28/11/2016

Sailfish updates: 2.0.4 Fiskarsinjoki

Filed under: — cybrarian @ 1:54 am

Deze update is 240 Mb, en is op dit moment versie 2.0.4.14.
De naam is een Finse rivier van 25 km lang die langs een van de enige overgebleven houten stadjes komt.

De backup heeft wat kleine correcties, maar is verder wel belangrijk omdat hij de basis vormt voor toekomstige updates, waarin wel fundamentele wijzigingen zullen komen.
Er zouden meer verschillende geluiden mogelijk zijn, conferentiegesprekken, wetenschappelijke rekenmachine, enz., maar eigenlijk moet je updates in ieder geval doen voor het bijwerken van de veiligheid van het systeem.

Eerst backup maken natuurlijk:
– alle programma’s die het toelaten vanuit de backup tool in jolla/sailfish zelf; je kan per programma aan/af zetten alvorens de backup te starten.
– na backup kies je voor restore, kopieer naar SD card.
– haal de sd kaart uit je Jolla, en kopieer bv op je laptop of naar je desktop: het bestand backup met de datum van vandaag.
– met een gewone verbinding via de usb kabel kan je ook je foto’s backupen (kopieren naar pc).
– check manueel je andere data, bv teksten die niet in de jolla backup zitten.
– zorg voor stroomverbinding (lader of usb-pc) en internetverbinding (lokale wifi).
– Systeem, update: download.
Duurt ongeveer 10 minuutjes.

Dan: Update ready for installation. “Install”.
Toestel herstart, je ziet het Sailfish logo en een voortgangsbalk.
Nog eens tien minuutjes later start hij dan normaal op.

Systeem, updates: “up to date”.

13/5/2016

Sailfish Calendar reset en backup

Filed under: — cybrarian @ 9:55 pm

Waar zit de data?
icon-launcher-calendar
Uit een vraag op het jolla forum (https://together.jolla.com/question/67034/howto-reset-user-databases/) kan je afleiden waar de data van de calendar app zit: /home/nemo/.local/share/system/privileged/Calendar
Maar om daar te geraken moet je meer hebben dan de gewone bestandsbeheerder. Die kan vanaf de Calendar map niet verder lezen in de mappenstruktuur (bij gebrek aan rechten).

Inloggen met ssh
Developer mode:

 • “Remote connection” aanzetten (Allow signing in via SSH)
 • Set password for SSH and root access… *********** “save”
 • USB IP address noteren, bv 192.168.1.26
 • kabel verbinding maken met je pc/laptop.., kies op sailfish “Developer mode”
 • Tik op het andere toestel in een terminal: ssh nemo@192.168.1.26 (pas ip adres aan)
 • Bevestig de verbinding (geeft Warning: “Permanently added …”
 • Geef het wachtwoord dat je voordien instelde op Sailfish.

Nu kan je naar de betreffende map gaan:
cd /home/nemo/.local/share/system
ls -lF

Je ziet twee subdirectories:

[nemo@Jolla system]$ ls -lF
total 0
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 48 May 11 02:43 Contacts/
d—rwx— 1 privileged privileged 96 May 10 23:55 privileged/

We moeten in de priviliged map zijn, maar daar hebben we geen toegang, wel in de Contacts map zoals je ziet.

[nemo@Jolla system]$ cd Contacts/
[nemo@Jolla Contacts]$ ls
avatars qtcontacts-sqlite
[nemo@Jolla Contacts]$ cd ..
[nemo@Jolla system]$ ls
Contacts privileged
[nemo@Jolla system]$ cd privileged/
-bash: cd: privileged/: Permission denied

De gewone su werkt niet. Je moet de variant gebruiken: devel-su

[nemo@Jolla system]$ devel-su
Password:
[root@Jolla system]#

En dan kan je eindelijk verder:

[root@Jolla system]# cd privileged/
[root@Jolla privileged]# ls -lF
total 0
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 112 May 10 23:18 Ambienced/
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 10 May 10 23:18 Calendar/
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 62 May 10 23:18 Contacts/
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 22 May 13 19:15 Images/
drwxr-x— 1 nemo privileged 28 May 11 02:41 Keys/
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 112 May 11 01:20 Notifications/

In een pas geïnstalleerde Jolla met Calendar app en slechts enkele agenda-items vind ik een map mkcal :

[root@Jolla privileged]# cd Calendar/
[root@Jolla Calendar]# ls -lF
total 0
drwxr-xr-x 1 nemo privileged 24 May 11 17:26 mkcal/
[root@Jolla Calendar]# cd mkcal/
[root@Jolla mkcal]# ls -lF
total 36
-rw-r–r– 1 nemo privileged 33792 May 11 17:26 db
-rw-r–r– 1 nemo privileged 0 May 11 17:26 db.changed

Ik kopieer het bestand db naar ..

