28/3/2014

Chronometer of timer zonder installeren

Filed under: — cybrarian @ 7:35 pm

Hoe een chronometer of timer gebruiken zonder een programma te installeren (bv op een toestel waar je die rechten niet hebt).

Open een commandovenster (in OS-X heet dat Terminal, in Linux bv Konsole, ..). Daar heb je beschikking over een klok die zegt hoe laat het is: date. Je hebt ook beschikking over een commando time, maar dat lijkt niet veel te doen, je krijgt enkel een paar lege waarden:
$ time
real 0m0.000s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s

Misschien de “help” van time eens bekijken:

time --help
-bash: --help: command not found

real 0m0.016s
user 0m0.000s
sys 0m0.002s

Onze vraag is fout, maar leert wel iets over het time commando: het geeft feedback over hoe lang het uitvoeren van een commando duurt.

Op OS-X krijg je de juiste uitleg over time met “help time”:
help time
time: time [-p] PIPELINE
Execute PIPELINE and print a summary of the real time, user CPU time,
and system CPU time spent executing PIPELINE when it terminates.
The return status is the return status of PIPELINE. The `-p' option
prints the timing summary in a slightly different format. This uses
the value of the TIMEFORMAT variable as the output format.
times: times
Print the accumulated user and system times for processes run from
the shell.

Het enige wat we moeten doen, is een commando starten, en gecontroleerd laten eindigen als “stop”; de tussentijd zal weergegeven worden in de waarde “real”.

De meeste commando’s hebben maar een bepaalde en korte uitvoeringstijd, zoals “ls”; dus daarmee lukt het niet. Een van de commando’s waar je time wel mee kan combineren kan is cat; je drukt op de stop-knop met ctrl-c.
(hoedje C staat voor ctrl-c of onderbreken van een lopende opdracht):

time cat
^C
real 0m2.034s
user 0m0.001s
sys 0m0.002s

Je chronometreerde hier dus 2 seconden.

Ps: op de KDE 4 dekstop heb je bv de aftel-timer (eitje koken, thee zetten, doorlooptijd espresso-machine …).
Op de menubalk onderaan widget toevoegen, zoek naar “Timer (Countdown over a specified ..”). Bij de opties kan je zelf een toetsencombinatie toevoegen voor start/stop. Je kan hem helaas niet laten “optellen” ipv aftellen.

23/3/2014

Schermperikelen na nieuwe installatie KDE

Filed under: — cybrarian @ 8:43 pm

In de beginfase (eerste versies) van KDE 4 desktop vatte ik de weg naar enkele instellingen samen in
“Schermgedrag (KDE4): screensaver, stroomspaarstand”,
maar ondertussen zijn die alweer veranderd.

Hier een overzicht voor KDE Platform Version 4.11.5 (op OpenSUSE 13.1)
Beschrijvingen voor (Engelstalige) Kde 4.11 met het menu op “Classic” gezet :

 1. Welke versie van KDE draait er?
 2. Hoe mijn menu wijzigen naar het “gewone menu”/”oude versie” (of terug naar “Launcher style”)?
 3. Hoe wachtwoord van schermbeveiliging afzetten of wijzigen?
 4. Hoe de spaarstand van het scherm afzetten of wijzigen?

KDE-DesktopLockerSettings

1. Welke versie van KDE draait er?
De versie KDE kan je zien in het Desktop instellingenscherm

 • Configure Desktop (1)
 • daar menu Help
 • About KDE

(1) Als je ook nog KDE 3.5 of KDE 3.x-software geïnstalleerd hebt staan, of bv een upgrade hebt gedaan van een bestaand systeem, kan het zijn dat in je menu twee gelijkaardige keuzes voorkomen, die elk verwijzen naar de instellingen van de betreffende KDE versie:

 • Configure Desktop -> KDE 4
 • Personal Settings (Configure Desktop) -> KDE 3.5

Op menu-klik rechts, “Edit applications” krijg je de instellingen van het menu en kan je de namen aanpassen, bv toevoegen van “KDE 4” en “KDE 3.5” in de naam van het menu-item. Bewaren. Check menu.

2. Hoe mijn menu wijzigen naar het “gewone menu”/”oude versie” (of terug naar “Launcher style”)?
* Klassiek Menu

Om de uitleg naar programma’s een beetje uniform te houden vertrek ik vanuit het klassieke, hiërarchische menu:

Zet je menu op “Classic” stijl:

Rechtsklik op menu-icoon (groene bol links onder in scherm).
Kies “Switch to Classic Style (even gemakkelijk kan je hier terugschakelen).

3. Hoe wachtwoord van schermbeveiliging afzetten of wijzigen?

 • Menu, Configure Desktop (1)
 • Hardware: Display and Monitor
 • Screen Locker: Start automatically after: 4 minutes.

