26/2/2017

MariaDB, waar is /var/log/messages ?

Filed under: — cybrarian @ 11:22 pm

Op een recent geïnstalleerde Linux server installeer ik mariadb, en zoek ik hoe de database te starten en hoe te kijken of ze gestart is. Ze heet waarschijnlijk niet meer “mysql”? Of toch? En Apache?

MySQL / MariaDB

MariaDB na installatie starten:

systemctl start mysql

Check of ze gestart is:
cat /var/log/messages ? Zo was het vroeger.
Sinds de overgang naar systemctl is ook de systeemlog gewijzigd naar journalctl. Dat commanda op zich opent een nogal heel grote tekst-log-file waarin je zonder filteren niet veel bent.

Uitleg en opties:
man journalctl

journalctl -u myqsl

Elke lijn begint met de tijd, hostname, en de bron van de loglijn; er uit met q van quit.
Feb 26 23:00:39 myhost mysql-systemd-helper[3186]:
(ik heb die hieronder vervangen door _ om het wat overzichtelijker te houden)

Starting MySQL server…
_ Creating MySQL privilege database…
_ Installing MariaDB/MySQL system tables in ‘/var/lib/mysql’ …
_ 170226 23:00:40 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3225 _ OK
_ Filling help tables…
_ 170226 23:00:51 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3252 …
_ OK
_ PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MariaDB root USER !
_ To do so, start the server, then issue the following commands:
_ ‘/usr/bin/mysqladmin’ -u root password ‘new-password’
_ ‘/usr/bin/mysqladmin’ -u root -h myhost password ‘new-password’
_ Alternatively you can run:
_ ‘/usr/bin/mysql_secure_installation’
_ which will also give you the option of removing the test
_ databases and anonymous user created by default. This is
_ strongly recommended for production servers.
_ See the MariaDB Knowledgebase at http://mariadb.com/kb or the
_ MySQL manual for more instructions.
_ You can start the MariaDB daemon with:
_ rcmysql start
_ You can test the MariaDB daemon with mariadb-test package
_ Please report any problems at http://mariadb.org/jira
_ The latest information about MariaDB is available at http://mariadb.org/.
_ You can find additional information about the MySQL part at:
_ http://dev.mysql.com
_ Consider joining MariaDB’s strong and vibrant community:
_ https://mariadb.org/get-involved/
_ Waiting for MySQL to start
_ 170226 23:00:54 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.29-MariaDB) starting as process 3289 …
_ MySQL is alive
Feb 26 23:00:55 myhost systemd[1]: Started MySQL server.

Check eigen mariadb server log:
cat /var/log/mysql/mysqld.log

En dan nog steeds het veilig in gebruik stellen van mariadb/mysql:
mysql_secure_installation

Apache

ps: Hetzelfde geldt voor apache, moest dat de volgende vraag zijn:

systemctl start apache

En eigenlijk is het apache2 natuurlijk, dus vind je het in de logs als:

journalctl -u apache2

Na installatie van phpMyAdmin apache stoppen en terug starten:

systemctl stop apache
systemctl start apache

of
systemctl restart apache2

OpenSuse upgrade naar Tumbleweed (vanuit Leap 42.2)

Filed under: — cybrarian @ 9:20 pm

Hoewel ik er niet specifiek documentatie over vond, heb ik de algemene documentatie gebruikt (zoals voor upgrade naar Tumbleweed vanuit Leap 42.1).

Deze keer ging het echt heel vlot: naar root gebruiker gaan, een blik op de harde schijven, en de commando’s om de oude repo’s uit te schakelen, de nieuwe toe te voegen, en de upgrade uit te voeren.

kort samengevat (voor knip en plak):
su
mkdir /etc/zypp/repos.d/old
mv /etc/zypp/repos.d/*.repo /etc/zypp/repos.d/old
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug repo-debug
zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/ repo-update
zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss
zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss
zypper dup