[root@Jolla mkcal]# cp db /home/nemo/Documents/

Nu wordt die db zichtbaar in je Documents map, bv met bestandsbeheerder, en zou je die moeten kunnen kopieren met een gewone pc verbinding. Eventueel geef je eerst nog rechten aan de gewone “nemo” gebruiker:

cd /home/nemo/Documents
chown nemo db
chgrp nemo db

Zo kan je het bestand zelf verwijderen na het kopieren.

Log op je pc uit in het terminalvenster dat de verbinding met de Jolla phone maakte.

Verwijder de usb kabel.

Sluit usb kabel terug aan, en kies op Sailfish voor “PC Connection”.
SailfishCopyCalendarDb
Op je pc open je het aangeboden usb-apparaat als Sailfish (niet als camera); icoon ziet eruit als mp3 speler/mass storage media bij mij.

Nu kan je met je bestandsbeheerder het db bestand kopieren naar je pc. Daar wordt het herkend als een SQLite3 bestand.

Jolla Sailfish herinitialiseren met factory reset

Filed under: — cybrarian @ 9:06 pm

Sailfish logoDe meest doortastende manier om je Jolla sailphone leeg te maken is de “factory reset”:
Systeem, helemaal onderaan Reset device
De “Clear device” knop brengt je toestel terug in de toestand zoals je hem gekregen hebt uit de fabriek.
Alles zal gewist worden; accounts, applicaties, foto’s, data van alle applicaties, en alle instellingen.
Het systeem zal terug gezet worden naar het oorspronkelijke, dus ook de systeem-updates gaan verloren. Dat wil zeggen dat je een Jolla phone, gekocht met systeem 1.X en nadien geupgrade naar 2.0.X, terug zal moeten upgraden, stap voor stap.

Een summiere beschrijving, meer een log:
(meer…)

16/4/2016

Alternatieve stoftware op Jolla/Sailfish

Filed under: — cybrarian @ 10:43 pm

Je kan behalve de eigen Jolla app store, ook andere bronnen gebruiken voor het installeren van software. Voorbeeld: https://openrepos.net/

OpenRepos site

OpenRepos

Waarschijnlijk moet je dan nog een aanpassing doen in je systeem:

 • Settings
 • scroll naar beneden tot bij “[?] Untrusted software”, selecteer het
 • “Allow untrusted software” aanklikken
 • Confirm with security code” ingeven
 • “Untrusted software terms”: Accept

Staat aan nu. Er wordt niets geïnstalleerd daarvoor (lijkt me; je kan dit bv aanzetten op een moment dat je geen toegang hebt tot de app store).

Developer mode

Filed under: — cybrarian @ 10:23 pm

Als je bij het Sailfish OS systeem in “Settings” de “developer mode” aanzet, krijg je de applicatie terminal. Daarin kan je inderdaad commandolijn bevelen geven aan je Sailfish/Linux systeem.

Op het moment dat je beslist “developer mode” terug af te zetten, de-installeert Sailfish blijkbaar bepaalde dingen. Afzetten is dus niet zomaar een schakelaar die je aan en af kan zetten (wat bv wel kan met de ssh-toegang).

Eens afgezet moeten de “Developer tools” terug geïnstalleerd worden uit de Jolla app store.

 • vraagt je toegangscode tot het toestel “confirm with security code”.
 • vraagt bevestiging van de “Developer Terms”

“enabling developer mode” …
(foutmelding:)
“Problem with store. Could not install Developer tools…”

En als die niet bereikbaar is of om een of andere reden dat niet werkt “”, krijg je dus geen developer mode. Extra pijnlijk als het probleem juist was dat je (een andere app, bv media) niet kon installeren uit de Jolla app store, en je daarom eens probeerde de developer mode af te zetten…
In principe kan je immers vanuit de terminal manueel installeren, eventueel van andere bron(nen).
Daarvoor wordt packagemanager pkcon gebruikt.

