22/10/2010

Drupal 6 install

Filed under: — cybrarian @ 10:25 am

Download van Belgische site van de Nederlandstalige drupal community: drupal.be: drupal-6.17.tar.gz

Haal het bestand af, kopieer op je webruimte en pak het uit tar -xzvf drupal-6.17.tar.gz

Roep het website adres op in de browser. Op de resulterende site krijg je een taalkeuze English – Dutch.
Dan moet een settings bestand gekopieerd worden van een voorbeeld en schrijfbaar gezet worden. Als je ingelogd bent en in de uitgepakte directory staat (cd uitgepaktedir):
cd sites/default
cp default.settings.php settings.php

Daarna databasegegevens ingeven, kijk bij uitgebreide opties om de database naam te wijzigen (localhost).

Naam van de site bv “drupalleaks”.

Naam en wachtwoord voor hoofdgebruiker. Site wordt gemaakt (vertalingen geïmporteerd).

Werk-gebruiker bij maken en alle rechten geven:
Gebruiker bijgemaakt.
Er zijn al 2 rollen voorzien, anonieme en geverifieerde gebruiker. Rol toevoegen, bv “beheerder”, en de rechten van die rol instellen.
Gebruiker rol toekennen (de bijgemaakte rol komt beschikbaar bij de gebruikersinstelligen).

Log uit en log in met de gebruikersnaam met administratie rechten.
De welkomstpagina vermeldt een 4-stappenplan om uw site te beginnen gebruiken:

  1. configureer
  2. functionaliteit toevoegen
  3. Vormgeving
  4. inhoud

Allerlei instellingen, bv:
– Voorbeeldweergave bericht verplicht (optioneel): zodat het eerst bekeken wordt voor het gepubliceerd wordt.
– RSS
– reakties
– taxonomie

Rapporten met recente logs, meest voorkomende fouten, beschikbare updates, status rapportage.

6/10/2010

Programma installeren op oude openSUSE

Filed under: — pinguim @ 9:01 am

Een toestel dat goed en stabiel werkt en waaraan geen nieuwe eisen worden gesteld, kan jaren blijven draaien zonder een nieuwe distributie te krijgen. Maar om security updates te ontvangen moet de versie ondersteund zijn door online updates.* Eens de levensduur beëindigd, stoppen niet alleen de online updates, maar verdwijnen ook de online repositories, de bron om software bij te installeren. Je kan dan alleen nog software bij-installeren van de cd/dvd van je Linux distributie, als je die tenminste hebt (niet bv bij een minimale startcd + online installatie). Of bestaat er ergens een online archief?

Als je een online archief vind kan je alsnog de software afhalen en je systeem cd/dvd branden.
Bovendien kan je het online archief misschien als online softwarebron (“repository”) instellen, zodat je gewoon vanuit je pakketbeheerprogramma (bv Yast) software kan zoeken en bij-installeren.

Voor openSUSE versie 11.0 (sinds kort voorbij zijn levensduur) kan je bv terecht in deze “discontinued” directory.
Daar vind je momenteel nog openSUSE 11.0, 10.3 en 10.2.

Eventueel moet je kort voor het vervallen van een distributie-versie de hele distro afhalen en zelf op een pc/server bewaren; je kan je lokale “repository” maken door te installeren op een lokale webserver.

(*) Vanzelfsprekend is het af te raden een oud systeem te blijven gebruiken op een toestel dat aan het internet hangt. Veiligheidsgebreken worden systematisch misbruikt!

Powered by WordPress