13/6/2005

commandline

Filed under: — cybrarian @ 7:45 pm

– zie ook shell scripting

Bourne Again SHell


Keys:
CTRL-C : uit script

TAB : aanvullen
TAB TAB : toont mogelijkheden
CTRL X ( : macro opnemen
CTRL X ) : macro opgenomen
CTRL X e : macro uitvoeren
CTRL U : del lijn links

CTRL W : del woord links
CTRL K : del lijn rechts

Tekens:
$ parameter
~ user, user dir
@ computer
# userpromt

– argument
— arg. nonoption
. onzichtbaar bestand
* ? jokers zien geen .
>> afleiden uitvoer
< < invoer nemen van Algemeen
-v verbose=uitleg

set +C = clobber:overschrijven
set -C = noclobber
shopt -s dotglob : shell option
(om verborgen bestanden mee te globben)

Commando’s
bestaat bashcommando:
type -a commando
clear : scherm leegmaken

cat file: toont bestand
head -n : eerste n regels
tail -n :laatste n regels
pwd: working dir
ls -a -l : alle+info
bv: lsmod, lsusb …

echo $? : laaste foutwaarde
chmod + x file : w. uitvoerbaar
env of printenv : omgev.var
expr 1 + 2 : geeft “3” op scherm
rm -i / -f :verwijder met/z. info

wc : tel tekens/woorden/zinnen
grep : zoek stuk tekst in ..
bv grep -nR zoekmij *.html
Bestandsarchief maken:
tar -cvf bestandslijst
c = create v = verb f = file
met z = zip om te comprimmeren
file : geeft bestandsformaat

Bestanden uitpakken
uitpakken naar huidige dir,
Gzipped files:
tar xzvf /mnt/cdrom/prog-1.02.tgz
Bzipped files:
tar xzvf –bzip2 /mnt/cdrom/prog-1.02.tar.bz2

compile, install
./configure –help

(toont opties)
./configure
make
su -c “make install”
of als root:
make install

apt tools
apt-get install package

-s simulate only
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
apt-get remove package
apt-get –purge remove packages
apt-cache search deelvannaam
dpkg -s package

dpkg -S fileofwichpackage
apt-file list package
apt-file search file

< ! tussen kolom 1 en 2> Strukturen, bestanden, redirect


Struktuur: while ; do done

. .

Struktuur: case in ) ;; ) ;; *) ;; esac

case ” ” in

” “)
   (commando)
   (commando);;
” “)
   (commando);;

   (commando);;
esac

case ” ” in

” ” | ” “)
   (commando);;
*)
   (commando);;
esac

* dient hier als joker
| betekent “logische of” (or)

Struktuur: if;then;elif;then;else;fi

if (voorwaarde) ;then

_ (commando)
_ (ev. exit 1/0)
fi

if (opdracht) ; then (opdracht) ;

_ [ elif (opdracht); then (opdracht) ;]
_ [ else (opdracht); ]

Testen met test of [ … ] (bestandnaam, str, getal)
vb [ -d /qqq ] : in bash spatie achter [ _ en voor _ ]
vb test -d /qqq : 0 is ok, 1 is fout: echo $?

Volgorde v/h uitvoeren met ( ) in shell door /( en /)
test-_ (file) of (dir) -f bestaat, -d is dir

test-_ (file) -r -w -x read write execute toegang
test -z str zero, leeg, -n str niet leeg str1 = str2 gelijk

test getallen n,m rekenkundig vergelijken:

n -eq m rek. vergelijken n -lt m less than
n -ne m not equal n -le m less or equal
! (expr) not n -gt m greater than
(exp) -a (exp) and n -ge m greather or eq.
(exp) -o (exp) or

Globbing: oplossen van Wildcards of jokers
Onderlingen verschillen tussen shells mogelijk!
Echo * (in directory, ipv ls bv)
? : vervangt exact 1 teken op die plaats
* : vervang 0 tot max_bestandsnaam_lengte tekens

(dos stopt * pas aan een punt, hier niet: ls p*h.txt)
[1-3] : tekenreeks op te vervangen plaats, ook [a-cx-z]
[!1-3] : ! als omkering (not) ook hoedje kan ^

Brace Extension
{x,y} : ls k{i,y}r kir en kyr worden getoond

Rechten in linux

entry own-grp-wrld n name group size date filename
dir d rwx r-x r-x 5 jos adm 1024 Feb 24 2000 Desktop
dir d rwx r-x r-x 4 jos adm 1024 Nov 20 11:14 public_html
dir d rwx r-x r-x 2 jos adm 1024 Nov 22 11:14 shellbook
file – rw- r– r– 1 jos adm 761 Jun 16 13:04 status.html
file – rw- — — 1 jos adm 9608 Apr 19 1999 .mc.menu

d=dir f=file c=char b=block app p=pipe app
n = counter, teller

Onderscheid bestand en programma
chmod +x dient om bestand uitvoerbaar te maken, bv shell script
menu.sh rw- r– r– waarop chmod +x menu.sh heeft als resultaat rwx r-x r-x

Redirect: leiden van uitvoer en invoer
Vanuit bestand gegevens halen ipv input op command line
Onderdrukken soort echo in bv wc -l < tekst.txt
Foutmelding en resultaten onderscheiden sturen
Afleiden om niet te zien: > /dev/null

Kanaal nr apparaat opm
stand. in 0 toetsenbord
stand. uit 1 monitor
fout uit 2 monitor
Onderhoud, informatie


/etc/init.d/serverd start|stop|restart

algemeen voor serverdiensten

rpm -i pakketnaam.rpm
algemeen installeren rpm (RH)
rpm -qa | grep pakketnaam.rpm
is pakket geinstalleerd (RH)

tar xvzf pakketnaam.tar.gz

(source) pakket uitpakken

ps -ef | grep procesnaam
controleer draaiend proces, id

nslookup
daarna krijg je een prompt waar je domeinnaam.tld kan typen, of opties:
  >set type=mx

  om bv mail records op te vragen
  >domain.tld
  >exit verlaat nslookup prompt
host

less /etc/resolv.conf

dns client instelling

.inputrc in homedir
/etc/magic bestandsformaten
(naam kan varieren vlgs distr)

Root:
vanuit user :
su root (password)
./script ipv script
(system logs)
tail -f /var/log/messages

Keys – Tekens – Algemeen – Struktuur – Testen – Globbing – Brace extension – Rechten – Redirect – Scripting

(*) since dec 2000

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress