt standaard een blad maar zo groot als je schema)
 • Import: Branch, Explorer favourites, Folder Structure, MindManager X5 map, …

Draait in een Java runtime, dus die moet eerst geïnstalleerd worden.

Installatie-instructies, algemeen (Engels): FreeMind on Linux, of voor openSuse hier en zie ook OpenSuse 11.0 install log onderaan.

De FAQ http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Asked_Questions vind je ook vanuit het menu
file Door die Java runtime heb je niet de integratie met je grafische omgeving, bv KDE, wat het printen en het bestandsbeheer onhandig maakt. Bv zo kan je een link hebben naar een “mount” op een server; bij “save as” kan je die niet bereiken.

Print-mogelijkheid is wat “bruut”;
Print
– print drukt onmiddellijk af
– print… keuze doet niets bij mij.
– je kan nog wel met print setup een schaal ingeven.

Er is uitgebreide mogelijkheid om te configureren; toetsen, kleuren, enz.

Installatielog op openSUSE 11.0 hieronder.

(meer…)

Mind Mapping met View Your Mind

Filed under: — pinguim @ 4:14 pm

View Your Mind (.vym)
View Your Mind

 • Maar 1 start-element in een document, anders nieuw document maken; je moet dus altijd de hiërarchie behouden, dwz je kan geen “los” element bijmaken om nadien pas te linken.
 • Lijnen zijn licht gebogen, reorganiseren gebeurt dynamisch; elementen staan mooi uitgelijnd. Aktief element is geel aangeduid.
 • Aparte zwevende vensters voor Document en Property/Note Editor (eigenschappen elementen)
 • Nieuw document krijgt eigen tabblad, naam bepaald bij bewaar.
 • In nieuw doc krijg je nieuw beginelement “New Map”, kan je hernoemen door dubbelklik, je moet wel altijd Enter doen om uit tekstmode te geraken (op ander element klikken is niet genoeg)
 • Met rechtsklik sub-element maken, helaas in submenu van rechtsklik. Met delete knop verwijderd, per vergissing dus ik doe ctrl-Z om te herstellen: programma crasht! Heropend: inhoud was weg; ziet eruit als nieuw document. Hier kan je met de “insert” toets een nieuwe tak starten; vergis niet met de delete dus. Insert knop werkte niet, met rechstklik krijg ik informatie en die zegt dat ik al 4294967295 takken heb. Ctrl-W sluit het programma (ipv het document waarin ik sta)
 • Als juiste element aktief is kan je wel snel opeenvolgende takken maken door Insert toets te gebruiken; je staat in het nieuwe element klaar om de naam te geven, als je klaar bent kom je onmiddellijk terug op het ervoor geselecteerde element en kan je onmiddellijk terug Insert drukken om een nieuwe tak te maken; dit werkt snel en efficient; je kan tussendoor navigeren met de pijltjestoetsen.
 • Efficiëntie zelf te tunen bij Settings: bv Edit branch after adding.
 • Sub-element boven/onder ander: slepen om te herpositioneren. Als onderverdeling fijner wordt moet je voor veranderingen in volgorde (vertikaal) de pijlen in de knoppenbalk gebruiken (“Move up/Move down”) of de PageUp/PageDown toetsen.
 • Extra tekst of nota aan element hangen: View, Note Editor geeft apart zwevend venster.
 • Link wijzigen; dwz element aan ander element hangen dan nu, slepen; als je dicht bij ander element komt wordt dat als nieuwe linkpositie genomen.
 • Import: KDE bookmarks, FreeMind, Mindmanager, Import dir
 • Export naar Image, OOo, Html, txt, cvs, KDE bookmarks, TaskJuggler, Latex, XML
 • Uitgebreide gebruiksaanwijzing, makkelijk af te drukken als pdf (35 blz).

Snel bewerken …

Mind Mapping met KDissert

Filed under: — pinguim @ 3:56 pm

KDissert: (.kdi)

