14/6/2007

Tekst aaneenplakken in OOo Calc met celref&

Filed under: — pinguim @ 11:03 am

In OpenOffice.org kan je tekst uit verschillende cellen aan elkaar plakken tot één tekst in 1 cel.
Stel dat je bv in cel A1 Dit is een tekst hebt staan, en in A2 over OooCalc.

In C1 tik je
=A1& + A2

en dan krijg je als resultaat te zien:

Dit is een tekst over OooCalc

.

In C2 tik je
=A1& + "aanvulling"

en dan krijg je als resultaat te zien:

Dit is een tekstaanvulling

Dit kan je gebruiken om een reeks tekstlijnen te maken waarin een getal steeds moet veranderen. Bv:
tik in A1 Stoelnummer:
Tik in A3 een 1. Maar daaronder een hele kolom met optellende nummers: sleep de rechterbenedenhoek van de cel met 1 vertikaal naar beneden. Je hebt dan onder elkaar 1, 2, .. enz.
Tik in C3
=$A$1&+A3
Sleep in rechterbenedenhoek van deze cel naar beneden zodat je een hele kolom krijgt met resultaten.
Je hebt nu onder elkaar telkens “Stoelnummer 1”, “Stoelnummer 2” enz.

Dat zou je ook kunnen door de tekst Stoelnummer 1 in te tikken en op dezelfde manier naar beneden te kopieren.
Maar tik nu in kolom B, vanaf cel B3 en verder naar beneden een aantal namen, bv Dubois, Yank, enz.
Wijzig de formule in de cel C3 naar
="Stoel nummer "& + A3& + " is voor "& + B3
Kopieer op de bekende manier naar de cellen eronder.
Je krijgt nu een reeks zinnen met ingevuld twee velden van je rekenblad, telkens:

Stoel nummer 1 is voor Dubois

enz.

Stel dat je hetzelfde gebruikt om SQL statements in elkaar te knutselen die je dan exporteert of knipt en plakt (rechtsklikken en paste special, alleen strings)
In A1 bv:
UPDATE mytable SET myname='
En in Cel C3:
=$A$1&+B3& + "' WHERE id = "& + A3& + ";"
en je krijgt een rijtje SQL statements om een database in te vullen:

UPDATE mytable SET myname=’Dubois’ WHERE id = 1;

Veel plezier.

3/6/2007

WordPress probleem: fout na inloggen

Filed under: — cybrarian @ 11:36 pm

Beginsituatie: WordPress 2.2 installatie op server op intranet.
Aktie: wijzigen van de naam van de tabellen en de “prefix” die standaard wp_ is naar wp22_.
Gevolg: foutmelding in alle logins (ook admin!):
“You do not have sufficient permissions to access this page”
Oplossing:
(zoals ze bij mij verliep)
Bij het vergelijken van de tabellen blijkt dat in tabel wp22_usermeta voor het root account er een record ontbreekt, nl record 4 met als gegevens
umeta_id = 4, user_id = 1, meta_key = wp22_user_level, meta_value = 10

Ook zie ik hier de prefix wp_ in de database staan, terwijl ik die manueel in de struktuur van de db veranderd had in wp22_ !
Dus in phpMyAdmin aanpassen met de nodige MySQL commando’s :

update `wp22_usermeta`
set meta_key="wp22_capabilities" where meta_key="wp_capabilities"

Affected rows: 8 (Query took 0.0010 sec)

Zelfde voor wp_userlevel:

update `wp22_usermeta`
set meta_key="wp22_user_level" where meta_key="wp_user_level"

Affected rows: 6 (Query took 0.0018 sec)

De foutmelding was nog niet weg dus:

  • Zoek in Google op de foutmelding bevestigt (hier) situatie na manueel wijzigen van db
  • php script afgehaald van txfx.net/files/wordpress/force-upgrade.phps
  • uitgevoerd door aanroepen als url; bleek idd gewerkt te hebben; foutmelding weg, wp werkt weer.

(meer…)

Powered by WordPress