22/6/2009

Bestanden delen als de Linux server buiten dienst is

Filed under: — wigosix @ 2:43 pm

Probleem: Bestanden delen vanop een Mac met OS-X als de Linux server buiten dienst is bv wegens backup of restore werkzaamheden.
In principe kan elke unix-achtige serverdiensten draaien om bestands-server te spelen. In OS-X is iets ingebouwd om bestanden te delen, via de “public” map (en voor webpagina’s de “sites” map).

Die dient in eerste instantie om bestanden te delen tussen verschillende gebruikers op dezelfde computer. Maar door “file sharing” aktief te zetten (Systeem, voorkeuren) is die ook bereikbaar via het netwerk. Opgelet voor de gevolgen daarvan!

Er is een eigen protocol voor het delen binnen de OS-X omgeving: AFP
Andere protocols zijn SMB “Windows” en NFS “Unix”.

Zie ook hier op support.apple.com. Let er op dat bij het delen van de “publieke folder” die van alle gebruikers op de computer beschikbaar zijn volgens deze support page, zie ook de algemene werking van de home directory op Mac.

19/6/2009

MySQL datums die eruitzien als een getal (unix timestamp)

Filed under: — cybrarian @ 12:55 am

mysqlEen paar velden uit tabellen van een cms:

article_tstamp timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
article_begin datetime
article_end datetime
article_created varchar(14) latin1_general_ci

De eerste drie velden zijn ( ze zijn zichtbaar in bv phpMyAdmin of met mysql select statement)

  1. 2009-04-26 22:05:21
  2. 2009-04-20 00:51:06
  3. 2019-04-18 00:51:06
  4. 1240180866

Opvallend ander veld is het vierde. Dat ziet eruit als een getal. Toch zegt de veldnaam article_created.
Doordat het een open source pakket is kan je in de broncode opzoeken op welke manier dat getal gemaakt wordt. Of als je rechtstreeks in de MySQL “datum” commando’s gaat kijken vind je misschien deze opvallende “unix time” functie:
UNIX_TIMESTAMP() Return a UNIX timestamp
FROM_UNIXTIME() Format UNIX timestamp as a date

Toegepast op het getalveld:
SELECT article_id, FROM_UNIXTIME(article_created) FROM `cms_article`
toont een mooie datum: 2009-04-20 00:41:06
Zo’n datum maak je met
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2007-11-30 10:30:19')
Opgelet voor verschillen als je heen en weer omzet.

7/6/2009

Tweede SD kaart aanspreken in Aspire One

Filed under: — cybrarian @ 1:01 am

In eerste instantie komt er geen reaktie op de ingestoken SD kaart (van een fototoestel). De SD-kaartlezer wordt blijkbaar niet herkend in deze geïnstalleerde Linux (1).
Oplossing: (zoals elders beschreven in Eng):
– ga naar /etc/modprobe.d/
cd /etc/modprobe.d/
– maak bestand
touch pciehp
– zet daarin “options pciehp pciehp_force=1”
– starten met “modprobe pciehp” (2)
– indien ok vanuit boot; wijzig:
/etc/sysconfig/kernel
in de lijn met lege aanhalingstekens deze invullen tot:
MODULES_LOADED_ON_BOOT=”pciehp”
(3)

1) Gebruikte configuratie: OpenSuse 11.1 geboot met F12 vanop externe USB HD.
2) Op dit moment gaat er een kde venster open dat vraagt of dit medium moet geopend worden in een nieuw venster; werkt dus!
3) Deze stap zelf nog niet gedaan.

Bron: http://en.opensuse.org/OpenSUSE_on_the_Aspire_One

6/6/2009

Printen vanop netbook

Filed under: — cybrarian @ 10:26 pm

Netbook gebruikt: acer aspire one met OpenSuse 11.1 op externe usb-HD, printer: netwerkprinter IBM netprint 24.

Zoals meestal start je cups met je browser op http://localhost:631/printers/

En hoewel deze pagina http://omniprint.sourceforge.net/changes.shtml
meldt dat de netprint24 nu ook ondersteund wordt, leverde dit geen werkende testprint, waarna ik teruggreep naar een driver voor de “HP LaserJet Series PCL 4/5, 1.3” type in de Cups installatie. Printsysteem, printer adres en poort of wachtrijnaam: lpd://192.168.1.24/PASS. Bladformaat A4 en opties (dubbelzijdig draaien over lengte) instellen, en de proefprint werkte.
In de voorgeïnstalleerde Linpus werkt mijn printer nog niet.

Powered by WordPress