Hele console log:

su
Password:
linux-u6ln:~ # lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 74.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 2G 0 part [SWAP]
├─sda2 8:2 0 29.2G 0 part /usr/local
└─sda3 8:3 0 43.3G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
linux-u6ln:~ # mkdir /etc/zypp/repos.d/old
linux-u6ln:~ # mv /etc/zypp/repos.d/*.repo /etc/zypp/repos.d/old
linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss repo-ossAdding repository 'repo-oss' .....................................................[done]
Repository 'repo-oss' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss repo-non-oss
Adding repository 'repo-non-oss' .................................................[done]
Repository 'repo-non-oss' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug repo-debug
Adding repository 'repo-debug' ...................................................[done]
Repository 'repo-debug' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/ repo-update
Adding repository 'repo-update' ..................................................[done]
Repository 'repo-update' successfully added
Enabled : Yes
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss repo-src-oss
Adding repository 'repo-src-oss' .................................................[done]
Repository 'repo-src-oss' successfully added
Enabled : No
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss

linux-u6ln:~ # zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss repo-src-non-oss
Adding repository 'repo-src-non-oss' .............................................[done]
Repository 'repo-src-non-oss' successfully added
Enabled : No
Autorefresh : Yes
GPG Check : Yes
Priority : 99
URI : http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss

linux-u6ln:~ # zypper lr -u
# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh | URI
--+------------------+------------------+---------+-----------+---------+---------------------------------------------------------
1 | repo-debug | repo-debug | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/debug
2 | repo-non-oss | repo-non-oss | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss
3 | repo-oss | repo-oss | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss
4 | repo-src-non-oss | repo-src-non-oss | No | ---- | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss
5 | repo-src-oss | repo-src-oss | No | ---- | Yes | http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss
6 | repo-update | repo-update | Yes | ( p) Yes | Yes | http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/

linux-u6ln:~ # zypper dup
linux-u6ln:~ # shutdown -r now

25/2/2017

Harde schijf informatie (commandolijn)

Filed under: — cybrarian @ 5:29 pm

Informatie over harde schijven in het systeem: lsblk, df -h, fdisk -l, parted -l, hwinfo –disk en iotop

  • # root
  • > user

Huidig harde schijf gebruik:
iotop
Hier kan je zien “wat” de harde schijf bezighoudt..

Total DISK READ: 0.00 B/s Total DISK WRITE: 0.00 B/s
TID | PRIO | USER | DISK READ | DISK WRITE | SWAPIN | IO | COMMAND

bv:
sudo nice -20 sudo iotop -tbod10 > ~/iotop.log

Overzicht harde schijven en partities
lsblk (list block devices)
> lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 232.9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 2G 0 part [SWAP]
├─sda2 8:2 0 40G 0 part /var/opt
└─sda3 8:3 0 190.9G 0 part /home
sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 2G 0 part
├─sdb2 8:18 0 20G 0 part /run/media/cybr/5dd4097d-7f54-4a5d-9320-f61c1e448695
└─sdb3 8:19 0 210.9G 0 part /run/media/cybr/4aac6a22-96ea-4b05-a5ea-6b416b119120
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

Vrije ruimte op harde schijf:
df -h (disk free – human readable)
> df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
...
/dev/sda2 41G 11G 29G 27% /
/dev/sda3 191G 26G 165G 14% /home
tmpfs 596M 12K 596M 1% /run/user/1000
/dev/sdb2 20G 4.3G 15G 23% /run/media/cybr/5dd4097d-7f54-4a5d-9320-f61c1e448695
/dev/sdb3 208G 73M 207G 1% /run/media/cybr/4aac6a22-96ea-4b05-a5ea-6b416b119120
...

fdisk -l

# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e1ab

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 4208639 4206592 2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 * 4208640 46153727 41945088 20G 83 Linux
/dev/sdb3 46153728 488396799 442243072 210.9G 83 Linux

Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x659c54c9

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 4208639 4206592 2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 4208640 88100863 83892224 40G 83 Linux
/dev/sda3 88100864 488396799 400295936 190.9G 83 Linux

parted -l (partitie-informatie)
# parted -l
Model: ATA ST3250410AS (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 2155MB 2154MB primary linux-swap(v1) type=82
2 2155MB 45.1GB 43.0GB primary btrfs boot, type=83
3 45.1GB 250GB 205GB primary xfs type=83