Alternatief via browser en bestandsbeheerder:
http://www.jollatides.com/2014/01/08/tutorial-how-to-download-beta-apps-from-openrepos/

Installeren van commandolijn tools:
http://talk.maemo.org/showthread.php?t=92036

Update Developer Mode probleem:

Er werden online twee tips gegeven om de developer mode terug te krijgen:
1. Jolla account proberen te verversen; als daar een probleem mee is, heb je geen toegang meer tot de Jolla store en werkt zowel het installeren van eigen Jolla apps niet meer, als het installeren van developer mode (wat een terminal geeft)
2. Factory reset. Dat doet niemand graag: het hele apparaat wordt gewist en terug in de toestand gebracht zoals je het kocht. Je moet al je data terugzetten, alle apps terug installeren enz.
(Lees hier Jolla Sailfish herinitialiseren met factory reset)

Ik had pech dat de eerste mogelijkheid niet werkte….
De belangrijkste tip lijkt: developer mode NIET AFZETTEN!

25/12/2015

Hello Sailfish

Filed under: — cybrarian @ 9:27 pm

De programmeeromgeving voor Sailfish is geïnstalleerd. De eerste test is typisch “hello world”.

Start de programmeeromgeving (SailfishOS IDE in Qt Creator). Je krijgt een “welcome”-scherm met links “Nieuw project” en rechts “Open Project” (hier komen vanaf de volgende keer Recent gebruikte projecten te staan).
Kies voor SailfishOS mode, links in de lijst met iconen.
Melding: The MerSDK VM is not running. (start the virtual machine levert een foutmelding op “The virtual machine is running but not responding”).

Menu “File, New File or Project”.
Selecteer SailfishOS. “Choose…”
De plaats waar het project bewaard wordt en de naam worden gevraagd (deze mag geen spaties bevatten, maar een streepje – mag wel).
Kit Selection: Er zijn er twee zichtbaar:

 • MerSDK-SailfishOS-armv7hl (staat af): voor de Jolla phone (aan als je deze app inderdaad daar wil draaien)
 • MERSDK-SailfishOS-i486 (staat aan) voor de emulator.

Application Details: Geef samenvatting, versienummer en beschrijving. Bevestig.
Je krijgt een project overzicht, en de mogelijkheid om het als een subproject van een ander project in te stellen, en de mogelijkheid om broncode versie-systeem (version control) te gebruiken (zoals git). Kan je hier overslaan. “Finish”.

Er opent een editor scherm met een aantal stukken tekst vooraf ingezet; een aantal import statements, en een ApplicationWindow stukje met 4 lijnen code.

/* ... */
import QtQuick 2.0
import Sailfish.Silica 1.0
import "pages"

ApplicationWindow
{
initialPage: Component { FirstPage { } }
cover: Qt.resolvedUrl("cover/CoverPage.qml")
allowedOrientations: Orientation.All
_defaultPageOrientations: Orientation.All
}

Onder Open Documents zie je *:

 • CoverPage.qml
 • FirstPage.qml
 • HelloSailfish.qml
 • SecondPage.qml

(* beeld heeft andere projectnaam)
SailfishOS-FirstAppOpenDocuments

Onder Sources/src zie je HelloSailfish.cpp
Die bevat na wat includes de minimale code:
int main(int argc, char *argv[])
{
return SailfishApp::main(argc, argv);
}

Het HelloSailfish.qml bestand bevat een aantal imports en de ApplicationWindows, wat het hoogste niveau is in je app. Hier wordt de eerste pagina (eerste weergegeven scherm) vastgelegd, en ook de “cover” van je app, die getoond wordt als je app niet op vol scherm draait.

Problemen, foutmeldingen

Er is nog niet zoveel over Sailfish verschenen, maar een waardevolle bron is zeker deze pdf: https://github.com/hardcodes/developwithsailfishos. Geeft uitleg voor installatie van de programmeeromgeving op verschillende platformen (Linux, Mac, ..). Maar kijk zeker ook even door naar Know your tools, vanaf blz 42; daar vind je soms uitleg die kan helpen problemen op te lossen.

Enkele foutmeldingen:
Geen verbinding – key refused
Keys terug opgebouwd of ververst, virtual machine herstarten.
Geen groene “run” knop
Na Debug/Deploy – copy binaries – werkte de RUN knop wel.