Zet het vinkje af om geen automatisch wachtwoord-slot te krijgen na een bepaalde tijd.
Of stel de tijd in op wat je zelf wenst.

ps. Wijzigen:

Het wachtwoord dat gebruikt wordt is het gewone wachtwoord van de user (gebruiker), dat je ook gebruikt als je inlogt. Bij automatisch inloggen heb je dat nooit nodig bij het starten, en zo zou het kunnen dat je het niet (meer) weet op het moment dat de KDE-schermbeveiliging het scherm op slot zet (screenlocker functie).

Als je het gebruikerswachtwoord niet meer kent, kan de dat (laten) veranderen met rechten van de beheerder die het “root” wacthwoord kent, bv via Menu System, Yast, Security and users, User and group management.

 • De gebruiker kiezen, Edit, en wachtwoord instellen.
 • Expert options, login settings geeft trouwens de kans die automatische login te wijziegen.

4. Hoe de spaarstand van het scherm afzetten of wijzigen?
Dit zit niet onder desktop instellingen, Display/Monitor maar onder de hardwareinstellingen van het apparaat “beeldscherm”:

 • System Settings
 • Hardware
 • Power management

Je kan de instellingen (voor laptops) aanpassen aan de verschillende omstandigheden, zoals werken op stroom, op batterij, of indien de batterij bijna leeg is.

Hier kan je trouwens nog andere handige instellingen doen, zoals de reaktie op het indrukken van de aan/uit knop, het sluiten van het scherm (wijzigen als je laptop problemen heeft met terug op te starten), enz.

19/3/2014

OpenSUSE 12.2 naar 12.3 met zypper (command line)

Filed under: — cybrarian @ 2:26 pm

Algemeen:

Het principe is:

 1. updaten van je huidige distro, in dit geval 12.2;
 2. uitschakelen van alle bijkomende repositories
 3. uitschakelen van de oude, inschakelen van de nieuwe repositories
 4. verversen van de nieuwe repositories
 5. update uitvoeren
 6. herstarten

Detail (log) (meer…)

OpenSUSE 12.3 naar 13.1 upgrade van medium

Filed under: — pinguim @ 8:45 am

Eerst zorgen dat je up-to-date bent met je huidig systeem (zie ook OpenSUSE 12.2 – 12.3)
Als root:

zypper refresh
zypper update

Neem het medium (DVD/Usb-drive of stick) waar OpenSUSE opstaat in de juiste versie (32 bit/64 bit – te kiezen bij download), bv een USB-stick (huidige USB installeert sneller dan DVD).

Start van de usb stick. Bij het starten moet je misschien een toetscombinatie gebruiken om in het bios te komen en het starten van DVD/USB medium toe te laten.

Installatie blijft hangen?
Bij starten van USB-stick vastgesteld dat de installatie blokkeerde na het eerste herkenningsscherm; je krijgt initieel wel de keuze tussen

Installation
Rescue System
Check installation Media

maar geen van de gekozen opties leidt tot een werkend systeem; je geraakt niet verder dan:

Loading kernel ...
Loading initial ramdisk ...

Dat hebben we aan de overijverige vrienden van o.a. Intel en MS te danken, met hun beveiliging tegen (euh gemakkelijke Linux installatie?) “malware”.

Start de computer op, en druk op ESC, F12, F9 (of een andere toets, beetje afhankelijk van de hardware) om in het “BIOS-achtig” EFI menu te komen, meestal herkenbaar als een blauw scherm met witte letters. Daar staat bv in het Engels: “Kies een startapparaat”, met mogelijkheden als

 • EFI boot sources
 • Legacy Boot Sources

Als de eerste optie standaard geselecteerd is, kom ik niet verder dan die ramdisk melding. Ik kies dus de Legacy Boot Sources, en daar heb ik weer keuze tussen:

 • Atapi CD/DVD drive
 • Sony Storage Media 1.00
 • ..

In mijn geval bevat die usb-drive de te installeren OpenSUSE 13.1, en als ik die kies kom ik wel in de gewone installatieprocedure terecht.

Dan zijn de stappen:

 • Install
 • Toetsenbord Belgisch (+ taal eventueel)
 • Update an Existing System
 • Bevestig of kies partitie, bv “openSUSE 12.3 /dev/sda2 Linux native (ext4)
 • Automatische selectie

Ik heb pech; bij het overzicht staat “Packages: cannot solve all conflicts. manual intervention is required”.
Ik laat de “oude ibus” staan en ga verder; “start update”.

Na volledig installeren start het nieuwe systeem op.

Tenzij

Tenzij je vergeten bent het installatie-medium te verwijderen, dan kan je weer in die EFI val terechtkomen. Verwijder de USB-stick en start op.

