26/9/2023

Opi en VRT Max

Filed under: — cybrarian @ 10:38 pm

Wie met een standaard vrije software-installatie naar VRT Max wil zien, wordt tegenwoordig geplaagd door 2 dingen:
– hun inbreuk op de privacy
– hun hang naar DRM.

Privacy

Je kan alleen nog kijken als je een “account” aanmaakt, die minstens gekoppeld is aan een e-mail adres. En aangezien de meeste mensen voor dat soort dingen een gmail adres gebruiken, kunnen we ..euh .. zeker zijn van de bescherming van onze privacy.

Codecs
Ze kiezen er niet voor om eenvoudige codecs te gebruiken, maar wel dingen die vervuild zijn met DRM: Digital Rights Management. Daardoor moet je als Linux gebruiker meestal even op zoek naar de juiste software-onderdelen om niet vervelende error 200’s of zo te krijgen.

Codecs-repo
De meeste vrije softwaregebruikers weten het ondertussen wel: voor heel wat media heb je extra niet-vrije codecs nodig. Die vallen niet onder dezelfde vrije licenties als het OS, en daarom moet je ze apart afhalen, bv door een “packman” repository in te schakelen. (https://en.opensuse.org/SDB:Installing_codecs_from_Packman_repositories)

Opi

Tegenwoordig kan het ook gemakkelijk met “opi”:
OPI = OBS Package Installer
https://github.com/openSUSE/opi

sudo zypper install opi

The following 2 NEW packages are going to be installed:
opi python3-termcolor

Daarna kan je een “opi” commando gebruiken:

opi codecs

Do you want to install codecs from Packman repository? (Y/n)

En allerlei andere bevestigingen verder, ben je klaar om de DRM inhoud te consumeren.

25/9/2023

Laptop camera (webcam) gebruiken

Filed under: — cybrarian @ 1:12 pm

KDE – Gnome – Terminal

KDE

Kamoso:
sudo apt install kamoso

Ubuntu
Cheese:
sudo apt-get install cheese
Gebruik: https://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/cheese.1.html

Terminal

Streamer?

Het kan zijn dat andere v4l onderdelen (libv4l) al aanwezig zijn, maar de command line tools niet:
(en gambas3 heeft nog eens zijn eigen component gambas3-gb-v4l)

cnf streamer

Het programma 'streamer' kan gevonden worden in de volgende pakketten:
* v4l-tools [ pad: /usr/bin/streamer, opslagruimte: zypp (repo-oss) ]
* v4l-tools [ pad: /usr/bin/streamer, opslagruimte: zypp (https-download.opensuse.org-3b362bd7) ]
Probeer te installeren met:
sudo zypper install v4l-tools

Gebruik:
streamer -f jpeg -o image.jpeg

Andere …
fswebcam

sudo apt-get install fswebcam

22/9/2023

Nextcloud client in OpenSUSE Leap

Filed under: — cybrarian @ 12:26 pm

Nextcloud

Is te vinden op software.opensuse.org als nextcloud-client

zypper in nautilus-extension-nextcloud nextcloud-client

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.5 beschikbaar (22/09/2023)

En op de Nextcloud site: https://nextcloud.com/install/

Huidig toestand:

OpenSUSE Leap 15.4 … sept 2023 … Nextcloud desktop client 3.8 (uit OpenSUSE:BackPorts)

Momenteel is dus 3.8 geïnstalleerd.
Op de Nextcloud documentatie site staat 3.9 als huidige en 3.8 als vorige, en 3.10 als komende.

Ik vraag me af of de Nextcloud client ook mee geüpgrade wordt met de gewone opensuse updates.

(aan te vullen).

17/9/2023

Screenshot van commandolijn

Filed under: — cybrarian @ 6:29 pm

Hoe een screenshot maken vanop de commandolijn?

Documentatie:

Hele desktop in XFCE:
xfce4-screenshooter -f

Raspberry Pi, Ubuntu, ..; bij-installeren:
DISPLAY=:0 scrot screenshot.png

Op Ubuntu
import screenshot.png

Imagemagic (evenutueel installeren)
Hele scherm na wachttijd en wijzig de grootte :
import -window root -resize 400x300 -delay 200 screenshot.png
(meer documentatie op website imagemagic)

Nog niet gelukt: bv vanop afstand ingelogd met SSH en zien “hoever” een bepaalde desktop-taak gevorderd is.

Helaas krijg ik meestal foutmeldingen als:

import: unable to open x server ..