Sailfish OS SDK programmeeromgeving en concepten

Filed under: — cybrarian @ 6:26 pm

Een terminologie-spiekbrief voor beginnende Sailfish-programmeurs.

I know it’s rather confusing at the beginning, but once you understand
the differences between Build engine, SB2 Target / Toolchain and
Emulator it should be clearer.

(Reto Zingg, Sailfish mailinglist, 6/8/2013)

Ik weet dat het nogal verwarrend is in het begin, maar eens je de verschillen verstaat tussen Build engine, SB2 Target / Toolchain en Emulator, zou het duidelijker moeten zijn.

Harbour Sailfish winkel Droogdok voor Sailfish apps; als je een zelfgemaakte app publiek wil maken kan je ze daar “publiceren” naar de Jolla Store. https://harbour.jolla.com/

Sailfish Sailfish logobesturingssysteem (met een Linux basis) voor mobiele apparaten dat voorgeïnstalleerd is op Jolla smartphones en tablets.

Sailfish SDK Software Development Kit of ontwikkel/programmeeromgeving voor Sailfish. Is geen volledig eigen ontwikkelomgeving, maar gebruikt als basis Qt Creator.

Silica Sailfish Silica is een QML module; de componenten zijn onderdeel van de eigen gebruikersomgeving van Sailfish (UI – User Interface).

Qt Creator: LogoQtCreator programmeeromgeving van Qt. Kan gebruikt worden om Qt programma’s te ontwikkelen (voor bv KDE), maar mits plugins ook voor andere doelen, zoals apps voor SailfishOS (het systeem van de Jolla smartphones en tablets).http://www.qt.io/ide/

Virtual Machine: om een app voor Sailfish te proberen zonder dat je ze op een Sailfish toestel (bv Jolla) moet installeren, wordt een Virtueel toestel gebruikt: de computer waarop je werkt emuleert (maakt na in software) een Sailfish toestel. In de documentatie van Sailfish wordt daarvoor Virtualbox gebruikt.

Virtualbox VirtualBox_logo_64px een vrije virtualiseringssoftware (onder GNU-licentie), ontwikkeld door het Duitse Innotek GmbH, die (via Sun) op dit moment in handen is van Oracle. https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Mer SailfishOS-Mer-Logo Project om een basissysteem voor mobiele apparaten te maken op basis van Linux + HTML5/QML/JS, met geschiedenis in MeeGo/Tizen/Qt/EFL. Non-profit. http://merproject.org/

Toolchain
: In Qt Creator/SailfishOS/Targets (MER-SDK control center) bij New target, krijg je de keuze uit twee toolchains:
– Mer-SB2-armv7hl
– Mer-SB2-i486
Zie ook Target

Emulator : maakt denkbeeldig toestel om programma op uit te proberen; zie Virtualbox

Kits
Een kit is een verzamelnaam voor de instellingen die allerlei onderdelen combineren en doen samenwerken: qmake, de compiler, het doelapparaat (target). Zoals je uit de targets kan verwachten zijn er twee kits: die voor de emulator op je pc, en die voor het eigenlijke toestel. De “Desktop” kit die standaard aanwezig is in de Qt Creator is niet van toepassing voor Sailfish, het heeft geen zin om hem te gebruiken.

Wayland : de grafische schil.

Build engine: zie SB2

Target binary daarmee wordt de gecompileerde app bedoeld (in de .pro bestanden: TARGET=NAME_OF_THEAPP)

sb2: bijgenaamd “scratchbox2”, dient voor “cross-compiling” in de merSDK. Bestaat uit sb2 commando en een aantal hulpbestanden sb2-*. Wordt aangeroepen door merssh (zichtbaar in de “top” processen bij het starten van qmake vanuit QtCreator).

SB2 Target: een target is een rootfs dat ontwikkelbestanden bevat als headers, libraries en programma’s. De beschikbare doelen van de scratchbox2 build engine zijn op te vragen door:

[mersdk@SailfishSDK ~]$ sb2-config -l
SailfishOS-armv7hl
SailfishOS-i486

De eerste SailfishOS-armv7hl maakt de gecompileerde binaire programma’s voor het echte apparaat, de tweede SailfishOS-i486-x86 voor de emulator (virtuele machine).