Daarna staat je installatie-medium ingesteld op het medium dat je net verwijderd hebt. Je kan dus best

 • Dat medium in de buurt van de computer bewaren voor latere installaties.
 • Vanaf nu de online repositories gebruiken als installatiemedium.

Voor toestellen verbonden met het internet is de tweede mogelijkheid te verkiezen.
Start Yast, en ga naar de softwarebronnen. Zet de device=.. lijn van de usb-stick inactief (enabled afvinken), en de online bronnen aktief.

Doe een update om te proberen; na installatie van een medium zijn er heel wat updates te verwachten; enkele honderden is niet uitzonderlijk. Als er een kernel-update tussenzit zal je ook de vraag krijgen om het systeem te herstarten.

10/3/2014

OpenSUSE 13.1 en de opgeruimde desktop

Filed under: — openwim @ 10:20 pm

Vroege vogels konden experimenteren met 13.1 uit de factory repositories, maar OpenSUSE 13.1 is ondertussen al een tijd verkrijgbaar in de stabiele vorm.

Nieuwe installatie of update?

Als je al een bestaande, vorige versie (12.3) van OpenSUSE hebt geïnstalleerd staan, kan je kiezen voor een upgrade. Dan worden de meeste instellingen overgenomen, gegevens kunnen dan onmiddellijk in het nieuwe systeem gebruikt worden.  .  Werk het bestaande systeem helemaal bij (software updates) voor je de update begint!

Bij een nieuwe installatie is het net of je een nieuwe computer hebt; je moet alles terug instellen (e-mail, …).

Behoud de /home map: Als je niet van de vorige opensuse vertrekt, maar van een oudere kan je de /home directory behouden als je die op een afzonderlijke partitie geïnstalleerd had staan.  Dat is een mogelijkheid bij het installeren, soms is het zelfs de standaardmanier van werken.

 • Voordeel: je documenten en een groot deel van je instellingen kunnen blijven bestaan.  Als je een aparte /home partitie hebt kan die gewoon in gebruik blijven.  Beetje vergelijkbaar met “update”
 • Nadeel: als de nieuwe programma-versies te hard verschillen gaat het nieuwe programma instellingen gebruiken van het oude programma.  Dat kan soms rare dingen geven, ontbrekende iconen, ondertussen ongeldige items in menu’s, enz.

Na installatie (van de nieuwe versie) kan je in Yast een paar softwarebronnen toevoegen:

 • menu/system/Yast
 • software, software repositories
 • “toevoegen”, kies in lijst de optie “Community repositories” om de “List of online repositories” te krijgen.
 • suggestie: packman, libdvdcss (hier kan je altijd komen bijvoegen als je specifieke dingen gebruikt bv database, kde3, …)
 • de nieuwe softwarebronnen worden zichtbaar in de lijst.  Je kan ze hier ook “afzetten” om er geen updates van binnen te krijgen, bv omdat het te veel vertraagt, of omdat je bij het updaten een foutmelding krijgt op een repository.)
 • KDE Codecs kan je ook gemakkelijk na-installeren via een “1-click install”; http://opensuse-community.org/index.html
 • Dikwijls zullen na het uitbreiden van de repositories er updates klaarstaan. Uitvoeren.

Widgets voor een opgeruimde desktop

KDE maakt gebruik van Widgets: ze bezorgen je hulpmiddelen op je desktop, als meters en monitors die de systeemtoestand weergeven.

Een handige widget is de “mapweergave”, die van een (in te stellen) map de inhoud laat zien in een van grootte aanpasbaar “widget”-venster op je scherm.  (klik op de sleutel in de rand van de widget om de instellingen te bekijken).  Kies of je de naam als titel wil weergeven, of vul een eigen titel in.

Standaard is er zo één zichtbaar, bv die van de map “desktop” of “home”:

 • Desktop: Alles wat in deze map stond, maakte vroeger je desktop uit; je zal alles van voor een mogelijke upgrade hier terugvinden.  “Desktop” is dus een mapje (/home/Desktop”) dat op je scherm zichtbaar is in de widget met mapweergave voor die map “/home/Desktop”.
 •  “home”: bevat op het hoogste niveau je eigen gebruikersmappen, waaronder de mappen “Documents”,  “Desktop” “Pictures” enz.
 • Je kan dan op je scherm ook een venster zetten dat de inhoud van je documentenmap weergeeft.  Nieuwe widget, kies de map (/home/Documents).  Je scherm blijft ordelijk, en de documenten zijn snel toegankelijk.
 • Wil je graag ook programma’s starten van je desktop, zoals de vroeger gebruikte snelkoppelingen naar programma’s op je desktop, kan je dat in de widget voor Desktop zelf.  In het venster van die widget “zie” je dan je “vroegere Desktop”.  Beter zet je die programma-start-iconen in een apart mapje, dat een eigen widget krijgt op je scherm.  Maak een map “/home/StartProgramma”, zet er alle links naar programma’s in – sleep die uit de (vroeger) Desktop map erin.  Geef de “startmap” weer met de  mapweergave-widget, met als instelling voor weergave de directory /home/StartProgramma.

