30/11/2021

openSuse Tumbleweed: Segmentation fault

Filed under: — cybrarian @ 7:02 pm

Tijdens een update van Tumbleweed, die gebeurt op de commandolijn, die in tegenstelling tot het normale zupper up gebeurt met

zypper dup

krijg ik de volgende foutmelding:

Segmentation fault (core dumped)

Ik had een keuze gekregen om een pakket ofwel te behouden, ofwel de repository aan te passen naar openSUSE, dus ik probeer opnieuw met de andere keuze. Resultaat: dezelfde foutmelding.

Ik let nu op wat het laatste stuk van de update is waar de foutmelding op volgt (iets met Perl).
Dit systeem is lang niet ge-update, dus misschien is de update abnormaal groot? Dit systeem heeft “maar” 4 GB geheugen, dus ik sluit de grafische omgeving af en werk vanuit de terminal op ctrl-F1 om geheugen te sparen; maar de fout blijft terugkomen.
Ik start de update opnieuw, en ik merk dat er een aantal paketten al in de “cache” zitten en overgeslagen worden. Nu stopt de update na een ander pakket. Ik probeer nog eens, en nu is het weer een ander pakket. Geraakt de update telkens verder als er meer in de cache zit?
Ik blijf proberen en zie hoever ik geraak ….
De voorbijrollende te installeren paketten hebben een nummer, met daarnaast het totaal aantal paketten. Ik zie dat na elke “crash” van zypper we wel iets verder zijn in de lijst, en inderdaad, ik geraak er na tientallen keren opnieuw “zypper dup” doen echt door.

Daarna kan ik reboot uitvoeren en start het nieuwe systeem.

Deze gebruiker heeft het ook voorgehad, en heeft zijn eigen manier om er mee om te gaan; hij voert de update uit als root: zypper --non-interactive dup
Kijk in zijn artikel over “hoe en hoeveel updates (dup) doen bij Tumbleweed” bij Problem 2 – Segmentation Fault
Ik weet niet wat hij bedoelt met “under-powered”, ik had het probleem voor op een “oude” pc met 4G geheugen. Ik ben er op een keer niet meer doorgeraakt, en heb daar nu Leap op staan. Ik draai nog wel Tumbleweed op een laptop, en inderdaad, de widgets op de Plasma desktop zien er mooier uit…

26/11/2021

mariadb mysql import van commandolijn

Filed under: — cybrarian @ 2:28 pm

Een groot .sql bestand moet geïmporteerd worden in mariadb. Het is meer dan één GB groot, en ik kan het niet importeren langs phpMyAdmin.
Ik heb eerst de structuur van de databases geëxporteerd en geïmporteerd (die is kleiner, gaat wel met phpMyAdmin).

Daarna vanop de commandolijn:

mysql -u root -p DBNAAM < DBNAAM.sql

Enter password:

Het kan (na het ingeven van het wachtwoord) een paar (tientallen) minuten duren eer de import klaar is; je krijgt ondertussen geen statusinformatie (je kan wel naar je processorbelasting gaan kijken, bleef hier bv rond 10%, om dan terug te vallen op 2% als de import klaar was).

19/11/2021

KMail overzetten naar nieuwe computer: waar zit de mail?

Filed under: — cybrarian @ 4:47 pm

Oude systeem: OpenSUSE Leap 42.3
Nieuw systeem: OpenSUSE Leap 15.3

In principe is het mogelijk de mail te exporteren en terug te importeren, maar dat schijnt niet altijd van een leien dakje te gaan, bv terugzetten van zo’n backup volgens “Marien”: Migrating KMail

Zie ook:
KMail backup: waar zit de mail?
http://linuxuser.copyleft.be/liglog/?p=7414
KMail adressen meenemen bij upgrade
http://linuxuser.copyleft.be/liglog/?p=6701

Tools?
kf5-config --path config --locate kmail2rc
Geeft bv:

/home/naam/.config/kmail2rc

kwriteconfig gebruikt met de --group switch kan items toevoegen aan het configuratiebestand, zelfs “verborgen” instellingen die niet kunnen gemaakt worden vanuit kmail’s configuratie zelf.