 • Parrallel start-element mogelijk (handig in het begin als je nog niet weet hoe de struktuur uiteindelijk zal worden; het wordt “root” genoemd en is geel; de onderliggende “leaves” zijn groen.
  (Eigenlijk is het document zelf de hoofdstruktuur en kan je die hierdoor “weglaten” in de tekening – spaart schermruimte). Bv: Website aspecten en realisatie; noem document Website ipv de eerste “root”; maak aspecten als root, ook realisatie – kan in ander document maar het is handig dit in hetzelfde document te hebben in beginfase.
 • Sub-element door rechtsklik, new child; geeft “empty item” dat verbonden is. Rechtsklik op een plek geeft ook een nieuw element, dat niet verbonden is.
 • Bestaand element verbinden: hier moet je eerst op het + teken “Link leaves” klikken, dan kan je de verbindingslijn trekken. Opeenvolgend aanklikken met ingedrukte Ctrl maakt ook de link.
 • De lijn kan ook verwijderd worden via rechtsklik submenu of CTRL-DblClick; daarna is het element losstaand en alsdusdanig een nieuwe “root” – tot het terug verbonden wordt.
 • Lijnen zijn rechtlijnig, ziet er nogal piekig uit, reorganiseren beeld: quick, smart, unclutter.
 • Nummeren Knop “123” zet in nummerstand; bij klik op element geeft het een nummering aan de sub-elementen. Hernummeren nadat ze manueel in juiste volgorde zijn gezet door klikken op nummer dat 1 moet worden.
 • Voelt goed aan in KDE omgeving (herkenbare werkwijze, iconen, ..), maar schakelen tussen de selectie mode, linkmode, number mode is vervelend klikwerk.
 • Werkt (vlnr) van “leaves” naar “root”
 • Nieuw document krijgt eigen tabblad. De naam veranderen kan niet door klikken, noch via Edit, Document Properties; de naam wordt gemaakt bij bewaren.
 • Edit van de tekst zit onder tab “Item Text”; overlapt dan tekenscherm en kan naar believen teruggeschoven worden zodat deel tekst edit zichtbaar blijft; dit alles binnen het programmavenster
 • Links naast de Tree View ook uitklapbaar een Concept List. Deze geeft een compaktere weergave zoals die van een directory boom (vertikale ordening), terwijl de Tree View in het hoofdscherm naar in alle richtingen uitdeint, normaal sterk in horizontale richting.
 • Geen import.
 • Export naar Docbook, HTml, Latex, OOo, txt, png
 • KDE help korte aanwijzing voor gebruik.

Voorbeeld reeks van gebruik.. (more…)Gebruik ...
Elementen en links: geel = hoogste niveau, groen = subniveau * Losse elementen kunnen in brainstorm toegevoegd worden * Links maken door ctrl-click-van, ctrl-click-naar een hoger element * en rest naar ander hoger element * dan reorganiseren om lijnen te ontwarren rechtsklik en kies * reorganiseren “quick” * reorganiseren, manueel door slepen van samen geselecteerde elementen * reorganiseren “smart”

(meer…)

14/10/2008

directory onderhoud op command prompt

Filed under: — pinguim @ 10:28 am

Eens een harde schijf van een computer volgelopen is kan het zijn dat het grafische systeem niet meer werkt, omdat het niet genoeg cache ruimte heeft. Het is dan enkel nodig om ruimte vrij te maken op de harde schijf, maar dat gaat dan niet vanuit de grafische KDE, Gnome of andere omgeving omdat je ze niet kan starten. Er rest enkel nog de command line.

Ook een server met een volgelopen disk gaat eigenaardig gedrag vertonen, zoals het niet meer starten van processen, en als je vanop afstand inlogt start je waarschijnlijk ook geen grafische schil. En soms is er zelfs geen mc beschikbaar (midnight commander).

df
(disk free) geeft de vrije diskruimte aan, per disk volgens hun koppeling in het bestandssysteem (mount point), bv:

/dev/hda2 1K-blocks 37334192 Used 29932568 Available 5505152 Use% 85% Mounted on /
/dev/hda1 1K-blocks 101089 Used 9490 Available 86380 Use% 10% Mounted on /boot
none 1K-blocks 256916 Used 0 Available 256916 Use% 0% Mounted on /dev/shm

of iets leesbaarder voor mensen (h = human readable):

df -h

/dev/hda2 Size 36G Used 30G Available 4.8G Use% 86% Mounted on /
/dev/hda1 99M Used 9.3M Available 85M Use% 10% Mounted on /boot
none 1K-blocks 251M Used 0 Available 251M Use% 0% Mounted on /dev/shm

du
(disk use) geeft de gebruikte ruimte aan, en loopt door alle subdirectories, wat niet altijd even handig is (lang rollend scherm).
Als je niet als root ingelogd bent kan je nog een hoop foutmeldingen krijgen van niet leesbare directories.

kan ook -h voor “human readable” en -s voor sutotalen van directorie bv:

du -sh /home/*

of als root (kan wel even duren want alle directories worden doorlopen):

du -sh /

dus als je dat even wil bewaren:

du -sh >/home/naam/ServerDiskUse.txt

Subdirectories van deze directory:

du -sh ./*

Plaats vrijmaken door verwijderen:

rmdir

(remove directory) verwijdert een directory of map, als die tenminste leeg is.

rm

(remove) verwijdert bestanden en mits opties ook directories, bv:

rm -rf ./directorynaam

(remove recursive force) verwijdert een directory-map met de struktuur die daar in zit en zonder vragen om bevestiging.

Powered by WordPress