Model: ATA GB0250EAFJF (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 2155MB 2154MB primary linux-swap(v1) type=82
2 2155MB 23.6GB 21.5GB primary ext4 boot, type=83
3 23.6GB 250GB 226GB primary ext4 type=83

# hwinfo –disk (hardware info; heel gedetailleerd)

# hwinfo --disk
...
36: IDE 00.0: 10600 Disk
[Created at block.245]
Unique ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
Parent ID: w7Y8.ct4K0QfBjh7
SysFS ID: /class/block/sda
SysFS BusID: 0:0:0:0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
Hardware Class: disk
Model: "ST3250410AS"
Device: "ST3250410AS"
Revision: "B"
Serial ID: "6RYB4D1G"
Driver: "ahci", "sd"
Driver Modules: "ahci", "sd_mod"
Device File: /dev/sda
Device Files: /dev/sda, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
Device Number: block 8:0-8:15
Geometry (Logical): CHS 30401/255/63
Size: 488397168 sectors a 512 bytes
Capacity: 232 GB (250059350016 bytes)
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #31 (SATA controller)

37: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: bdUI.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
SysFS ID: /class/block/sda/sda1
Hardware Class: partition
Model: "Partition"
Device File: /dev/sda1
Device Files: /dev/sda1, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1-part1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/9bd8446b-6bfe-4a72-bdb6-238061b7aa1c
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #36 (Disk)

38: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: 2pkM.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
SysFS ID: /class/block/sda/sda2
Hardware Class: partition
Model: "Partition"
Device File: /dev/sda2
Device Files: /dev/sda2, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part2, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1-part2, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-uuid/6fd2d23c-8475-473e-a10e-7eacd42470cb
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #36 (Disk)

39: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: W__Q.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.q3BEqUJDrf1
SysFS ID: /class/block/sda/sda3
Hardware Class: partition
Model: "Partition"
Device File: /dev/sda3
Device Files: /dev/sda3, /dev/disk/by-id/ata-ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3250410AS_6RYB4D1G-part3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-1-part3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part3, /dev/disk/by-uuid/1c3140a2-d368-43ba-82e9-ccd48792ba2e
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #36 (Disk)

40: IDE 200.0: 10600 Disk
[Created at block.245]
Unique ID: WZeP.3ZQNaCCiFvC
Parent ID: w7Y8.ct4K0QfBjh7
SysFS ID: /class/block/sdb
SysFS BusID: 2:0:0:0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata3/host2/target2:0:0/2:0:0:0
Hardware Class: disk
Model: "GB0250EAFJF"
Device: "GB0250EAFJF"
Revision: "HPGA"
Serial ID: "9SF1AQMN"
Driver: "ahci", "sd"
Driver Modules: "ahci", "sd_mod"
Device File: /dev/sdb
Device Files: /dev/sdb, /dev/disk/by-id/ata-GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/scsi-35000c50019798fff, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_GB0250EAFJF_9SF1AQMN, /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c50019798fff, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-ata-3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-2:0:0:0
Device Number: block 8:16-8:31
Geometry (Logical): CHS 30401/255/63
Size: 488397168 sectors a 512 bytes
Capacity: 232 GB (250059350016 bytes)
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #31 (SATA controller)

24/2/2017

Test: rest van bootable usb-stick gebruiken?

Filed under: — cybrarian @ 3:06 pm

Ik heb een 8 GB usb-stick gebruikt om een 4 Gb DVD startbaar (bootable) op over te zetten.

Een “4G” stick heeft blijkbaar net te weinig ruimte beschikbaar voor een distro:
dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb bs=4M
dd: error writing ‘/dev/sdb’: No space left on device
974+0 records in
973+0 records out
4083351552 bytes (4.1 GB) copied, 660.856 s, 6.2 MB/s

Kan ik bij een 8 G stick de overblijvend ongeveer 4 Gigabyte nog gebruiken? Bv als opslag, als gewone usb-stick?

In Yast, partition komt de disk tevoorschijn met twee partities:
/dev/sdb1:
Device:
Device: /dev/sdb1
Size: 3.69 MB
Encrypted: No
Device Path: pci-0000:00:1d.7-usb-0:3:1.0-scsi-0:0:0:0-part1
Device ID 1: scsi-1ALCOR_ALCOR-part1
Device ID 2: usb-__6387_14122919002627-0:0-part1
FS ID: 0xEF EFI (FAT-12/16)
File System:
File System: FAT
Mount Point:
Label:

dit vermoed ik dat de install-dvd bevat.

