20/6/2009

Mailserver

Filed under: — cybrarian @ 11:46 pm

 Sendmail (upd 2005 06 16)

Get Up

Concept algemeen:
– sendmail is een server programma, draait bv op een Unix/Linux server, met de naam sendmail.

– server zelf wordt gestart door de deamon te starten, meestal vanuit een script, met parameters, en automatisch bij het starten van de server.
– De gebruiker communiceert op de command prompt met de mailserver via het programma “mail”
– Er zijn verschillende “clients”: e-mail programma’s kunnen de mail afhalen om hem comfortabeler te lezeen en beantwoorden.

Gebruik:
– mailserver downloaden en installeren
– configuratie instellen
– mailserver starten, stoppen, herstarten.

Installatie:
– bij veel distributies is een mailserver ingebrepen. Check je huidige distributie als je de daarbij horende scripts en tools wil gebruiken. Anders kan je installeren vanaf het begin.

– – menu


MySQL server
Server:
– sendmail : daemon

Beter is het natuurlijk een script te gebruiken:
rcsendmail start (suse 8.0 bv)
service sendmail start (RH9/Fedora)
Sluiten, herstarten gaat op dezelfde manier service sendmail stop, service sendmail restart


sendmail.org : Sendmail Consortium’s bron voor downloaden vrije sourcecode sendmail enz.
sendmail.com : Sendmail Inc., het bedrijf dat sendmail maakte en exploiteert

Een paar commando’s:

Controleren van e-mail in de wachtrij om verzonden te worden:
mailq

Controleren instellingen:
cat mail.rc
cat fetchmailrc

Controleren van mail log:
cat maillog
Oudere logs:
cat maillog20150510

– zoeken van de logs: bv cd
/var/log
grep mail*

Controleren van de verbinding met de smtp server op poort 25:
telnet relay.provider.be 25
Dit geeft ofwel een foutmelding, ofwel een verbinding, waarbij je verder commando’s kan geven, of er terug uitgaat met:
quit

Aanpassen van de firewall ivm poort 25:

– zoeken
grep iptables * -r


firewall-masq:iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT

– Bewaar de vorige instellingen:
iptables-save > iptables-save.txt

– aanpassen met editor, bv
mcedit rc.firewall
bv deze lijn houdt op een gateway al het verkeer naar buiten op poort 25 tegen:
iptables -t filter -A FORWARD -d 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 25 -j DROP

– uitvoeren:
(check dat je toegang tot de server hebt moest het foutgaan en je vanop afstand werkt, je kan buitengesloten worden)
firewall-masq

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress