30/9/2013

Presentatie met LibreOffice /OpenOffice Impress

Filed under: — pinguim @ 3:50 pm

Nota: deze tekst is gemaakt op basis van LibreOffice, maar is waarschijnlijk gewoon bruikbaar voor OpenOffice; gebruikte documentatie op basis van de 2 verschillende versies.

Voorbereiding: maak een mapje aan voor je presentatie. Maak daarin 3 mapjes:

 • Tekstmateriaal
 • Beeldmateriaal
 • Presentatie

Zet bestaand tekst- en beeldmateriaal als originele bestanden in de juiste mapjes. Start Impress en bewaar het nieuwe, lege document in de map Presentatie.

De tabbladen in Impress geven de belangrijkste concepten aan:

 1. Normal – Tekeningmodus
 2. Outline – Overzicht
 3. Notes – Notities
 4. Handout – Hand-out
 5. Slide Sorter – Diasorteerder

Zoals dikwijls bij software zijn de vertalingen niet altijd duidelijk; tab …

 1. is eigenlijk de grafische vorm.
 2. is de struktuur of tekst vorm.
 3. zijn privé-nota’s; niet zichtbaar op de presentatie
 4. is de gedrukte versie om uit te delen
 5. is het sorteer-venster

Als je grafische elementen gebruikt moet je ze verdelen in:

 • Algemene herkenbare elementen, als logo van de orginisatie, huisstijl,..; komt in “modelpagina”
 • element van toepassing op (de inhoud van) een bepaalde pagina; komt enkel in deze pagina.

Invalshoek: tekst

 • Als je begint te werken vanuit de tekst – de inhoud van de presentatie, begin je in Tab 2 om inzicht te houden in de struktuur.
 • Begin achter het pagina-symbool met de titel van dit blad.
 • Enter maakt een nieuw blad aan, kan nieuwe titel krijgen enz; daarmee maak je de struktuur.
 • Daarna/of daarin de inhoud, meestal onderverdeeld in items in een lijst: Bij het nieuwe pagina-symbool druk je TAB, één of meermaals, tot je op het juiste inspring-niveau zit. Je kan de lijst-markering verwijderen met een backspace als ze niet relevant is.
 • Voor invoegen van een nieuwe tabel spring je naar tab 1, daar kies je de tabel uit het menu.
 • bestaande tabel bv in rekenblad; selecteer (best vanuit Calc), kies kopie, klik op bestemmingspagina, kies plak. De tabel kan uitgerokken worden om te doen passen.

Invalshoek: beeld

 • Als je start met de beelden, kan je best eerst een ‘template’ maken, een standaard-achtergrond voor je presentatie. Die wordt automatisch herhaald in elk nieuw blad.
 • Achtergrond: kan hele pagina beslaan; moet tekst duidelijk laten. Kan verdwijnen bij afdrukken.
 • Voorgrond: logo, lijn, .. : deze nemen ruimte weg van de beschikbare bladoppervlakte voor de inhoud van de presentatie.

Vaste layout: model of masterpage
Menu (En en Nl):

 • View, Master, Slide Master: “insert” hier (beeld-)elementen die op elk blad terugkomen (boordje onderaan, logo, enz.)
 • Beeld, Model, Diamodel: zet footer-elementen aan of af, bv datum, paginanummer*

* werkte niet in mijn test.

4/9/2013

Random wachtwoord maken met pwgen

Filed under: — pinguim @ 10:06 am

Zonder extra tools kan je op de commandolijn random tekens maken om als wachtwoord te gebruiken (Random wachtwoord maken). Maar er bestaat ook een hulpmiddel voor…

Start je pakketbeheerder en installeer de tool, bv:

 • openSUSE: Yast, software installeren, zoek “makepass”; klik het voorgestelde pwgen aan. Bevestig installatie.
 • openSUSE: sudo zypper install pwgen
 • deb/untu: sudo apt-get install makepasswd

Je kan daarna in openSUSE gewoon “pwgen” tikken, en je krijgt 8 kolommen met 20 mogelijke wachtwoorden om uit te kiezen, totaal dus 160. Een daaruit ziet er bv zo uit: eitish4E

Het commando heeft heel wat opties om nog te varieren,

pwgen --help

en een goede is een extra niet-letterteken op te nemen:

pwgen -y

Dan krijg je iets als:

aGo)joo7
shae_w7I
cah=V6ur
auN?aeD5
Choh.n8f
av7aD;ae

Nee, gebruik deze niet 😉
Maak er zelf. Combineer twee stukken als het aantal tekens te kort is.

In deb/untu gebruik je het bv zo:

makepasswd --char=8 --crypt-md5

De parameter –char=8 geeft aan dat het wachtwoord 8 tekens lang moet zijn.

Powered by WordPress