Op zoek naar:
KMail contacten

KMail accounts
Er bestaan mapjes met cryptische nummers die lijken de e-mail accounts weer te geven:

~/.local/share/emailidentities> ls -lFA
totaal 0
drwxr-xr-x 2 naam users 6 2 jun 2018 100995881/
drwxr-xr-x 2 naam users 6 14 sep 10:54 106823056/
drwxr-xr-x 2 naam users 6 2 nov 2018 1081299005/
drwxr-xr-x 2 naam users 24 2 jun 2018 1111680374/
drwxr-xr-x 2 naam users 6 2 jun 2018 1135926466/
drwxr-xr-x 2 naam users 6 14 sep 10:54 1261466099/
drwxr-xr-x 2 naam users 6 2 jun 2018 1374215742/

maar die zijn allemaal leeg.

KMail mail

For IMAP or remote email, this will be retained within it’s datastore, which can be found at ~/.local/share/akonadi/.

Ik vind de laatste verstuurde en ontvangen mail in :

/home/username/.local/share/akonadi_maildir_resource_0/
Daarin:
drafts
inbox
- /cur/ hier zit een aangekomen testmail
- /new / hier zitten nieuw binnengekomen mails zichtbaar in KMail
outbox
sent-mail
- /cur/
- /new/ hier zit een verzonden testmail
templates
trash

Oude systeem:
/home/naam/.local/share
3,1G akonadi
4,0K contacts
4,0K emailidentities
144G local-mail

local-mail: hier zit idd de mail
in .inbox.directory/
in local/cur (sommige mail; oudere niet nodig?)
in SomeName/cur (bevat inkomende mail die ik zoek)

en sent-mail (63 GB)
/cur (bevat de verzonden mail)

Op basis van de gevonden bestanden kopieer ik de reeds naar hier gehaalde met scp -r

Of diegene die nog op een ander systeem staan haal ik af met rsync

Laatste ingevulde waarde (tekst) in Calc

Filed under: — cybrarian @ 12:08 pm

Ik heb een hele rij met versienummers van software in een LibreOffice Calc rekenblad gezet:
(ik heb de cellen geformatteerd als tekst, om de versienummers niet als getallen met decimaal punt te laten interpreteren)

programma1 | 0.0.3 | 0.0.4
programma2 |
programma3 | 0.1.2 | 0.1.3 | 0.1.4 | 0.1.5

De kolommen hebben bovenaan een weeknummer in dit geval, maar kunnen maanden, dagen zijn, of eender wat.
Ik heb iets meer dan 52 kolommen, invullen begint aan kolom E en loopt tot kolom BM.

Nu wil ik in een kolom vooraan de hoogste versie weergeven. Voor de eerste rij is dat 0.0.4, tweede niets, derde 0.1.5.

Calc moet dus in de rij zoeken naar de laatste ingevulde waarde, en die weergeven (bv rij 4 voor “programma1”).

Het was een beetje zoeken, maar dat kan het eenvoudigst (lijkt me) met LOOKUP:

=LOOKUP(2;1/(E4:BM4<>"");E4:BM4)

De middelste range E4:BM4 is de rij waarin gezocht wordt.
Achteraan staat de range E4:BM4, dat is de range waaruit hij een waarde terug gaat geven.
(je kan ook een waarde uit een range ernaast laten teruggeven, bv als je een klantnaam opzoekt en dan de bijhorende klantnummer uit aanpalende rij/kolom wil gebruiken).

Het eerste stuk blijkt een truukje te zijn om Calc te laten zoeken naar niet-lege waarden in de rij.

Niet lege waarde voor een reeks E4:BM4<>"" geeft een reeks met antwoorden: TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, …

Een range met booleaanse waarden wordt ook geïnterpreteerd als nullen en énen: 1, 1, 0, 0 …

In deze reeks kan je zoeken naar een nul, een één, of een twee (wat niet voorkomt).

De eigenschap van LOOKUP is :
– dat die zoekt tot hij een gezochte waarde vindt
– fouten overslaat.
– als hij iets niet vindt, de laatste dichtstbijwaarde geeft.

Door de range van waarden 0,1,1 als noemer te zetten tov teller 1/ krijgen we een reeks waarbij 1/0 telkens een fout geeft en 1/1 een 1:

1, 1, ERROR, ERROR, …

Hierin zoeken naar een 2 (die niet voorkomt) brengt de zoek tot het einde van de reeks, die bevat een ERROR, vorige ook, vorige ook .. tot hij bij de laatste niet-error waarde komt die het “dichtst bij een twee” is, en dat is de kolom van de laaatste waarde uit de reeks die wij willen (hier kolom F).
We krijgen dus de waarde terug die in Kolom F staat, en dat is de laatste ingevulde waarde “0.0.4” in ons voorbeeld.