/dev/sdb2:

Device:
Device: /dev/sdb2
Size: 4.08 GB
Encrypted: No
Device Path: pci-0000:00:1d.7-usb-0:3:1.0-scsi-0:0:0:0-part2
Device ID 1: scsi-1ALCOR_ALCOR-part2
Device ID 2: usb-__6387_14122919002627-0:0-part2
FS ID: 0x17 Hidden HPFS/NTFS
File System:
File System:
Mount Point:
Label:

‘0x17 hidden HPFS/NTFS’ of eigenlijk geen File system?
Blijkbaar wordt dat gebruikt voor een lege partitie?

Yast nog steeds, selecteer /dev/sdb2, edit.
Format partition. Hmm, als wat? Ext4 proberen..
En ‘Do not mount partition’ natuurlijk.

Yast te bevestigen:

Changes to partitioning:
Format partition /dev/sdb2 (4.08 GB) with ext4
No changes to storage settings.

..setting type to 83
..formatting with ext4
Ready.

Daarna wordt de usb-stick zichtbaar als
openSUSE-Leap-42.2-DVD-s86_64028
Dat is de distributie die ik erop gekopieerd heb, dat is de naam voor de stick geworden toen waarschijnlijk.
In bestandsbeheer: Een mapje lost+found, en 3.7 van 3.9 Gig vrij.

En nu proberen of ik er nog mee kan installeren…

Nee dus. isolinux.bin missing or corrupt.

Bij nader inzien was de overschreven partitie natuurlijk die installatie-partitie, nl 4Gb.

De sdb1 is de bootpartitie geweest.

Ik doe alles over, en probeer nu een partitie bij te maken op de overige ruimte.
Selecteren op sdb algemeen, dan zie je de vrije ruimte.
Add, partition, primary of extended?
Primary, maximum size: 3.19 GB.

Formatting options: Ext4.
Mounting options: do not mount.

Yast bevestigen:

Changes to partitioning:
Create volume /dev/sdb3 (3.19 GB)
No changes to storage settings.

Yast meldt:

Creating volume /dev/sdb3
Formatting with Ext4

Daarna op de commandolijn:

fdisk-l
(...)
Disk /dev/sdb: 7811 MB, 7811891200 bytes, 15257600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x135a2181

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 4084 11643 3780 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb2 * 11644 8562687 4275522 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb3 8562688 15253504 3345408+ 83 Linux

Ik probeer nu te starten met de installatie-distributie.

Conclusie:

  • Nu kan de usb-stick gebruikt worden als installatiemedium.
  • Als usb-stick is er nog 2.9 GB beschikbaar, en is er een mapje “lost+found” zichtbaar.

23/2/2017

DVD naar usb-stick (commandolijn)

Filed under: — cybrarian @ 12:52 pm

Een variant op ISO naar usb-stick:

Stel dat je een distributie op DVD hebt, die je meermaals wil installeren. Installeren vanaf usb-stick gaat sneller dan van DVD (en niet alle toestellen hebben een dvd-lezer), dus je wil die dvd naar een usb-stick. Kies er één die groot genoeg is; hoewel een dvd als 4 GB wordt beschouwd, is een usb-stick van 4 GB meestal net te klein; je hebt dus een grotere nodig (meestal 8 GB, waarvan dus veel ruimte onbenut blijft…).

Voor de meeste commando’s heb je root rechten nodig (gebruik sudo of su).

Steek de dvd in de drive, bevestig de vraag om te mounten als je in een desktop werkt (anders moet je hem manueel mounten), en tik in de console bv df (of df -H):

df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3 40348016 13839944 24435448 37% /
devtmpfs 1988952 16 1988936 1% /dev
tmpfs 2002792 22488 1980304 2% /dev/shm
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /run
tmpfs 2002792 0 2002792 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /var/run
tmpfs 2002792 10376 1992416 1% /var/lock
/dev/mapper/cr_home 62597060 48987992 10406204 83% /home
/dev/sr0 4280458 4280458 0 100% /run/media/thisuser/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028

Een mooi overzicht krijg je met lsblk (een ls van de block devices); die wordt zelfs als een boomstructuur weergegeven.

