30/6/2010

Hete processor: Sensors gezocht.

Filed under: — pinguim @ 1:58 pm

Hete dagen, tijd om te meten of de pc het niet te warm krijgt. De temperatuur die een pc binnentrekt via de ventilatie-opening is best maximaal 30 °C liet ik me vertellen door een leverancier. Maar wat als het al 30 °C kamertemperatuur is? Meten is weten, dus op zoek naar software om de pc-temperatuur weer te geven.


Bv op openSuse 11.0/KDE 3.5.9, via Yast:
package “sensors
libsensors dat bestaat in libsensors3 en libsensors4

Dan voer je op de command prompt (als root) uit:
sensors-detect
wat eindigt in:

Do you want to generate /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no):

temperatuur Daarna heb ik mijn systeem herstart waarna ik de resultaten van de sensors liet weergeven in gkrellm, een handige tool die in een smalle kolom op de desktop alle systeem informatie samenvat:

gkrellm – Manages Multiple Stacked Monitors

Rechtsklik, en de temperatuurmeting aanzetten.

29/6/2010

Verbinden met netwerkdisk vanop KDE desktop

Filed under: — pinguim @ 9:09 am

Kort samengevat:

 1. maak de map waar je de gegevens wil zien
 2. maak het shell script
 3. maak een link
 4. kies een icoon

1. Map
Maak een map waar je de gegevens van de server wil “zien” op je eigen desktop:
(=waar de drive gemount wordt)

cd ~
mkdir Netwerk
cd Netwerk
mkdir u

2. Script
Scripts voor de gebruiker zet ik in de eigen directory bin, maak die eerst:

cd ~
mkdir bin

Het commando voor de verbinding wordt in een shell script gestoken en bewaard in de gebruiker’s bin direcotory; maak een tekstbestand connectUdrive.sh met daarin:
pinguim@linuxbox:~/bin> cat portou.sh

#!/bin/bash
sudo mount -t cifs -o rw,uid=pinguim,username=pinguim,password=wachtwopserver //server.northpole.loc/pinguim/ /home/pinguim/Netwerk/u/

Waarbij:
server =

//server.northpole.loc

user op de server =

pinguim

user op eigen desktopcomputer =

pinguim

plaats op eigen desktopcomputer waar de servermap bereikbaar wordt =

/home/pinguim/Netwerk/u/

LinkToApplicationU
3. Link
Rechtsklik op de desktop, create new, link to application
Geef een naam; bv VerbindUdrive; dit is de naam zichtbaar op de desktop, vrij te kiezen.
Klik op tab “application”. Geef een beschrijving (Description), ook vrij te kiezen.
Vul in bij command:

konsole -e ~/bin/connectUdrive.sh

Waarbij:
konsole = commando om een kde console venster te openen. Je kan hier ook “xterm” gebruiken.
-e = parameter om uit te voeren script op te kunnen geven.
~ staat voor de home directory van de gebruiker; als dit niet werkt moet hier voor deze gebruiker /home/pinguim in de plaats gezet worden. Dus:
~/bin/connectUdrive.sh
OF
/home/pinguim/bin/connectUdrive.sh
= volledig pad en naam naar het bovengemaakte shell script
LinkToApplicationU2

4. Icoon

Klik op het eerste tabblad General op het icoon en vervang door eigen keuze.

Als je nu in de map /home/pinguim/Netwerk/u/ ook een link maakt naar het shell script krijg je hetvolgende effect:

 • Geen netwerk verbinding: in Konqueror is in het mapje de link zichtbaar om de connectie te maken; erop klikken vraagt het wachtwoord en maakt de verbdinding. Herlaad hierna het scherm met “refresh”.
 • Wel netwerkverbinding: in Konqueror zie je de inhoud van wat op de netwerkdrive staat; het icoon om de verbinding te maken is nu onzichtbaar.

Eventueel zet je hier een gelijkaardige link naar een script om de verbinding te verbreken. Het script bevat:

sudo umount /home/pinguim/Netwerk/u

21/6/2010

Van KUbuntu naar openSuse KDE

Filed under: — pinguim @ 6:58 pm

Deze omschakeling-vernieuwing blijft gelukkig binnen dezelfde KDE-desktop:

 • Van: KUbuntu 8.04 (7.10 + updates tot Ubuntu 8.04.4 LTS).

