30/10/2006

Technisch server-log?

Filed under: — think2ce @ 5:29 pm

Een vijftal mensen beheren samen een klein serverpark van 3 toestellen. Ze
werken ieder voor een andere groep gebruikers van die servers, op andere
tijdstippen en voor andere organisaties. De beheerders werken op
verschillende plaatsen en ontmoeten elkaar zelden.

ServerAls een van hen instellingen aan een server verandert, heeft dat soms
gevolgen voor de andere gebruikers of voor het hele systeem. Zeker als
er achteraf iets fout gaat door een verandering, is er een probleem voor de
“volgende” beheerder. Om dat probleem op te lossen is het nodig over
gegevens te beschikken van de veranderingen en instellingen die in het
recente (en langere) verleden gebeurd zijn.

Een technisch serverlog dus. Maar omdat de beheerders meestal niet aanwezig
zijn op de site waar de servers gebruikt worden, moet de informatie via het
web bereikbaar zijn, en niet publiek vanzelfsprekend.

Gebruiken we daarvoor best een gewone blog-software als WordPress? Of
eerder een groupware, alhoewel dat waarschijnlijk “overkill” is?

de auteur

29/10/2006

Leeromgeving moodle, dokeos

Filed under: — think2ce @ 10:03 pm

Moodle en Dokeos

De evaluatie van deze open source omgevingen gebeuren dikwijls in de context van een vergelijking met een commercieel produkt als Blackboard, en zijn erg afhankelijk van het moment van de evaluatie; elke versie kunnen er grote sprongen in de functionaliteit optreden. Vergelijken blijft dus moeilijk.

We vinden dat Dokeos zijn achtergrond heeft in Claroline, ontwikkeld aan de UCL (claroline.net). Blijkbaar is er een spitsing gekomen die een andere naam kreeg; Dokeos dus, maar nog altijd gedragen wordt door de oorspronkelijke ontwikkelaar, Thomas De Praetere.
De universiteit van Gent heeft voor de nieuwe Dokeos gekozen
en levert aanzienlijke bijdragen met vijf ontwikkelaars.
Claroline/Dokeos is beschikbaar in
20 talen (waaronder Nederlands en Engels). Het wordt vermeld als alternatief voor blackboard.

Moodle staat voor Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment en is een
leerplatform dat oorspronkelijk ontworpen is door Martin Dougiamas uit Australië in 1999 in vervanging van het commerciële leerplatform WebCT

In de vergelijking in 2004 blijkt een verschil in de groepenfunctie (subgroepen binnen een vak).maar zal pas duidelijk zijn in volgende versie

Discussiebord: Moodle beter dan Dokeos.

Moodle heeft een betere testmodule, betere opvolging van leerlingen, resultaten.

Beheer / Administratieve mogelijkheden: beter in Moodle.

Moodle heeft betere ondersteuning voor wiskundige en chemische symbolen.

Nochtans werd het praktijkexperiment gedaan met Dokeos.

Ontwikkelgroep: in Vlaanderen samenwerking mogelijk met associatie Brussel, associatie Gent en Dokeos
Dit laatste schijnt het meeste doorslag gegeven te hebben.

http://elearning.surf.nl/docs/e-learning/rapport_van_blackboard_naar_pointcarre.pdf

http://osc.vub.ac.be/documenten/data/ICODL2005_Presentation_Choice_Open_Source_LMS.pdf

Demonstratie op een site

http://nl.wikibooks.org/wiki/Moodle/Mogelijkheden

moodle

Nederelandstalige moodle

24/10/2006

Subversion op Linux Desktop install-log

Filed under: — cybrarian @ 10:55 am

Subversion

Subversion kan gebruikt worden op de eigen pc om teksten of broncode of andere documenten te beheren. (zie ook inleidend artikel over Subversion)

Subversion bestaat uit:
1) een command line gebruikersprogramma met de naam “svn”
2) een programma dat de status bijhoudt: “svnversion”
3) een programma om de repository te bekijken: “svnlook”
4) een programma om een repository te maken, beheren: “svnadmin”
5) een programma om dump streams te filteren “svndumpfilter”
6) een plugin voor de apache server “mod_dav_svn”
7) een standalone server deamon voor netwerkgebruik “svnserve”

Daarvoor moet het eerst geïnstalleerd worden natuurlijk. Een voorbeeld van installatie op Suse Linux 9.3 (gevolgd door een kleine gebruikstest):
(meer…)

Wees Subversief

Filed under: — cybrarian @ 9:16 am

S van Subversion Ik las in Linux Format een artikel over Subversion, een programma om veranderende tekstbestanden op te volgen. Meestal wordt het gebruikt voor broncode van computerprogramma’s. Het wordt beschouwd als een opvolger voor CVS, het Concurrent Versions System, dat erg populair was in open source/free software projecten. Daar wordt dikwijls aan code gewerkt door programmeurs van over heel de wereld, en de resultaten worden verzameld op een webserver, waar ze bereikbaar zijn voor elkaar of gebruikers.