De formule =LOOKUP(2;1/(E4:BM4<>"");E4:BM4) ingevuld in de kolom vooraan, en gekopieerd naar beneden geeft het resultaat (vet):

0.0.4 | programma1 | 0.0.3 | 0.0.4
#N/A | programma2 |
0.1.5 | programma3| 0.1.2 | 0.1.3 | 0.1.4 | 0.1.5

15/11/2021

Geheugen

Filed under: — cybrarian @ 9:34 am

Bij problemen met de stabiliteit van je systeem (onverwacht hangen, crashen, enz kan je de logs nakijken en de onderdelen van je systeem controleren op verschillende manieren; hier het geheugen.

Hardware
Het geheugen kan samengesteld zijn uit verschillende geheugenmodules, die de vorm hebben van latjes met contacten, die in het moederbord zitten.
Deze hebben verschillende eigenschappen: de opslagcapaciteit (bv 1GB, 2, 4, 8..), aantal bits, het voltage, de snelheid, … en kunnen ook onderling verschillen; naargelang de mogelijkheden van het moederbord moeten ze gecombineerd worden, bv per twee. Gangbaar is om daarin telkens (bv twee of vier) samen aangekochte, op elkaar afgestemde modules te steken. Behandel de modules met zorg (statische electriciteit!).

Welk geheugen?

Je kan zien wat aanwezig is door naar de slots op het moederbord te kijken, of met een tool als lshw (/usr/sbin/lshw)
(Normaal uit standaard software repository, ong. 300k groot).

Installeren: sudo zypper install lshw

Gebruik: sudo lshw -C memory

Geeft bv:

*-memory
description: System Memory
physical id: 7
slot: System board or motherboard
size: 16GiB
capabilities: ecc
configuration: errordetection=multi-bit-ecc
*-bank:0
description: DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buffered) 2133 MHz (0,5 ns)
product: M393A5143DB0-CPB
vendor: Samsung
physical id: 0
serial: 31CE22EC
slot: CPU0-DIMM1
size: 4GiB
width: 64 bits
clock: 2133MHz (0.5ns)
*-bank:1
description: DIMM DDR4 [empty]
physical id: 1
slot: CPU0-DIMM2
*-bank:2
description: DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buffered) 2133 MHz (0,5 ns)
product: M393A5143DB0-CPB
vendor: Samsung
physical id: 2
serial: 31CE5DEC
slot: CPU0-DIMM3
size: 4GiB
width: 64 bits
clock: 2133MHz (0.5ns)
*-bank:3
description: DIMM DDR4 [empty]
physical id: 3
slot: CPU0-DIMM4

Testen

Het geheugen kan je testen met “memtest”, dat aanwezig is op installatiemedia (cd/dvd/usbstick).
Je kan memtest ook installeren op je computer; zoek “memtest86+”; klein en snel geïnstalleerd.
Daarna herstarten en memtest selecteren (bv: “openSUSE Leap 15.2 Memtest”).
(dus voor je systeem gestart is, bij de keuze van aanwezige besturingssystemen is “memtest” er in grub bij gekomen als extra opstart keuze.)

Bij een systeem dat regelmatig spontaan herstartte had ik duidelijk resultaat: onmiddellijk na de start werd scherm “rood” en kreeg ik ongelooflijk veel errors! (Zo snel? is de test wel juist vroeg ik me af?)

De helft van het geheugen verwijderd, de test gedraaid, dan verwisseld en de andere helft verwijderd en de test terug laten lopen. Het verschil is duidelijk, er is een probleem met één van de twee sets geheugenlatjes.

Nu uit de slechte set de boosdoener isoleren: steek één van de twee latjes in de computer en laat de test draaien; daarna het andere. In mijn geval was het duidelijk dat het éné geheugenlatje kapot was.

Check de richtlijnen voor het plaatsen van het geheugen; in mijn geval kon ik in slot 1 een enkele lat steken; en als ik per twee test, moeten twee dezelfde latjes in aangeduide slots geplaats worden (meestal ergens aangeduid in de binnenkant van de kast of bij de documentatie van het moederbord).

Na het verwijderen van de kapotte geheugenmodule gaf de computer geen probleem meer.

