31/7/2023

mariadb unix_socket authentication plugin

Filed under: — cybrarian @ 8:51 am

unix_socket authentication?
Bij het draaien van mariadb-secure-installation na installatie van mariadb komt de vraag:
Switch to unix_socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

Gebruiker maken:
CREATE USER username@hostname IDENTIFIED VIA unix_socket;
of
GRANT SELECT ON db.* TO username@hostname IDENTIFIED VIA unix_socket;

Uitzondering maken
Voor bepaalde account de gewone wachtwoorden gebruiken:

ALTER USER root@localhost IDENTIFIED VIA mysql_native_password;
SET PASSWORD = PASSWORD('mijnwachtwoord');


Opgepast bij root; misschien zijn er systeemscripts die veronderstellen dat er unix_socket verificatie is.

Starten zonder unix_socket authentication:

mysql unix_socket=OFF

PhpMyAdmin
Origineel werkte login op phpMyAdmin niet meer; na het draaien van het mysql_secure_installation met het uitdrukkelijk opgeven van het wachtwoord voor root werkt het wel, en kan je op phpMyAdmin dus inloggen met “root”.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
.
Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

Zoniet moet je een aparte “phpmyadmin” account aanmaken en die alle rechten geven.

CREATE USER phpmyadmin@localhost IDENTIFIED BY 'mijnwachtwoord';
GRANT ALL ON '*.*' TO phpmyadmin@localhost WITH GRANT OPTION;

6/7/2023

Harde schijf aktiviteit op de commandolijn

Filed under: — cybrarian @ 8:44 am

Een paar commandolijn tools (die je in bv OpenSUSE wel moet installeren) zijn dstat en iostat

iostat
Installeer iostat:
zypper install sysstat

Gebruik:

iostat sdb

iostat -p
Linux 5.14.21-150400.24.66-default (cybrprobox) 06-07-23    _x86_64_    (4 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0,78  0,00  0,32  0,77  0,00  98,14

Device       tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sda        2,11    34,16    148,30  2470351  10725305
sda1       0,00     0,09     0,00    6739     1
sda2       2,09    33,96    148,22  2456400  10719704
sda3       0,00     0,03     0,00    2249     0
sda4       0,00     0,03     0,08    2420    5600
sdb        0,50     0,07    58,26    4800  4213760
sdb1       0,00     0,00     0,00    292     0
sdb2       0,00     0,01     0,00    1052     0

Of één bepaalde drive, herhalend om de 5 seconden:

iostat -p sdb -d 5
Linux 5.14.21-150400.24.66-default (wimprobox) 06-07-23    _x86_64_    (4 CPU)

Device       tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sdb        0,50     0,07    58,20    4800  4213760
sdb2       0,00     0,01     0,00    1052     0
sdb1       0,00     0,00     0,00    292     0

Device       tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sdb        0,00     0,00     0,00     0     0
sdb2       0,00     0,00     0,00     0     0
sdb1       0,00     0,00     0,00     0     0

dstat

Installeer:
zypper install dstat

Gebruik:
dstat -d 10

dstat -d 10
-dsk/total-
read writ
34k 191k
0 6504k
0 5834k
0 5513k
0 6188k
0 5494k
410B 5752k
0 5884k
0 5473k
0 5851k
0 5462k
0 5855k
0 5782k
0 5518k
53k 5994k
378k 25k
0 2023k
38k 1092k
0 22k
0 301k
0 674k^C

Stoppen met ctrl-c (zoals je ziet)

De uitvoer van dstat is mooi gekleurd per kolom in de terminal (niet zichtbaar hierboven).

1/7/2023

Nieuwe Firefox op oude openSUSE

Filed under: — cybrarian @ 12:36 pm

Bij OpenSUSE 15.2 blijf je zitten met Firefox 68.9 , en die is zo oud dat je niet meer kan inloggen op bepaalde sites. Op LTE Ubuntu krijg je redelijk lang updates van Firefox 102, bv op Ubuntu 18.04.6 LTS.

Recentere Firefox in OpenSUSE?
In principe kan je in OpenSUSE een “Mozilla” repository installeren, en daaruit de Firefox versies halen (automatisch bij de updates).
Maar voor een “verlopen” OpenSUSE versie zijn de repositories niet meer beschikbaar op http://download.opensuse.org/repositories/mozilla.

openSUSE_Leap_15.3/ 6/28/2023, 6:52 PM

openSUSE_Leap_15.4/ 6/28/2023, 9:33 PM

openSUSE_Leap_15.5/ 6/21/2023, 12:47 AM

openSUSE_Tumbleweed/ 6/26/2023, 9:06 AM

Afhalen bij Mozilla
Download Firefox van de Mozilla site.
Op dit moment in de keuzebalk bovenaan op de site “Firefox Browsers”, “Firefox for Desktop”, en dan wordt een Linux versie aangeboden.
Bewaar in een mapje bv Downloads.

Filemanager, rechtsklik, extract archive here (hier uitpakken).

Dat maakt een mapje firefox, en daar staan heel veel bestanden in, waaronder een aantal met extentie .so, een bestand firefox.bin en één zonder extentie “firefox“. Daarop kan je klikken om de browser te starten. (hier vanuit KDE Dolphin)
Die probeert instellingen over te nemen van je vorige browser, maar hij vond mijn vorige Firefox niet en bood alleen aan om chromium instellingen te importeren.
(Chrome stond geïnstalleerd maar was niet gebruikt).

Het icoon in het menu blijft wijzen naar de “oude” firefox, als je die wil houden omdat je er instellingen in hebt kan je dat laten en een “link” of menu-item bijmaken dat verwijst naar de bovengestarte “firefox”.

Geïnstalleerd: Firefox 114.0.2 (64-bit)

Powered by WordPress