3/3/2020

Verbinding met oude smb-server

Filed under: — cybrarian @ 3:38 pm

Probleem bij een desktop update naar openSUSE 15.1: de mount van een netwerkdrive werkte niet meer.

Foutmelding: iets van directory bestaat niet zonder aanduiding of het een directory bij de client of bij de server betreft.

Oplossing: na totaal willekeurig tips proberen heeft het verwijzen naar een oudere versie in het commando het script terug doen werken:

sudo mount -t cifs -o rw,vers=1.0,uid=joske,username=joske,password=soske //server.domain.local/joske /home/joske/lokalenaam/

Voor wie er iets aan heeft… de server had samba 3.0.28.

ps: Op voorhand moet de subdirectory /home/joske/lokalemap/ we bestaan. Als je hem maakt terwijl je “root” bent, krijg je ook problemen.

Voorbeeld:
mkdir ~/toOldServer
cd ~/toOldServer
touch NotConnected.txt

Dan zie je goed het verschil tussen de “gemounte” versie van de map, en de “niet gemounte” (want dan zie je NotConnected.txt staan).
In NotConnected.txt kan je bv verwijzen naar het shell script dat je gebruikt om de drive te mounten, bv ~/bin/mountOldServer.sh

Daarin kan je de directory-inhoud tonen voor en na de mount, zodat je weet dat (/of) de mount gelukt is:

ls -lFA /home/joske/NetwerkOudeServer
sudo mount -t cifs -o rw,vers=1.0,uid=joske,username=joske,password=soske //server.domain.local/joske /home/joske/NetwerkOudeServer/
ls -lFA /home/joske/NetwerkOudeServer

Powered by WordPress