15/11/2013

KMail2 migratie KDE 3.5 naar KDE 4.8

Filed under: — cybrarian @ 8:46 am

1. De mails

Ik heb manueel de bestanden gekopieerd die op het oude systeem (KDE 3.5 KMail) stonden.

In vond ze in:
/home/cybrarian/.kde/share/apps/kmail/mail

Je ziet daar als mapjes je mailboxen staan; zowel de zelfgemaakte als de standaard aanwezige – in dit geval een Engelstalig systeem:

inbox
outbox
sent-mail
drafts
trash
templates

Ik kopieerde ze naar mijn nieuwe installatie (KDE 4.8.5 – KMail2):

/home/cybrarian/.local/share/local-mail/

Daar stonden door installatie al mapjes als:

postvak-in
postvak-uit
prullenbak
concepten
sjablonen
verzonden mail

Ps: Je vindt de mailboxen niet in
/home/cybrarian/.kde4/share/apps/kmail2
Wel vind je hier een “lock” bestand voor kmail:

appName=kmail2
hostname=copyleft
pid=-1
programName=KMail

(momentopname wanneer kmail gesloten was).

Andere betrokken directories:
/home/cybrarian/.local/share/akonadi

Naargelang de grootte van je vorige mailboxen, kan het zijn dat je met de bestandsbeheerder Konqueror/Dolphin een beetje vastraakt, bv als je meer dan 17.000 bestanden hebt voor meer dan 5 Gb.
Gebruik de command prompt: ga naar de directory waar de bestanden staan, bv een gemounte harde schijf:

cd /mountedExternalSource/userhomdir/.kde/share/apps/kmail+mail/inbox/cur

(mounten van de harde schijf met sudo:
sudo mount -t ext3 /dev/sdb3 ~/mountedExternalSource/
of kan ook zonder sudo als root)

en kopieer ze:

cp * ~/.local/share/local-mail/postvak-in/cur/

Start je e-mail programma: de mailboxen worden zichtbaar.

2. De accounts
Hoewel je vroeger ook gewoon de accounts kon kopiëren heb ik nu de instellingen terug ingevuld in het programma.
De originele instellingen staan in :
~/.kde/share/config/
– emailidentities
– kmailrc (bevat eigenlijke accounts-gegevens, wachtwoord onleesbaar)

Op het nieuwe systeem vind je in
~/.kde4/share/config/
terug:
– emailidentities
– kmailrc
– kmail2rc

Ik heb de indruk dat ze – althans gedeeltelijk – terechtkomen in : .kde4/share/config/akonadi_pop3_resource_0rc

6/11/2013

Grub boot op multi-Linux systeem

Filed under: — pinguim @ 10:21 am

Bij het starten van de computer toont Grub de startkeuzes. Tel de lijnen en begin vanaf nul te tellen. Dus de 4e lijn is optie 0, 1, 2, 3.

Zoek de standaard startlijn in /etc/default/grub, bv met mcedit:

sudo mcedit /etc/default/grub

zet default 0 op bv 4

Als de timeout niet op nul staat zie je bij het opstarten de keuze op de juiste lijn staan (maar kan je nog veranderen als de lijn nog niet juist staat).

Doe daarna:

sudo update-grub

Dan wordt de grub configuratie helemaal gemaakt. Herstart om te proberen.

(hier op Ubuntu 12.04 / OpenSUSE 11.0)

Powered by WordPress