  Linux version 2.6.24-27-generic (buildd@palmer) (gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4)) #1 SMP Wed Mar 24 10:04:52 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.24-27.69-generic)

 • Naar: OpenSuse 11.1 + KDE 3.5

  Linux version 2.6.27.45-0.1-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.3.2 [gcc-4_3-branch revision 141291] (SUSE Linux) ) #1 SMP 2010-02-22

KMail
De “nieuwere” versie is 1.9.10.
De gegevens bevinden zich bij beide distributies op dezelfde plaats:

 • KUbuntu: /home/username/.kde/share/apps/kmail
 • OpenSuse: /home/username/.kde/share/apps/kmail

Daarbinnen bestaat een map “mail” die alle mailmapjes bevat als directorystructuur, en daarin de berichten, in de vorm van bestanden.
In een nieuw geïnstalleerd systeem is die leeg op de standaard mappen outbox, inbox, drafts, sent-mail, (templates) en trash na.

Ik zorgde dat KMail niet draait en kopieerde van oud naar nieuw systeem de map mail

Er komen ook twee bestanden voor met een vorm:
username@serverdomain.loc:@pop3.serverdomain.loc:110
Gekopieerd.

Verder nog:

een lock file: niet gekopieerd.
Iets met autosave.index.ids : niet gekopieerd.

autosave map: niet.
dimap: leeg, niet
imap: leeg, niet
search : leeg, niet

KDE-Instellingen
KDE programma’s houden hun instellingen bij in de directory
.kde/share/config/
Ook daar kan je kijken wat je wil overnemen van de kmail* bestanden:

kmail.eventsrc : niet gekopieerd
kmailsnippetrc : niet gekopieerd

en de belangrijkste voor kmail is:

kmailrc

Ik zie dat die ook versienummer-informatie bevat, dus ik weet niet of het een goed idee is om die zomaar in de nieuwe installatie te kopiëren.

Het bevat o.a.:
– de accounts met hun info, genummerd: [Account 1]
– filters, genummerd: [Filter #2]
– folderinformatie (instellingen), met naam : [Folder-allerlei]
– uitgaande account? [Transport 1]

En een kopje General met o.a.:
Recent Addresses
– opstartinstellingen
Uiteindelijk gekopiëerd van oud naar nieuw systeem; daarbij vorige overschreven.

Na al deze handelingen:
KMail gestart. De oude mailboxen bestaan, en hebben de juiste inhoud, KMail werkt perfect.

FirefoxConfigPdfFirefox
De browserinstellingen werden niet overgenomen; met alle gevolgen vandien: de bookmarks zijn weg, ook de “knoppen-bookmarks” in de “bookmarks toolbar”-knoppenbalk onder de URL, de browser history, ooit ingevulde wachtwoorden, enz. Ook de applicatie-koppelingen ben je kwijt; dit heeft hier als gevolg dat een download van een pdf-bestand in de browser Firefox niet meer herkend wordt als je erop klikt om die te openen.
De gebruikte programma’s kan je kiezen bij “Edit”, “Preferences”, “Applications”, content type., en de ingestelde “action”. Hier kan je bv instellen dat voor mail “kmail” gebruikt moet worden.

Kpdf
Bij het klikken op ene pdf-bestand in de download list van Firefox komt de keuze van een pdf-reader niet voor, de aangeboden programma’s om de pdf te openen bevat alleen “Gimp”….
Check eerst of een pdf-lezer geïnstalleerd is (Yast, softwarebeheer, zoek pdf:). Zo nee, installeer bij, zo ja, noteer de naam van het programma (knip de hele url met de locatie uit de details van het geïnstalleerde programma) en ga terug naar de applicatie-keuze.
Kies “andere”, en vul als programmalocatie “kpdf” of (klik op icoon links om de url-balk te krijgen) plak de programmanaam.
Later kan de die keuze terugvinden bij “Edit”, “Preferences”, “Applications”, content type pdf., hier kan je het ook veranderen als je een ander pdf-lezer verkiest.

Powered by WordPress