Programmeurs gebruiken versie-systemen om samen aan dezelfde broncode te kunnen werken, en toch enige controle te hebben over de uiteindelijke versie en de wijzigingen eraan. Per toeval zouden immers twee programmeurs aan hetzelfde stukje programma bezig kunnen zijn, en als men niet oplet dan wordt een gewijzigde versie overschreven door een andere versie met wijzigingen van iemand anders. CVS zorgt voor een alarmbel, en helpt de programmeurs bij het vergelijken van de verschillen.

Het opvallende in het artikel was de benadering om alle documenten te beschouwen als wijzigende (tekst)bestanden. Je kan al je werk onder beheer brengen van een versie-beheer systeem, waardoor je gemakkelijk kan controleren welke veranderingen je wanneer hebt aangebracht. En als het nodig is kan je een aantal stappen terug gaan, en een oudere versie ophalen die je beter vindt.

Subversion werkt als een soort secretariaat voor het beheren van je werk. Na het opzetten van het systeem vraag je aan Subversion de huidige versie. Je werkt daaraan, en als je klaar bent lever je het werk weer in. Subversion houdt de hele evolutie bij, zodat je later per datum de wijzigingen kan opvragen, en eventueel terugdraaien of op een andere manier gebruiken.

Als je vanop verschillende plaatsen aan een tekst schrijft, kan je een Subversion systeem op een server je werk laten beheren. Je haalt telkens vanop een andere locatie de werkversie af om eraan te werken, en levert ze terug in waarna ze als nieuwe werkversie klaar staat op de server. Moest je ergens vergeten in te leveren zijn, en dus eigenlijk voortwerken aan een oudere versie, zal het systeem laten zien wat de verschillen zijn op het moment dat je ze als als werkversie probeert in te leveren.

Subversion is een command-line programma waarvoor hulpmiddelen bestaan om het vanuit de grafische werkomgeving te gebruiken; en bestaat voor Linux, Mac OS-X en andere commerciele software systemen.

Ik plan het zelf te gaan installeren, en geef alvast volgende links mee:

CVS: www.nongnu.org/cvs/
SVN: subversion.tigris.org/
Boek: Version Control with Subversion

Auteur te bereiken op ...

14/10/2006

Dotproject, eerste ervaring gebruik

Filed under: — cybrarian @ 9:28 pm

Een vervolg op de installatie van dotproject. We hebben het pakket nu even in inwerkperiode met in totaal 8 mensen; we plannen het intenser te gebruiken in de nabije toekomst. We beperken ons tot 1 project, een deel van de software komt dus bij ons niet aan bod; wel: Forum, Calendar, Files, Contacts, en Links (optionele). Je kan de complexiteit van het pakket wel indijken door sommige menu-keuzes “onzichtbaar” te zetten (in System Admin).
Alvast enkele dingen die opvielen:
– we probeerden ook even het trouble ticket system; zou je moeten “Todo” lijst kunnen van maken. Aan sommige invoerschermen voel je wel dat het bedoeld is voor grotere / combinatie van meer projecten, omdat je te veel details moet ingeven.
– het is mooi en werkt aangenaam; de “lampjes” voor nieuwe posts zijn leuk.
– een echte overzichtspagina als bij phprojekt lijkt te ontbreken; dat zou wel handig zijn, vooral als je bv ook Tickets gebruikt (hebben we ff iets in getest)
– het is trager dan phprojekt. Ofwel de prijs van de mooiere vormgeving, ofwel van de abstraktere programmering (smarty bibliotheken?), of misschien nog andere oorzaak?
– we stelden de pagina met het overzicht van de “Forums” als standaard in bij het inloggen; daar heb je een goed overzicht van de aktiviteit in het forum; het stukje citaat van de laatste post is ook een uitnodiging om te gaan kijken.
– het Forum laat geen enkele vorm van accentueren van tekst toe; geen vet, schuin, geen links enz. Nadeel is dat je dan soms een extern document nodig hebt om iets een beetje duidelijk voor te stellen. Na het gebruik van phpBB en andere invoermodules van de vele blog-software is dat toch wel een gemis. Aangezien het forum vooral voor intern gebruik is kan de security daar toch niet de reden zijn?
– soms kan een gemaakte “invoer” niet veranderd worden; niet altijd even handig; je hebt toch snel een fout die je wil verbeteren. (post reakties forum)
– dotproject/style/default/images/dp_icon.gif vervangen door een eigen logo; geeft ons project wat meer identiteit.

de auteur

(zie ook het artikel over de installatie van het pakket)

5/10/2006

OpenOffice en JRE

Filed under: — pinguim @ 1:56 pm

Als je vanuit OOo een databank als MySQL wil aanspreken heb je daarvoor een verbinding nodig tussen de twee. In OpenOffice.org heeft men die gerealiseerd via code die draait in een Java Runtime Engine (JRE). Als je dat niet geïnstalleerd hebt staan, zoals in deze omgeving:

Red Hat 9 (Shrike)

kan je dat na-installeren. In dit geval met “apt-get” (zie elders), dat gelukkig wel geïnstalleerd was.

Powered by WordPress