24/8/2011

Drupal 7.7 installatie

Filed under: — cybrarian @ 10:34 am

Er is nu* nog maar weinig Nederlandstalige informatie over (het installeren van) Drupal 7.x; zelfs de officiële documentatie-site is niet altijd bijgewerkt van versie 6 naar 7.

Hier een beschrijving van de installatie van Drupal 7.7 en onderaan links naar gebruikte documentatie.

Deze installatie gebeurde op een lokale server (binnen het eigen netwerk, of laptop bv) met Apache, Php, MySQL, phpMyAdmin.

Op een externe server (hosting) kunnen er verschillen zijn (zie ook Drupal 7 installatie); je hebt daar ook minder greep op de installatie/configuratie van hun database en PHP/Apache diensten.

Installatie:

Download Drupal 7.7
Zet in /srv/www/htdocs
Neem root rechten
Uitpakken tar -xzvf:

tar -xzvf drupal-7.7.tar.gz

Zet in een subdirectory naar keuze; ik gebruik hier verder “drupaldemo”*:

* wat ook zichtbaar zal zijn via de browser in de vorm van localhost/drupaldemo/….
Meestal zal drupal gebruikt worden als het enige, belangrijkste of hoofd-systeem op de domeinnaam, en zal dus niet in een subdirectory komen, maar rechtstreeks in de documentdirectory op de webserver; via de site gezien heb je enkel de domeinnaam en dan onmiddellijk de drupal-URL.

mv drupal-7.7/ drupaldemo

Nota: Als je drupal lokaal uitpakt, bv in je eigen home directory, en je kopieert in de grafische desktop naar de servermap: vergeet niet de “onzichtbare” bestanden mee te kopiëren! Zet in je filemanager het weergeven van de onzichtbare bestanden aan om het zichtbaar te maken.

Database aangemaakt via phpMyAdmin:

  • database: drupaldemo
  • user drupaldemo
  • passwrd ***

Grant all privileges on database “drupaldemo”, host opengelaten

In phpMyAdmin (http://localhost/phpMyAdmin) krijg je bv zo’n feedback:

CREATE USER ‘drupaldemo’@’%’ IDENTIFIED BY ‘***’;

GRANT USAGE ON * . * TO ‘drupaldemo’@’%’ IDENTIFIED BY ‘***’ WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;

GRANT ALL PRIVILEGES ON `drupaldemo` . * TO ‘drupaldemo’@’%’;

Omdat ik de toegang vanaf de localhost blijkbaar vergeten was: deze deed ik vanop de command line
(terminal en inloggen op de mysql server met mysql -u root -p)
GRANT ALL PRIVILEGES ON `drupaldemo` . * TO 'drupaldemo'@'localhost';

(en zet het wachtwoord aan)

Gan naar “http://localhost/drupaldemo” met je browser… (meer…)

16/8/2011

Inbraak op de server

Filed under: — cybrarian @ 9:15 pm

Stel dat er wordt ingebroken op je externe (webhosting/virtuele) server. Je “besmet” subdomein wordt afgesloten door de hosting provider. Je hebt nog wel zelf toegang.

Allereerst zet je een ander wachtwoord voor het hoofdaccount; een procedure die afhankelijk is van je provider.

Je zet een terminal venster open en logt in – natuurlijk vanaf je Linux machine – met je hoofdaccount om een kijkje te nemen:

ssh hoofdaccount@mydomain.tld

Daarnaast open je konqueror en start een fish sessie om gemakkelijker rond te kijken; in de URL-lijn geef je in:

fish://hoofdaccount@mydomain.tld

Ik veronderstel even dat je vanuit dat hoofdaccount gemakkelijk kan rondkijken in je subdomeinen (afhankelijk van de provider).

Kijk in de directory met de logs, locatie afhankelijk van je provider.
Die kan een acceslog en een errorlog bevatten, die aanwijzing kunnen geven over het misbruik.

Kijk in de probleemdirectories: sorteer in konqueror bv op datum kolom. Zie je daar een patroon van update-datums die je niet kan thuisbrengen? Kom je uit op bepaalde bestanden die een ander datum hebben dan de andere bestanden van een CMS? Heet het bestand bv mailer.php?

Terminal:

find / -name mail.php

Wil je dat niet alleen op het scherm zien maar ook kunnen terugvinden:

find ./ -name mail.php > subdir/besmettedomeinen.txt

Dit zet het resultaat in een tekstbestand in “een subdirectory”; doe dat best in de private directory.

13/8/2011

LibreOffice (ook) voor Mac

Filed under: — cybrarian @ 12:57 pm

LibreOffice is de afgesplitste tak van OpenOffice, en ook op mac is die te downloaden en te installeren, op een eenvoudige manier.
Wat opvalt nadien is dat je enkel “LibreOffice” als icoon hebt om te starten.
Je kan wel een afzonderlijke applicatie van het LibreOffice pakket starten vanop een command prompt; de afzonderlijke applicaties zitten in /Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS:

  • soffice (de algemene start)
  • sdraw
  • sbase
  • scalc
  • swriter
  • simpress
  • smath

In een Terminal kan je bv het rekenblad laten starten met een commando, zoals in Linux:

cd /Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS
./scalc

Nu nog een grafische manier vinden… (idee? Mail me: )

De ontwikkelaars lijken niet te beseffen hoe irritant het kan zijn om niet 1 bepaalde deelapplicatie van office te kunnen starten:
http://openoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=90815

Powered by WordPress