In dit geval was de slechte module zo slecht dat het er onmiddellijk uitkwam, maar er wordt hier en daar aangeraden de test toch te laten lopen tot minstens 8 (ik deed bv tot test 9), en je kan hem ook een nachtje door laten doen of 24 uur laten lopen als je herhaald wil testen om meer zekerheid te hebben.

Test 0: 1 cpu core test alle adres bits in alle geheugenbanken
Test 1: 1 cpu core schrijft en checkt consistentie van ieder adres.
Test 2: meer CPU’s doen test 1.
Test 3: met cache ingeschakeld allemaal 1-en of 0-en schrijven – zou belangrijkste “harde” fouten moet vinden.
Test 4: zoals test 3 maar met patronen van 8 bits; zou subtielere fouten moeten vinden.
Test 5: zoals 4 maar met random getallen; zou moeilijker te vinden fouten moeten vinden, moet best meer passes lopen.
Test 6: stress test waarbij block move wordt gebruikt; kan fout aan duiden maar niet het adres ervan.
Test 7: …

Test 10: initialiseert alle geheugen met een bepaald patroon, en wacht dan een paar minuten om te kijken of de inhoud stabiel gebleven is.

enz

Meer: https://www.memtest86.com/tech_individual-test-descr.html

Timing CAS, RAS, ..
Een geheugencel adresseren kost de kloktikken om een huidige rij te sluiten, de nieuwe rij te openen, de juiste colom te vinden.
tRAS + tRCD + tCAS

CAS
Een van de elementen die memtest toont is “CAS”, wat staat voor Column Address Strobe, en een vorm van vertraging aangeeft: namelijk hoeveel clocktikken het duurt alvorens het geheugen de waarden uit een “Column” van een open “Row” heeft opgehaald en doorgeeft nadat de CPU er om vraagt.
Hoe lager het CAS getal, hoe sneller dus. CAS timings kunnen verschillen per module, zelfs al hebben ze verder gelijkaardige eigenschappen (bv DDR4-3200). Nieuwer geheugen kan hogere CAS waarden hebben (bv 15 tov 5) maar in gebruik toch sneller zijn door de hogere kloksnelheid.

tRCD
RAS to CAS delay: het minimale aantal kloktikken dat de controller moet wachten om een nieuwe rij te openen.

tRP
Row Precharge: de controller moet minimaal zoveel klok tiks wachten om de huidige rij te sluiten

tRAS
Row Active time: aantal kloktiks wachten tussen openen en sluiten van een row

CMD
Command Rate: het aantal kloktikken dat een instructie aanwezig moet zijn om zeker te zijn dat ze gelezen is door het geheugen. Waarden als 1T en 2T.

Meer zie https://www.tomshardware.com/reviews/pc-memory-ram-frequency-timings,6328.html

14/11/2021

Sailfish updates 2021

Filed under: — cybrarian @ 8:32 pm

4.3.0.12 Suomenlinna (2021-11-14)
Deze keer geen foto van natuur, maar van een oude muur.. van een Fort in Helsinki. Misschien verwijst het naar de beveiligingen in de nieuwe Sailfish systemen (sandboxing van de applicaties).

4.2.0.21 Verla (september 2021)

4.1.0.24 Kvarken (mei 2021)

4.0.1.48 Koli (feb 2021 ?)

9/11/2021

eID cardreader op Linux: OpenSUSE + Firefox

Filed under: — cybrarian @ 4:08 pm

De Belgische eID kaart gebruiken op OpenSUSE 15.2

(Zie ook een Ubuntu installatie in 2019 onder de titel e-ID: Belgische identiteitskaart lezen – moet eigenlijk “eID” zijn).

Van de overheidssite: (*4.3)

De eID is een elektronisch identiteitsbewijs (met chip) waarmee u elektronische verrichtingen kan uitvoeren.

Op dit moment bestaan er drie types identiteitsbewijzen waarmee bovenstaande elektronische verrichtingen kunnen worden uitgevoerd:
– de elektronische identiteitskaart voor Belgen ouder dan 12 jaar
– de Kids-ID, voor Belgen jonger dan 12 jaar
– de elektronische Vreemdelingenkaart

0. Snel uitvoeren
Eens je de uitlegt kent (zoniet: ga naar 1.) en de eerste installatie achter de rug hebt, en dit snel wil herhalen op een volgende computer met OpenSUSE 15.2*:

1. Hardware

Dit voorbeeld is gemaakt met:

* SiteCom ID Card Reader MD-064 V1 001
.. maar lijkt te werken met de meeste andere cardreaders.