Je ziet hier de openSUSE DVD in /dev/sr0.

Sluit de usb-stick aan. Check waar die te vinden is met fdisk -l

# fdisk -l

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000dc1a4

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 94576701 47287327 83 Linux
/dev/sda2 304293886 312580095 4143105 5 Extended
/dev/sda3 * 94578688 176828415 41124864 83 Linux
/dev/sda4 176828416 304291839 63731712 83 Linux
/dev/sda5 304293888 312580095 4143104 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order

Disk /dev/mapper/cr_home: 65.3 GB, 65259175936 bytes, 127459328 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 7811 MB, 7811891200 bytes, 15257600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xeb45409b

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 2968 15257599 7627316 b W95 FAT32

Het commando voor kopieren is ook hier dd:

titude:/home/cybr # dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb bs=4M
1045+1 records in
1045+1 records out
4384096256 bytes (4.4 GB) copied, 673.048 s, 6.5 MB/s

Als je terug fdisk -l vraagt zie je de drive erbij staan:

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 4084 11643 3780 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb2 * 11644 8562687 4275522 17 Hidden HPFS/NTFS

Ok! (o.v.; de stick boot, maar ik heb er nog niet echt mee geïnstalleerd)

Nb: als je niet /dev/sr0 als bron gebruikt, maar de plaats waar die gemount is, krijg je een foutmelding, en je ziet dat er niets gekopieerd is:

dd if=/run/media/cybr/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028 of=/dev/sdb bs=4M
dd: error reading ‘/run/media/cybr/openSUSE-Leap-42.2-DVD-x86_64028’: Is a directory
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.000154 s, 0.0 kB/s

15/2/2017

Printerdriver zoeken voor Ricoh Aficio

Filed under: — cybrarian @ 12:22 pm

Een tweedehands laserprinter zonder documentatie: zelf op zoek naar een printerdriver.Van sommige merken als HP, Brother valt het meestal wel mee om een printerdriver te vinden. Wat als je bij een (bij consumenten) minder bekend merk als ricoh terechtkomt? Proberen…

Ricoh Aficio SP 3510 DN
LCD display bovenop, 7 drukknoppen, een echte aan/uit schakelaar opzij rechts, een openklapbare schuif voor speciale formaten (manual feed) en een lade voor 250 blad A4.
Lade A4: als je er een pak papier inlegt print de printer op de onderkant ervan!
Dus: herbruiken van enkelzijdig bedrukt papier: leg de bedrukking zichtbaar naar boven.

Aangesloten op de usb-poort (printer heeft ook een netwerkaansluiting).
In een recente openSUSE (Leap 42.2) met KDE: Yast, Hardware, Printer, zoek.
Er wordt wel een aangesloten printer gevonden, maar geen overeenstemmende driver.

1. Juiste printerdriver
Nergens vond ik een printerdriver voor dit specifieke model; ook niet op de openprinting site.

2. Algemene driver

Volgens deze pagina betreft het een gewone PCL6 printer:
http://www.annexda.com/canon-products/printers/a4-mono-mfp/aficio-sp-3510sf
Dus geef “PCL6” in het zoekveld bij de printerinstallatie in Yast.
Dan krijg je een lijst met “generic” printers; kies bv:
Generic PCL 6/PCL XL LF Printer - CUPS+Gutenprint v5.2.10
Print Test Page: Ok.

Maar! Het tweede blad dat ik probeer te printen bevat een eigenaardig blokjespatroon waarin stukjes van de afgedrukte tekst in verschrikkelijk groot lettertype te herkennen is.
Als ik de printer af zet, en terug aan, kan ik weer 1 blad drukken, het volgende is weer rubbish. De blauwe led van “data” blijft ook branden, wat aangeeft dat er nog “iets” in het data geheugen is blijven zitten. Ik krijg het er niet uit, ook niet met de job reset knop op de printer.

