12/12/2005

Shutdown

Filed under: — pinguim @ 5:55 pm

“Shutdown” is een Linux commando dat in elke cursus wel aan bod komt. Je probeert het eens uit met een tijdsopgave, ziet de scherm-melding dat “het systeem afgesloten gaat worden binnen zoveel minuten” opduiken op alle aangesloten terminals, en dan gaat het verder met wat je kan doen als hij wel draait.

Enkele voorbeelden in een lijstje:
shutdown -hk now … test onmiddellijk afsluiten tot stilstand – cancel alvorens uit te voeren
shutdown -h now … onmiddellijk afsluiten tot stilstand
shutdown -r now … onmiddellijk afsluiten en herstarten
shutdown -h 10 … over 10 minuten afsluiten
shutdown -r 23:30 … om 23:30 herstarten

Helaas heeft het succes van Linux ook nadelen. Je moet de computer/server idd bijna nooit afsluiten en in het beste geval onthoud je “shutdown -h now” of “shutdown -r now”, het eerste commando om de computer echt af te sluiten, het tweede om de computer te herstarten. Maar het moment dat je echt ingelogd zit op een ander toestel (met ssh), en het na een verandering van het IP adres wil herstarten om zeker te zijn dat er geen applicaties blijven lopen en dat het opstarten goed verloopt, moet je plots weer met die tijdsopgave werken. Je wil de computer afsluiten als de mensen die erop werken zeker weg zijn, laat ons zeggen 18:00.

Shutdown –help geeft het standaard stukje help dat in het programma zit:

Usage: shutdown [-akrhfnc] [-t secs] time [warning message]
-a: use /etc/shutdown.allow
-k: don’t really shutdown, only warn.
-r: reboot after shutdown.
-h: halt after shutdown.
-z: shutdown using software suspend.
-f: do a ‘fast’ reboot (skip fsck).
-F: Force fsck on reboot.
-n: do not go through “init” but go down real fast.
-c: cancel a running shutdown.
-t secs: delay between warning and kill signal.
** the “time” argument is mandatory! (try “now”) **

En als je dan vlotjes intikt : shutdown -r -t 3600 , waarbij je denkt dat over een uur (3600 seconden) het toestel zal herstarten, valt het wel even tegen. Een foutmelding. Ook de “time” erbij zetten helpt niet. De help van het commando is een beetje moeilijk te interpreteren.

Gelukkig vond ik op het web een beter bruikbare versie:
shutdown [-h|-r] [-fqs] [now|hh:ss|+Minuten]
(Wat ook overeenkomt met de uitleg middenin de man pages man shutdown, maar soms gaat het web sneller)

Daarin wordt de tijd duidelijk; ofwel een uur, ofwel een afteltijd in minuten, ofwel “now” als onmiddellijk.
In ieder geval een betere test (de -k is om te doen alsof):

shutdown -k 18:00 "Sluit alle programmas af en wacht 10 minuten"

die je, ipv -k, kan uitbreiden met -r (van reboot) om echt te herstarten ipv alleen de meldingen te geven als test.

Broadcast message from root (tty1) (Tue Oct 14 17:58:25 2005):
The system is going DOWN to maintenance mode in 2 minutes!

Als je inderdaad de testmode met -k gebruikt hebt, krijg je na nog enkele waarschuwingen:

Shutdown cancelled

Een andere mogelijkheid is niet het uur op te geven maar na hoeveel tijd, hier in minuten, voor een herstart:

Shutdown -kr 10

The system is goig DOWN for reboot in 10 minutes!

Moest je om een of andere reden het afsluiten willen onderbreken :

CTRL-C

Shutdown cancelled.

6/12/2005

en de kunst van het CSS onderhoud

Filed under: — pinguim @ 4:56 pm

Deze site deed me idd een beetje denken aan “Zen en de kunst van het motoronderhoud”. Ik kwam erop terecht bij een zoektocht naar raadgevingen over het gebruik van “CSS”; cascading style sheets.

www.cameraontheroad.com/?p=188

Powered by WordPress