27/4/2009

Tekstbestanden vergelijken met Kompare (diff)

Filed under: — pinguim @ 2:18 pm

Als je twee teksten hebt waarvan je niet meer weet welke de juiste of meest recente versie is (bv omdat beiden nog veranderd zijn en je het aan de datum van het bestand niet meer kan zien), moet je de teksten woord voor woord gaan vergelijken.

Dat gaat met de commandline tool “diff”.

In KDE bestaat daar een handige desktop versie van: Kompare. Vanuit menu of Menu, Run command “Kompare”.
Daarin selecteer je het ene en het andere bestand, en worden ze naast elkaar getoond, vergeleken eigenlijk.

De verschillen worden in de tekst met kleur weergegeven, verschillend naargelang ze tussengevoegd/verwijderd/gewijzigd zijn.
Bovendien kan je de wijziginingen van een bestand doorvoeren in het andere, vanuit Kompare.

Deze tool werkt vooral goed voor pure tekstbestanden, zoals .txt.
Maar ook alle programmeertalen die een broncodebestand (sourcecode) als pure tekst hebben, gebruiken bestanden die kunnen vergeleken worden met diff en Kompare.

23/4/2009

Geheugen in Aspire (1)ne

Filed under: — pinguim @ 10:24 pm

Linpus, met Storage Expansion geladen (1G)

[user@localhost ~]$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    504732   473544   31188     0   201452   119816
-/+ buffers/cache:   152276   352456
Swap:   1052248     0  1052248

Gestart van externe harde schijf OpenSuse 11.1 Kde 3.5:

linuxlacie:~ # free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    501820   495948    5872     0   13252   212924
-/+ buffers/cache:   269772   232048
Swap:   1036184     24  1036160

18/4/2009

Opensuse 11.1 scherpstellen op ZG5*

Filed under: — cybrarian @ 10:46 pm

Er zijn ondertussen een paar fijnafstellingen verschenen voor deze* combinatie**, zie link onderaan ***.

Ze beschrijven hoe er in /etc/modprobe.d dmv een bestand met tekst-inhoud parameters kunnen gezet worden voor je toestel.
Deze instellingen deed ik zelf:

linuxlacie:/etc/modprobe.d #
echo “alias snd-card-0 snd-hda-intel model= acer-aspire” > sound

linuxlacie:/etc/modprobe.d #
echo “options uvcvideo quirks=1″> uvcvideo

ps:
cat naamvandefile
geeft inhoud van de file

De eerste gaat over het geluid (werkte al wel dacht ik, ik heb tenmiste al opgenomen met audacity), de tweede over de webcam.

In diezelfde directory /etc/modprobe.d vond ik ook nog bestanden terug die te maken hadden met de thinkpad waarop de usb-disk oorspronkelijk werd geïnstalleerd; die heb ik eruit gehaald:
mv thinkpad_acpi /root/configDisabled/

* Blijkbaar is ZG5 het modelnummer van een Acer Aspire One.
** Zoals elders ongetwijfeld beschreven: een “diskloze” netbook die via F12 bij het inschakelen laat kiezen van een op de usb-poort aangesloten harde schijf te starten laat toe een tweede, totaal verschillende distributie te draaien.
*** en.opensuse.org/OpenSUSE_on_the_Aspire_One

Powered by WordPress