– lezer, aparte micro-usb kabel (bijgeleverde is nogal kort)
– handleiding: geen
– software: geen
Compatibel:
– USB 2.0 / backwards compatibel USB 1.1
– “windows/apple” en “all operating systems”

* Camino (Tridis BVBA) Developed by Logon, www.log-on.be

– lezer met vaste kabel, usb.
– handleiding: geen
– mini-cd: “WIN” software (setup.exe, dll’s, driver bin32/64,..) en “Realtek Mac OS X Installer” (.pkg)
Compatibel:
– USB 2.0, cards 5V 3V 1.8V
– Win 7, 8 & 10, Mac 10.5.0 en hoger

2. Installatie

Procedure
1. Downloaden middleware
2. Installeren
3. Test Cardreader met eid-viewer
4. Browser plugin installeren
5. Test aanmelden

Kijk naar:
– Besturingssysteem/distributie
– Software voor beID
– Drivers
– Browser (Firefox/..)

Uit officiële documentatie:

Belgium eID PKCS#11 module (* 4.1)

“OPGELET: Er is een nieuwe versie van de eID Middleware en Viewer beschikbaar. Om uw elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om deze nieuwe versies te installeren.”

Firefox Add-On:

“Om ervoor te zorgen dat Firefox automatisch de eID “PKCS#11” bibliotheek vindt, is een Firefox add-on ontwikkeld, de ‘Belgium eID add-on’. U kan die installeren via de Mozilla-store.”


3: Aan de slag (Log)

Dit is een letterlijk verslag van het verloop van de installatie, van download tot de test. Dit kan dienen als leidraad maar zal niet altijd helemaal hetzelfde verlopen bv door nieuwere versies van software enz.

I. Via YAST?

In Yast software management zoeken naar “e-id Belgium”: niet aanwezig.
(later zie ik dat het eID is ipv e-id, maar zonder extra repositories toe te voegen vind je ook “eID” niet in Yast)

II. Download van de overheidssite

Op de documentatie op eid.belgium.be (*4.4) zijn installatiepaketten aanwezig voor Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, Red Hat/Centos, openSUSE (15.2 en 15.3), alsook de broncode in de vorm van een .tar.gz. Voor niet vermelde distributies verwijzen ze in een FAQ naar een externe site, repology, met Arch, Solus, Manjaro, openSUSE Tumbleweed, Gentoo, BSD, enz.

Ze publiceren hier ook de digitale handtekening om te checken:

Alle pakketten en repositories zijn digitaal ondertekend door de OpenPGP-sleutel met de volgende vingerafdruk:

B37D 9040 098C 3DEE E00F 6D08 A357 43EA 6773 D225

Wij raden aan om geen pakketten te installeren die niet met deze sleutel ondertekend zijn. Indien u het correcte “eID-archive” pakket voor uw distributie gebruikt, wordt de correcte sleutel automatisch geconfigureerd en hoeft u zich dus geen zorgen te maken.”
openSUSE Leap 15.2
openSUSE Leap 15.3

Link volgen : “Download eid-archive-suse.rpm”

Bestand opslaan. 11,3 KiB (11.572)

Downloads, klik op eid-archive-suse-2016-2.noarch.rpm

Opent het programma “Ontdekken” met knop “installeren”.

Wachtwoord root gevraagd. Daarna niets meer. Zag wel in “Ontdekken” dat er updates klaarstonden..
(Heeft dit nu enkel de repo toegevoegd? Toch manueel gaan uitpakken? Of ineens naar III…)

III. Of via software.opensuse.org
Je kan naar beschikbare software voor openSUSE zoeken op software.opensuse.org *(4.5)

Software: middleware

Package zoek in software.opensuse.org op “All distributions” (want anders krijg je nadien alleen officiële software, en niet die uit community repositories).
Op dit moment nog niet beschikbaar voor 15.3.

eid-mw (e-id middleware)

Resultaat:

eid-mw
Belgium electronic identity card PKCS#11 module and Firefox plugin

eid-mw-libs
Belgium electronic identity card PKCS#11 module – libraries

eid-mw-firefox
Firefox Extension for Belgium eID Middleware

eid-mw-libs-32bit
Belgium electronic identity card PKCS#11 module – libraries

eid-mw-libs-x86
Belgium electronic identity card PKCS#11 module – libraries

eid-mw-libs-64bit
Belgium electronic identity card PKCS#11 module – libraries

pteid-mw
Portuguese eID middleware

eid-mw-bin
Belgium electronic identity card PKCS#11 module – helper binaries

Voor openSUSE Tumbleweed is er een officiële uitgave
Officieel
5.0.8

Voor openSUSE Leap 15.2 (eid-mw, hopelijk komt rest mee indien nodig)

