23/3/2024

Git worktree

Filed under: — cybrarian @ 6:23 pm

Clean?
Een “cleane worktree” is je worktree na een commit/push of na een clone of pull.
Je ziet dat aan git status.

Dirty?
Vanaf je iets gewijzigd hebt, is het een “dirty worktree”, de toestand is “bezoedeld” door wijzigingen die nog nergens geregistreerd zijn.

Multiple?
Werken aan twee branches TEGELIJK.
(normaal schakel je om met git checkout branch1, hackhackhack, get stash, git checkout branch2, hackhackhack, git commit+push, git checkout branch1 ….)

Als je aan twee branches tegelijk wil werken kan je in een andere directory terug een clone doen van het project. Dan zit je met veel dubbele code, en moet je telkens beiden syncen. Je kan het Git zelf laten doen met git worktree, dan heb je minder ruimte nodig op de harde schijf, en verloopt het synchroon houden ook automatisch:
Bv: op een Raspberry Pi een “legacy” versie van software vergelijken met de huidige universele (die evolueert).

git worktree list
git worktree add MijnNieuweWerkboom *
en als je er mee klaar bent:
git worktree remove MijnNieuweWerkboom

Goede uitleg van het principe op https://tecadmin.net/git-worktrees-parallel-development-guide/
https://devdynamics.ai/blog/understanding-git-worktree-to-fast-track-software-development-process/

Eens die worktree gemaakt, zie je in je projectmap een map met de naam van de nieuwe worktree. En daarin staan terug dezelfde files als je al had in de directory erboven. Oei, dat was niet de bedoeling, die map hier in mijn projectcode te hebben.
(*) Belangrijk is om de directory op te geven waar die nieuwe worktree moet gezet worden bij git worktree add:

git worktree add ./../MijnNieuweWerkboom
of
git worktree add /home/username/directoryEtc

Terug verwijderen:
git worktree remove MijnNieuweWerkboom
git prune

git worktree add ./../MijnNieuweWerkboom
dan met
cd ..
cd MijnNieuweWerkboom
git status
git worktree list

Ik heb twee situaties gehad, de eerste was:
-1 In die directory zie ik een branch met de naam MijnNieuweWerkboom, terwijl ik die niet expliciet heb aangemaakt.

Normaal geef je als parameter een bestaande branch op (denk ik).

git worktree add ./../MijnNieuweWerkboom bestaandeBranch
(branch die ik daar wil om parrallel in te werken)
of
git worktree add /home/username/directoryEtc bestaandeBranch

-2 ik kreeg een foutmelding “invalid reference: bestaandeBranch”; misschien bestond die niet of had ik hem verkeerd geschreven.

-3: fatal: “.. is already checkout out at ..”
Dat is eigenlijk wel zo… Ik kon dit oplossen door eerst een andere branch aktief te maken:
git checkout otherbranch
git worktree add ../MijnNieuweWerkboom bestaandeBranch

.. preparing …
HEAD is now at .. (shows comment of commit)

Bij geval 1: In Gambas is de naam van de map ook de naam van het project, dus dat is nu plots ook veranderd.

Hmm, nog niet goed? Je kan bij het maken van een worktree (blijkbaar/soms) ook de naam van de nieuwe branch meegeven, verschillend van eender welke bestaande.

In mijn geval is het nu niet zo erg, je moet eventueel een nieuw configuratiebestand aanmaken, of het bestaande kopieren. Hierdoor kan je ze ook uit elkaar houden (bv voor de executable; handig dat de naam anders is).


Stash
git stash kan heel interessant zijn: je bewaart alleen je huidige veranderingen.

VRAAG: Dus als je twee gelijkaardige projecten hebt die enkel een beetje verschillen, maar die verschillen moeten blijven bestaan, dan kan je met stash je nieuwe werk bewaren (dat dan niet over die specifieke verschillen mag gaan), en die “toepassen” op eender welke andere branch, of je eigen branch als je dat nog niet gedaan had en toch was uitgecheckt.

hackhackhack
git stash
git stash list
git stash show
git stash apply —-> this you can do on another commit; how?
git stash drop

git stash pop, ofwel git pop 0 (voor de laatste) git pop 1=voorlaatste enz. past de laatste stash to op de huidige worktree, en gooit hem daarna weg.

om “een stash” te verwijderen uit de “git stash list” doe je git stash drop i

Nu nog uitzoeken hoe ik een stash toepas op .. bv een ander worktree?


(Reeks Githandboek (nl)commando’s vbbranch, mergebranch zoeken/datumstashgit worktree GitLab vbSourceForge vbgit en gambas)

Powered by WordPress