12/9/2023

Git merge opties (strategy)

Filed under: — cybrarian @ 12:03 am

Eenvoudige merges, samenvoegen van iets dat verder voorop is en eenvoudig toegevoegd wordt aan een achtergebleven tak, is gemakkelijk te begrijpen, maar soms is het ingewikkelder.

git merge [-n] [–stat] [–no-commit] [–squash] [–[no-]edit]
[–no-verify] [-s ] [-X ] [-S[]]
[–[no-]allow-unrelated-histories]
[–[no-]rerere-autoupdate] [-m ] [-F ]
[–into-name ] […​]
git merge (–continue | –abort | –quit)

merge strategiën
De verschillende merge “strategies” zijn recursive, resolve, octopus, ours, subtree

Je kan zelf de merge strategy opgeven met een parameter:
(ook bij git pull trouwens)

git merge -s recursive tak1 tak2

git merge -s resolve tak1 tak2

git merge -s octopus tak1 tak2 tak3 .. takn

git merge -s ours tak1 tak2 .. takn

git merge -s subtree takA takB

Type van strategie

– Expliciet
Dit is de standaard merge methode. Het betekent dat er een nieuwe “merge commit” gemaakt wordt. Dit toont waar de merge werd gedaan in de merge geschiedenis, en dat is niet altijd gewenst (omdat het de aandacht afleidt, ruis dus). Als je deze details niet in je merge history wil, zal je misschien explicit merge vermijden.

– Impliciet
Impliciete merge via rebase of fast-forward merge

– Squash
Squash on merge, meestal zonder expliciete merge

Recursive merge strategy options

ours, theirs, patience, diff-algorithim, ignore, renormalize (no-normalize, no-renames), find-renames=n, subtree

Er zijn veel mogelijkheden, en hoe moet je kiezen wat te gebruiken alvorens je ze doorgrondt?

6/9/2023

OpenSUSE updates from shell script

Filed under: — cybrarian @ 12:00 am

Highway to shell (dedicated to T.E. who brought me some nice beers)

Als ik ’s avonds/’s morgens mijn kantoor/buro/.. verlaat, wil ik nog de updates draaien. Daarna moeten de computers herstarten zodat de updates toegepast worden. Of soms niet, dan mogen ze gewoon afgezet worden. Maar dat wil ik kiezen op het moment dat ik de update start: afsluiten, herstarten of op blijven na update.
Bovendien hoort er ook een melding in een bestand waardoor ik nadien min of meer kan zien wat er gebeurd is, of minstens wanneer het begonnen is / beïndigd werd.

Dat alles probeerde ik bijeen te brengen in : ZypperRefUp.sh

De tekst/code vind je onder “shellscripting”: http://linuxuser.copyleft.be/liglog/?page_id=732

2/9/2023

Git: Foute merge herstellen, checken met git reflog, pushen met force

Filed under: — cybrarian @ 8:24 pm

Een merge van twee branches (dev-hq en roadie) gedaan die verkeerd afloopt, bv omdat de versies meer verschilden dan je dacht (op beide was een stukje ontwikkeling gedaan ipv op één van beiden)? Je kan correcties gaan doen in de broncode, die door git voorzien is van merktekens als

< <<<< HEAD
======
>>>>>>> roadie

.. met daartussen brokken tekst van de verschillende versies.
Soms is het duidelijk, een klein verschil kan een eenvoudige correctie zijn, of een uitbreiding van een string of een commentaar. Dan kan je die onmiddellijk verbeteren met een .txt editor (zelfs buiten de normale programmeeromgeving).

Maar als de verschillen te groot zijn en/of je er niet aanuit kan, wil je misschien de “merge” operatie herstellen naar de toestand voordien.

Zolang je het conflict niet opgelost hebt, en niets kon pushen, niet gecomit hebt, kan je nog altijd terug met :

git merge --abort

Je kan info krijgen van git:

git reflog

Als je terug wil gaan naar de laatste gemeenschappelijke toestand, kan je die vinden met:

$ git merge-base dev-hq roadie
806f8ac3c61b1e55cdd5b53a0205b51d1d31387a

Dan kan je terug naar die toestand met

git reset 806f8ac3c61b1e55cdd5b53a0205b51d1d31387a

Unstaged changes after reset:
M .src/FConfigure.class
M .src/FConfigure.form

Om hem online te krijgen volstaat een gewone git push niet:

git push
To gitlab.com:stockpi/stockpiapp.git
! [rejected] dev-hq -> dev-hq (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to ‘gitlab.com:stockpi/stockpiapp.git’
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: ‘git pull …’) before pushing again.
hint: See the ‘Note about fast-forwards’ in ‘git push –help’ for details.

git push --force

git push –force
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: To create a merge request for dev-hq, visit:
remote: https://gitlab.com/stockpi/stockpiapp/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=dev-hq
remote:
To gitlab.com:stockpi/stockpiapp.git
+ 8a060eb…806f8ac dev-hq -> dev-hq (forced update)

(zie bv https://www.atlassian.com/git/tutorials/undoing-changes/git-reset)
Julia Evans: “git rebase: what can go wrong?”

Powered by WordPress