29/4/2007

Bestandsbeheer over het netwerk

Filed under: — cybrarian @ 8:40 pm

Er zijn verschillende manieren om met bestanden te werken over een netwerk, en bijna altijd werkt het gelijkaardig als dat netwerk internet is. Enkele methoden zijn: ssh, scp, wget, mc en fish.

scp
Bestandsbeheer waarbij je bestanden moet kopieren van een computer naar een andere op het netwerk kan eenvoudig van de command prompt met het commando scp wat staat voor “Secure Copy”. Het werkt met de veiligheid van SSH (Secure SHell). Het commando is:
scp ditbestand userlogin@serverhostname:datbestand

wget
Je kan ook inloggen op de server met
ssh usernaam@serverhostname
en dan de bewerkingen doen die nodig zijn. Moet je bv een software pakket downloaden van een andere webserver kan dat met het commando wget . Voorbeeld (ingelogd op hosting account met ssh):
wget http://webserver.domain.tld/bestandsnaam
Je kan daarmee bv een php pakket afhalen dat je dan uitpakt en installeert op die server.
Met de parameter “-r” kan je recursief directories afhalen:
wget -r ftp://ftp.suse.com/pub/suse/discontinued/i386/update/* ./
De “./” op het einde betekent dat je ze in de huidige map krijgt.
(opgelet, je kan er ook webpagina’s mee afhalen en de links laten volgen – zet die recursiviteit niet te diep of je weet niet wat je binnenkrijgt)

mc
Als je ingelogd bent met SSH kan je het ook gemakkelijk nemen (als de server het toelaat) en “Midnight Commander” starten met:
mc
In mc zitten allerlei mogelijkheden voor bestandsbewerkingen en het werkt menu-gestuurd, en laat zien welke toetsen welke functie aanroepen. Uit mc ga je met F10 (maar dat is allemaal leesbaar op het scherm, op een NL-talig geinstalleerde Linux zelfs met NL-talige menu’s!)

Konqueror 2 venstersKonqueror en fish
Als je vanuit een grafische omgeving werkt met KDE kan je ook “fish” gebruiken. Dat is een protocol dat eveneens werkt met SSH. Het is dankzij de veelzijdigheid van Konqueror dat je het “fish-protocol” kan gebruiken in de commandolijn van het programma (bovenaan in plaats van een url):
fish://loginnaam@servernaam
Er komt een venster je password vragen.
Je kan dan allerlei bewerkingen doen als directories bijmaken, wissen bestanden hernoemen enz.

Echt sterk wordt het als je op voorhand je scherm hebt gesplitst in twee delen links en rechts. Spijtig genoeg staat dat icoon (rechst in knoppenbalk op afbeelding hiernaast) niet standaard in de iconenbalk, ik zet het er altijd bij als ik een Konqueror installeer: Settings, configure toolbar; zoek “split view Left/Right en zet icoon over naar rechts.
Je vindt de functie ook via het menu “Window” (of Venster).
Het grote gemak bestaat eruit dat je in een venster je eigen computer hebt en in het andere de “remote”, de computer via het netwerk.
fish password
Nog een stap verder is in het venster waar je eigen computer staat ook een “fish” te doen naar een andere computer op het netwerk. Dan kan je tussen de vensters -die twee andere computers voorstellen- bestanden verplaatsen, kopieren, enz.

Op verschillende andere plaatsen in de LigLog worden ssh, wget, en fish gebruikt bij het afhalen en installeren van software. Ik oefende er eerst mee op enkele lokale computers op mijn netwerk, en ondervond dat sommige dingen niet goed werken als je bv te oude distributies hebt draaien, firewalls ssh niet doorlaten, enz.

en

26/4/2007

Kivio Belgische connector?

Filed under: — pinguim @ 10:13 am

Kivio Kivio is een flowchart- en diagram-tekenprogramma voor KDE. Op OpenSuse10.2 kan je versie 1.6.0 installeren bij KDE 3.5.5. In Suse 9.3 zit het bij de KOffice programma’s (als Kivio vind je het niet met een zoek, tenzij je ook laat zoeken in de omschrijving).

Het pakket heeft de keuze uit verzamelingen van symbolen (“Stencil set collections”). Per verzameling zijn er een aantal sets, die telkens gespecialiseerde symbolen bevatten. Zo bevat de diagram collectie sets voor “circuit”, “electric”, “network”, “pneumatic” enz.

Ik vermoed dat er ergens een sterke connectie met Belgie is. In de bijgevoegde voorbeelden zit bij de 10 voorbeeldvlaggen zelfs die van Belgie. Bij de landen zit enkel de kaart van Europa en die van Belgie.

De gekozen symbolenset komt links te staan als een menu om symbolen uit te keizen. In het midden heb je het werkvlak (het lege blad), en rechts heb je een kolom met extra hulp bij het werken: een overzicht bovenaan en een detailgegevensvenster onderaan. In het overzicht kan je kiezen tussen een algemeen overzicht, de lagen van de tekening (“layers”), en de objecten. Onderaan krijg je detailgegevens over de afmetingen en positie (“geomtry”) en “protection”, waarin je kan kiezen om bepaalde eigenschappen “vast” te zetten, zoals de breedte, hoogte, verhouding enz.

Je kan heel gemakkelijk symbolen op je tekening groeperen door selecteren en rechts klikken “group selection” of met toetsencombinatie CTRL-G. In het “Format” menu kan je makkelijk de algemene eigenschappen voor de lijnen (“connectors”) instellen. Tekst is voorzien, maar ik ben nog op zoek naar een goede manier om de Yes / No keuze te zetten bij de ruitvormige “decision”. Eigenlijk hoort die – aan de buitenkant weliswaar – bij het symbool. Als je hem als losse tekst zet moet je er altijd op letten dat die meegaat bij het verplaatsen binnen het schema. Groeperen bij de ruit gaat ook, maar met het risico dat bij het hergroeperen op een ander moment het verband door een “ungroup” bewerking verloren gaat.

auteur: pinguim

Powered by WordPress