Met een parameter geef je aan welke target je wil gebruiken:

[mersdk@SailfishSDK ~]$ sb2 -t SailfishOS-armv7hl ...

Een standaard target kan je instellen met:

sb2-config -d SailfishOS-armv7hl

Bij-installeren (of checken) kan met de zypper tool (bekend van opensuse):
Zoek naar een bepaald pakket “package name”:

[mersdk@SailfishSDK ~]$ sb2 -t SailfishOS-armv7hl -m sdk-install -R zypper search

Installeer het:

[mersdk@SailfishSDK ~]$ sb2 -t SailfishOS-armv7hl -m sdk-install -R zypper install

12/12/2015

Sailfish OS programmeeromgeving (installeren)

Filed under: — cybrarian @ 1:16 am

SailfishOS-QtCreator
Een van de interessantste Linux Distributies van het moment is SailfishOS. Ze draait op smartphones en tablets, en wordt standaard geïnstalleerd op de toestellen van Jolla.
Behalve dat je er met een speciale “compatibility” app ook (de meeste) Android apps op kan draaien, geeft SailfishOS je ook een volledige programmeeromgeving om zelf apps te ontwikkelen. Die is gebaseerd op QT, en bestaat voor Linux en andere platformen.

Je hebt eerst een virtuele smartphone nodig bij de ontwikkelomgeving, om je programma’s uit te proberen. Die kan je draaien dankzij een “Virtual Machine”. De vrije virtualisatieomgeving die je daarvoor gebruikt is “VirtualBox” (www.virtualbox.org).

Verder dus de ontwikkelomgeving of Software Development Kit: sailfishos.org/develop.
Er is een versie voor 32 bit en 64 bit; test wat je systeem antwoordt op :
getconf LONG_BIT
in een terminal. Op een Pentium kan dat bv “32” zijn, op de meeste recente computers zal het “64” zijn.
Gedetailleerde instructies vind je op dit installatie-artikel.

Het resultaat van de download is bv volgend bestand in je home map onder Downloads:
SailfishOSSDK-Beta-1511-Qt5-linux-64-offline.run
Dit is een “installer”, m.a.w. een installatie-programma. Om het uit te kunnen voeren moet je de rechten instellen (met een terminal, als gebruiker):
cd ~/Downloads
chmod +x SailfishOSSDK-Beta-1511-Qt5-linux-64-offline.run

Start daarna het installatieprogramma:

./SailfishOSSDK-Beta-1511-Qt5-linux-64-offline.run

en volg op de voorvermelde pagina onder “Common installation flow”.

De schermafdrukken houden een aantal bevestigingen in:

 • Setup/Welcome .. (Next)
 • Kies een map om de installatie te doen, standaard komt hij in ~/SailfishOS
 • beschikbaarheid enkel onder je eigen gebruiker (Next)
 • Kiezen van de onderdelen; standaard laten staan als je genoeg ruimte hebt (Next)
 • aanvaard de licenties (LGPL GPLv3 enz, en een SailfishOS licentie) (I accept, Next)
 • “Ready to install”, met een aanduiding van gebruikte ruimte, bv 3.64 GB (Install)
 • Installing SailfishOS SDK …. (Show Details geeft inzicht in wat allemaal gebeurt. Je ziet bv ook “MER Build Engine” voorbijkomen voor de compilatie van je code.)
 • Installation finished! (Next)
 • “Launch SailfishOS SDK now” staat aangevinkt, dus als je (Finish) klikt, start hij.

In je home directory komt dan deze struktuur:

SailfishOS-QtCreator-directory

Het bestand sdk-release bevat bv:

SDK_RELEASE=1511
SDK_RELEASE_CYCLE=Beta
SDK_CONFIG_DIR=SailfishBeta7
SDK_VENDOR=Jolla

Je kan updaten via het KDE (classic) menu /Development/More Programs/SDK-Maintenance:
Sailfish OS SDK Setup

Later starten gaat met ~/SailfishOS/bin/qtcreator of via een menu of je desktop.
(in opensuse via klassiek menu: Development/Integrated Environment/SailfishOS IDE)

Wat er gebeurt is dat Qt Creator opengaat, en je daarin ook al een SailfishOS icoon ziet staan (beetje vergelijkbaar met Eclipse/Android).
Vanuit Qt Creator zal verbinding gemaakt worden naar de MER Build Engine en de emulator (Virtual Machine). (*)

Vanuit de Qt Creator kan je ook met een druk op de knop een RPM maken om je app te verspreiden.