3. Ander Ricoh model
Verder zoeken met de zoek knop geeft een lijst van andere Ricoh modellen.
Ik heb maar beperkte functionaliteit van deze printer nodig, dus ik probeer willekeurig een driver:

Ricoh Aficio SP 5210DN PS (SIC)

  • Testprint vanuit Yast/printerinstallatie: ok
  • Print vanuit Firefox (enkelzijdig, 1 p): ok
  • Print vanuit Gambas3* (enkelzijdig, 1 p): ok

De afdruk gebeurt zeer snel, beeld is scherp, foutmelding papierlade leeg klopte.

Maar! De tweede keer een test pagina verkooopt onzin (een stukje tekst over een Qt licentie:

icensing agreement for QT.
/d/def load def/D{bind d}bind d/2{dup dup}D/B{0 d2}

(*) Gambas 3.9.2, “Printing example” van Software Farm, Examples, Printing 1.0.0, dat gebruikt de componenten gb, gb.form, en gb.image.
(gepland: update over verder gebruik en printen vanuit eigen programma)

Nog wat verder gezocht; bij onze vrienden van Ubuntu verwijst iemand naar de driver voor de

Ricoh Aficio SP 4310N

Print Test Page: Ok.
Print tweede keer Test Page: Ok.
Twee pagina’s uit Firefox: Ok.
Twee keer print uit Gambas2 app: Ok.

Conclusie
Ik gebruik nu Ricoh Aficio SP 4310N, die aanwezig is in de printerlijst (OpenSUSE Leap 42.2 / Yast).

7/2/2017

Netwerk adressen met ipcalc

Filed under: — pinguim @ 10:13 am

ipcalc is een handig hulpmiddel op de commandolijn om uitleg te krijgen over ip-adressen in netwerken.

Afhalen via je packet manager/softwarebeheertool; zoek naar ipcalc (bv sudo zypper install ipcalc op Suse of sudo apt-get install ipcalc op debian)

De tool gebruikt kleur om de uitleg over de delen van de netwerkadressen te verduidelijken.
(hieronder nu niet zichtbaar, maar bv: ip-adres blauw, binaire weergave adres oranje, netmask rood, class violet..)

Je hoeft geen root te zijn om ipcalc te starten:

ipcalc
Usage: ipcalc [options]

[[/]] [NETMASK]

ipcalc takes an IP address and netmask and calculates the resulting broadcast,
network, Cisco wildcard mask, and host range. By giving a second netmask, you
can design sub- and supernetworks. It is also intended to be a teaching tool
and presents the results as easy-to-understand binary values.

-n –nocolor Don’t display ANSI color codes.
-b –nobinary Suppress the bitwise output.
-c –class Just print bit-count-mask of given address.
-h –html Display results as HTML (not finished in this version).
-v –version Print Version.
-s –split n1 n2 n3
Split into networks of size n1, n2, n3.
-r –range Deaggregate address range.
–help Longer help text.

Examples:

ipcalc 192.168.0.1/24
ipcalc 192.168.0.1/255.255.128.0
ipcalc 192.168.0.1 255.255.128.0 255.255.192.0
ipcalc 192.168.0.1 0.0.63.255

ipcalc deaggregate address range

ipcalc

/ –s a b c
split network to subnets
where a b c fits in.

! New HTML support not yet finished.

ipcalc 0.41
wim@wimbox:~> ipcalc 192.168.1.0
Address: 192.168.1.0 11000000.10101000.00000001. 00000000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network: 192.168.1.0/24 11000000.10101000.00000001. 00000000
HostMin: 192.168.1.1 11000000.10101000.00000001. 00000001
HostMax: 192.168.1.254 11000000.10101000.00000001. 11111110
Broadcast: 192.168.1.255 11000000.10101000.00000001. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet

Met een switch zelfs html output (met beetje andere kleuren):

ipcalc 192.168.2.200 -h
(html output hieronder geplakt zodat je het effect ziet, niet de code)


Address:     192.168.2.200         11000000.10101000.00000010. 11001000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:     192.168.2.0/24        11000000.10101000.00000010. 00000000
HostMin: 192.168.2.1 11000000.10101000.00000010. 00000001
HostMax: 192.168.2.254 11000000.10101000.00000010. 11111110
Broadcast: 192.168.2.255 11000000.10101000.00000010. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet

Powered by WordPress