Overbodige “Desktop”?

Met deze widgets, Home, Documenten en ProgrammaStart, is je “Desktop” map niet meer nodig.  Je kan ze wissen (althans de Widget, de map moet wel blijven staan uit compatibiliteitsreden; een aantal programma’s verwachten dat die map bestaat).  Je kan ze ook een beetje kleiner maken en laten staan, dan zie je wel onmiddellijk als een programma er iets neerzet, en kan je de instellingen van dat programma wijzigen.  Het Schermafdruk programma gaat bv standaard het gemaakte beeld in je Desktop folder zetten, een instelling die je kan wijzigen naar een eigengemaakte “Screenshots” map binnen je home of je Documenten map.

De ideale “nieuwe desktop” heeft dus de volgende widgets:

 1. Documenten (mijn Documenten map)
 2. Programma (starten programma’s)
 3. Desktop (voor compatibiliteit en tijdelijke bestanden)
 4. Home (de /home directory; die bevat ook al wel de Documenten directory, dus misschien zal je de /home directory gebruiken in plaats van de Documenten directory)

Hiermee krijg je een productieve professionele en opgeruimde desktop.

Andere nuttige widgets:

 • harde schijven: weergave van hoe vol de harde schijven zijn
 • temperatuurmeters: weergeven van de temperatuur (laptop!)
 • klok
 • rekenmachine
 • systeem en netwerkgebruik (netwerkverkeer, belasting van de processor)

 


Wijzigingen:
“KDEcodecs” lijn toegevoegd 08/04/2014

9/3/2014

Bootable usb-drive met openSUSE

Filed under: — pinguim @ 11:20 pm

Hoe maak ik een (openSUSE) Linux-USB-stick waarmee ik kan starten op een computer via de USB-aansluiting? Ik wil namelijk niet installeren van een DVD, maar van een snelle USB-stick, maar ik moet die wel zelfstartend krijgen.

 • Er bestaan speciale distributies om te starten van een externe usb-harddisk of usb-flash-drive, zoals PenDrive Linux
 • Er bestaan speciale tools voor, als UNetbootin, die je voor SUSE met 1 klik kan installeren. Je kan er in principe een distributie naar keuze mee startbaar installeren op de usb-stick (hoewel de homepage bv maar ondersteuning vermeldt tot openSUSE 11.1 en Factory). Nb: moet blijkbaar draaien als root.
 • Je kan dankzij SUSE Studio voor die usb-drive een systeeem “op maat” maken, om er een toepassing-op-usb-stick van te maken: SDB:Live USB stick.

Van openSUSE verwacht ik dat je ergens vanuit Yast een usb-stick met een startend systeem zou kunnen maken, bv met de eigenschappen van het huidig geïnstalleerd systeem, als een soort noodstartsysteem. Misschien zit dat ook nog wel ergens verborgen? Inderdaad.

Wat je nodig hebt is SUSE Studio Imagawriter: voor 12.2, 12.3, 13.1 SUSE met 1 klik te installeren of zoek in software installeren naar ”
imagewriter – SUSE Imagewriter: A graphical utility for writing raw disk images & hybrid isos to USB keys”.

 1. Start na installatie SUSE Studio Imagewriter (uit menu “last installed” of “Utilities, Archiving”), geef het root wachtwoord
 2. geef aan welk .iso bestand je wil gebruiken (klikken-slepen)
 3. bevestig of wijzig de plaats waar het naartoe moet (usb drive wordt benoemd klaargezet). Opgelet de usb-drive wordt overschreven; wees zeker dat er geen data meer opstaat die je nog moet hebben…

en bevestig met “write”. Het schrijven van de usb-stick kan lang duren, naagelang hoe groot de iso is die je erop wil.
Als het schrijven klaar is verdwijnt de voortgangsbalk, en blijft het Imagewriter programma gewoon openstaan alsof er niets gebeurd is.
Probeer daarna een pc te starten met de usb stick (druk ESC of andere combinatie om eventueel start-apparaat-volgorde te wijzigen).

Ps: als het niet lukt of je geen geschikte (grootte van) usb-stick in de buurt hebt, kan je ook eens rondkijken of je geen kleine usb-stick hebt van rond 512 Mb, of een zelfgemaakte CD die je niet meer nodig hebt en die toevallig CD-RW is. Daarop kan je dan de “network image” branden, die je alleen gebruikt om op te starten (te booten), waarna de hele installatie afgehaald word van internet. Best wel de kabel insteken ipv wireless, net als voor de eerste update na een installatie van DVD.

Powered by WordPress