De Sailfish developer site raadt dan aan “Your First App” te volgen.

Of kijke je liever een filmpje? https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z3hMGNwObx8

Sailfish OS SDK: Mer not running

(*) Op opensuse (13.1 en tumbleweed) duikt momenteel een foutmelding op als je probeert de “mer” virtuele machine te starten. Er staat: “The MerSDK VM is not running”, “Start the virtual machine!” (link) en als je ze start komt er een melding dat ze niet reageert (“The ‘MerSDK’ VM is not ready”, en “The virtual machine is running but not responding”). Daarna terug de melding dat ze niet draait.

Upd:
Na een grote update krijg ik de melding: “You are not a member of the “vboxusers” group. Please add yourself to this group before starting VirtualBox. (…) ”
Yast, Security and Users, User and Group management: Kies gebruiker, edit/details; Additional groups: “vboxusers” aanklikken. Daarna staat in het overzicht in de kolom Groups bv “users, vboxusers”. Bevestigen/Yast afsluiten, gebruiker uitloggen en terug inloggen.

Upd:
Yast, Software, Virtualbox-Qt component geselecteerd

4/10/2015

Sailfish gebruikerslaag 2.0 (OS 1.1.9.28*)

Filed under: — cybrarian @ 8:43 pm

Sailfish heeft een belangrijke update van zijn “User Interface” gekregen, die onmiddellijk zichtbare gevolgen heeft:

 • Nieuwe statusbar bovenaan in het “lockscreen” met batterij, tijd en verbindingsinformatie.
 • De “Stippeltjeswolk” bovenaan, die aangaf dat er een menu klaarzit, is vervangen door een minder opvallende zachte lijn bovenaan.
 • De aanduiding onderaan is ook veranderd: een streepje in het midden 1/4 schermbreedte, geeft aan dat er een menukeuze beschikbaaar is onderaan, die je naar het overzicht van de apps brengt, waar je een app kan starten.
 • Swipegedrag is veranderd; het naar links of rechts swipen gaat niet tot het einde links of rechts, maar draait door naar het begin van de andere kant; een “carousel”.
 • Links/rechts swipen brengt je “notifications” scherm tevoorschijn (berichten, weer enz)
 • Nieuw binnenkomende mails, berichten enz geven een korte “Notification bubble” op het scherm; erop klikken brengt je direct naar het bijhorende programma (app).
 • Keuze van een hoop “ambiances”; sfeerprofielen, die o.a. bij je covers kunnen horen. In Systeem menu kan je ambiences kiezen, de ster aanzetten brengt ze beschikbaar in het menu. Je kan ook nog veel instellingen van een ambiance wijzigen, tot en met het volume van de ringtone (vergadering, cinema!).

Ik weet niet of het ook nieuw is, maar als het e-mail programma geopend is, kan je in het “multitasking” overzicht van draaiende programma-covers klikken op een refresh of “verversen” knop, waardoor je mails afgehaald worden.

* Upd dec 2015: ondertussen is een verdere update ook op het werkelijke versienummer gekomen: Sailfish OS 2.0 (Build 2.0.0.10)

SailfishOS (developer) Links

Filed under: — cybrarian @ 8:20 pm

Algemeen:

2015-10-04 Sailfish OS (sailfishos.org/)

2015-12-25 : Gebruikersomgeving, concepten https://sailfishos.org/design/ux-framework/

Ontwikkelen/programmeren voor Sailfish:

2015-12-25 : Een pdf Developing with SailfishOS, a short introduction, (meer dan 100 pagina’s) https://github.com/hardcodes/developwithsailfishos
met meest recente in github en een link naar de pdf

2015-12-25 : Harbour Jolla App Store / droogdok https://harbour.jolla.com/

2015-12-25 : Qt ontwikkelomgeving http://www.qt.io/ide/

2015-12-25 : Virtualbox voor Sailfish emulator https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2015-12-25 : MER http://merproject.org/

2015-10-04 Programmeren voor Sailfish; vb “noto” app (on youtube)

2015-12-25 : 1ste app https://sailfishos.org/develop/sdk-overview/develop-firstapp-article/

2015-12-25 : Blog met Sailfish programmeerervaring http://nckweb.com.ar/sailing-code

Powered by WordPress