28/7/2010

NTFS USB-schijf formatteren voor Linux

Filed under: — pinguim @ 4:51 pm

De grafische desktop toont waarschijnlijk* de ingeplugde NTFS schijf wel als een leesbare disk, en uit de randinformatie kan je ook opmaken hoe ze in het systeem aangesproken wordt, bv sdc1.
(* bv Ubuntu 9.10 : lezen+schrijven, openSuse 11.0: nee)

Harde schijven worden aangeduid met een verwijzing naar hun aansluiting, bv:

– hda, hdb, hdc .. (“hard disk”)
– hda, hda1, hda2 (nummers duiden op partities op die harde schijf)
– sda (“serial – scsi, sata of usb”)
– sda1, sdb1, sdb2

Op het moment dat je de usb-drive aansluit moet die door het systeem opgemerkt worden. Check:
tail -f /var/log/messages

Jul 26 13:47:47 linuxbox kernel: NTFS-fs error (device sdc1): Unrecognized mount option locale.

DiskUtility
Met de grafische interface kan je de schijf laten indelen. Bv met
– Yast

  • Yast, Hardware, hardware information: toont onder “disk” de schijven en al hun gegevens.
  • Yast, System, Partitioner: (“Expert -“) toont alle apparaten. Je kan /dev/sdc1 selecteren en de partitie verwijderen, en een nieuwe partitie aanleggen en formatteren. Ook “Resize” om een partitie te verkleinen, wat toelaat op de vrijgekomen ruimte een nieuwe partitie te maken.
  • Na formatteren in EXT3 kan je als gebruiker niet schrijven naar de schijf omdat ze alleen voor root schrijfbaar is; verander de rechten bv als root met chmod a+w

– Ubuntu’s “Disk Utility” (eigenlijk van Red Hat blijkbaar …)

  1. verander in een Linux extended systeem
  2. kies een formaat, bv Ext3 om te formatteren.

Nadien is de disk zichtbaar met de opgegeven naam.

Command line:
df (disk free) : toont vrije ruimte op de (gemounte) harde schijven.
mkfs (make file system): een (Linux) bestandssysteem maken op een medium
fdisk (fix disk): verwijderen van een partitie (fdisk -d), informatie (fdisk -l) van de partitietabel: fdisk -v, enz.

Voorbeeld uitgevoerd met externe usb-disk (eGo 500Gb)

Powered by WordPress