– security

Experimenteel
5.0.28

– home:jevez

Gemeenschap
5.0.3

Recentste beste? home:jevez Gemeenschap Eén klik installeren.. (opent Yast)

eid-mw

“Belgium electronic identity card PKCS#11 module and Firefox plugin”

“The eID Middleware provides the libraries, a PKCS#11 module and a Firefox
plugin to use Belgian eID (electronic identity) card in order to access
websites and/or sign documents.”

Repositories to be added:
https://download.opensuse.org/repositories/home:/jevez/openSUSE_Leap_15.2/ (home:jevez)

ID: 5D38E2BA6002AAFE
Name: home:jevez OBS Project
Fingerprint: CB70 CD86 BF12 6B0B DD7E CDFE 5D38 E2BA 6002 AAFE
Created: 08-05-20
Expires: 17-07-22

Software installation…

Installation was successful

Nadien in Yast zijn volgende “eID” paketten zichtbaar (allemaal in versie 5.0.3-lp152.3.2):
– eid-mw
– eid-mw-bin
– eid-mw-libs

Nog selecteerbaar zijn
– eid-mw-devel
– eid-viewer

Die laatste is ook nodig; kies eid-viewer, installeer. Ok.

Op de commandolijn: eid-vieuwer
Er gaat een leeg venster open voor eid-vieuwer, met de titels van de velden van de identiteitskaart.

Op de commandolijn staat:

No cardreader found.

Inpluggen usb-kabel Camino cardreader:

** Message: 15:19:28.981: readers changed

Insteken van de kaart in de lezer:

In het venster komen de gegevens van de identiteitskaart, met foto en data.

Nu zijn we zeker dat de hardware werkt.

Kaartlezer uittrekken, en andere insteken:

Segmentatiefout (geheugendump gemaakt)

Op andere usb-poort aangesloten en eid-viewer terug gestart:

** Message: 15:24:56.260: readers changed

Kaart ingestoken: werkt ook.

Software: Firefox plugin:

https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/belgium-eid/versions/

Versiegeschiedenis van eID België – 8 versies

Wees voorzichtig met oude versies! Deze versies worden voor test- en referentiedoeleinden weergegeven.U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.
Nieuwste versie
Versie 1.0.32
Uitgegeven op 3 mrt. 2021 – 11,47 KB
Werkt met firefox 57.0 en later

Broncode vrijgegeven onder GNU Lesser General Public License, versie 3.0

Daaronder staat ook nog:

Oudere versies
Versie 1.0.31
Uitgegeven op 14 dec. 2020 – 11,56 KB
Werkt met firefox 57.0 en later

Kies de meest recente indien mogelijk: “Toevoegen aan Firefox”, bevestigen.

Testen:

https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl

Sitecom, kaart ingestoken: ok, toont gegevens. Vraag pin-code.

“Aanmelden is niet gelukt.”

Vreemd. Ook niet na herstarten Firefox.

Daarna met Camino wel “Aanmelden geslaagd”!

Browser gesloten, Sitecom op andere usb poort, eid-viewer gestart; kaar er in (toont op scherm), en Firefox gestart: ook ok.

Opgepast, u blijft aangemeld tot u op “afmelden” klikt of de browser afgesloten hebt!


4: Bronnen

4.1 https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software

4.2 https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl

4.3 https://eid.belgium.be/nl/wat-de-eid

4.4 https://eid.belgium.be/nl/linux-eid-software-installatie

4.5 https://software.opensuse.org

4.6 https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/belgium-eid/

4.7 https://certif.iamfas.belgium.be/fasui/login/eidservice

Fout

Bij een bepaalde installatie krijg ik een foutmelding:
eid-viewer
Gtk-Message: 12:06:55.787: Failed to load module “appmenu-gtk-module”

(wordt vervolgd)

* OpenSUSE 15.3

Deze wordt nog niet vermeld op de software.opensuse site.
Ik voegde de security repository manueel toe met
zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/security/openSUSE_Leap_15.2/security.repo

Daarna software beheer, zoek eid enz…

Werkt!

Powered by WordPress