10/9/2019

Sailfish X installatie-log

Filed under: — cybrarian @ 10:38 pm

– Aankoop en download van Sailfish X: niet genoteerd. De betaling via creditcard wordt snel gevolgd door de mails met de gegevens. De download gaat in de browser in de achtergrond.

Voorbereidingen:

1. fastboot tools:
23:40-23:45

(ps: openSUSE: https://build.opensuse.org/package/show/hardware/android-tools ?)

~/Downloads$ sudo apt-get install android-tools-fastboot
[sudo] password for user:
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
libllvm7
Use ‘sudo apt autoremove’ to remove it.
The following additional packages will be installed:
adb android-libadb android-libbacktrace android-libbase android-libboringssl
android-libcrypto-utils android-libcutils android-libetc1
android-libf2fs-utils android-liblog android-libsparse android-libunwind
android-libutils android-libziparchive android-sdk-platform-tools
android-sdk-platform-tools-common dmtracedump etc1tool f2fs-tools fastboot
graphviz hprof-conv libann0 libcdt5 libcgraph6 libf2fs-format4 libf2fs5
libgts-0.7-5 libgts-bin libgvc6 libgvpr2 liblab-gamut1 libpathplan4 p7zip
p7zip-full sqlite3
Suggested packages:
graphviz-doc p7zip-rar sqlite3-doc
The following NEW packages will be installed:
adb android-libadb android-libbacktrace android-libbase android-libboringssl
android-libcrypto-utils android-libcutils android-libetc1
android-libf2fs-utils android-liblog android-libsparse android-libunwind
android-libutils android-libziparchive android-sdk-platform-tools
android-sdk-platform-tools-common android-tools-fastboot dmtracedump
etc1tool f2fs-tools fastboot graphviz hprof-conv libann0 libcdt5 libcgraph6
libf2fs-format4 libf2fs5 libgts-0.7-5 libgts-bin libgvc6 libgvpr2
liblab-gamut1 libpathplan4 p7zip p7zip-full sqlite3
0 upgraded, 37 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 5.601 kB of archives.
After this operation, 21,3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

En dan een rollend scherm met Get … Preparing … Selecting .. Setting up .. Processing ..
Eindigend met:

Setting up fastboot (1:8.1.0+r23-5~18.04) …
Setting up android-tools-fastboot (1:8.1.0+r23-5~18.04) …
Setting up android-sdk-platform-tools (27.0.0+10~18.04.2) …
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) …
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) …
Processing triggers for initramfs-tools (0.130ubuntu3.8) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-62-generic

Controleren of het geinstalleerd is (Ubuntu):
apt-cache policy android-tools-fastboot

Bij Jolla is het IMEI nummer gemakkelijk te vinden in het About product menu van het systeem. Bij de XPeria moet je iets verder duiken.

Neem de telefoontoetsen en tik *#*#7378423#*#*

Service info > Configuration > Rooting Status

Daar zie je zowel je IMEI nummer, als de aanduiding of je apparaat kan geroot worden.

Op deze pagina onderaan kies je je toestel en voert de IMEI in:
https://developer.sony.com/develop/open-devices/get-started/unlock-bootloader/#unlock-code

Het resultaat is:

Your unlock code for (IMEI nummer)

bv (012F12345678ABC1) of iets van die vorm.

Er staat nergens vermeld hoelang die code geldig is.

Ik volg verder de gedetailleerde instructies; hieronder een log uit mijn terminal gekopieerd:

webgang@OptiPlex380:~$ ls
Desktop Downloads GbPrj Pictures snap Videos
Documents examples.desktop Music Public Templates WebgangBCP

Ik maak een mapje aan om in te werken, en zet de relevante bestanden daarin:

webgang@OptiPlex380:~$ mkdir SailfishX
webgang@OptiPlex380:~$ mv Downloads/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip SailfishX/
webgang@OptiPlex380:~$ mv Downloads/
Technics_sech730.pdf WebgangBCP-master.tar.gz
UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~$ mv Downloads/UnloadBootloaderXPeria.txt SailfishX/
webgang@OptiPlex380:~$ cd SailfishX/
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ unzip Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
Archive: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
creating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/flashing-README.txt
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/flash.sh
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/vendor.img001
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/hybris-recovery.img
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/AdbWinUsbApi.dll
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/fimage.img001
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/os-release
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/hybris-boot.img
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/hw-release
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/flash-on-windows.bat
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/AdbWinApi.dll
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/sailfish.img001
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/md5.lst
inflating: Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/fastboot.exe
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19 UnloadBootloaderXPeria.txt
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19 UnloadBootloaderXPeria.txt
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ cd Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/

Fastboot tool gebruiken voor unlock:

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ fastboot oem unlock 0x099F36786517AEF9
...
OKAY [ 5.013s]
finished. total time: 5.013s
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll flashing-README.txt hybris-boot.img sailfish.img001
AdbWinUsbApi.dll flash-on-windows.bat hybris-recovery.img vendor.img001
fastboot.exe flash.sh md5.lst
fimage.img001 hw-release os-release
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ cd ..webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19 UnloadBootloaderXPeria.txt
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip

Ondertussen de nodige binaries afgehaald…

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ mv ./../Downloads/SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip ./
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19
Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ unzip SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
Archive: SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
inflating: SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ ls -lFA
total 1430304
drwxr-xr-x 2 webgang webgang 4096 Jul 14 21:27 Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/
-rw-r--r-- 1 webgang webgang 1155625617 Sep 11 00:31 Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19.zip
-rw-r--r-- 1 webgang webgang 216592556 Okt 9 2018 SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
-rw-rw-r-- 1 webgang webgang 92393057 Sep 15 23:06 SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.zip
-rw-r--r-- 1 webgang webgang 1017 Sep 11 00:46 UnloadBootloaderXPeria.txt
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ cp SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX$ cd Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19/
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll hybris-boot.img
AdbWinUsbApi.dll hybris-recovery.img
fastboot.exe md5.lst
fimage.img001 os-release
flashing-README.txt sailfish.img001
flash-on-windows.bat SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
flash.sh vendor.img001
hw-release

Het beschreven commando uitgevoerd om flashen te starten:
(nb: het device nummer heb ik in deze tekst veranderd naar een willekeurig AB12..)

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ bash ./flash.sh
[sudo] password for webgang:
Detected Linux
Searching device to flash..
Found 1 devices: AB1234CDEF
Fastboot command: fastboot -s AB1234CDEF
.
This device has not been unlocked, but you need that for flashing.
Please go to https://developer.sony.com/develop/open-devices/get-started/unlock-bootloader/ and see instructions how to unlock your device.

Er ging blijkbaar iets fout. Ik check een paar dingen …

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll hybris-boot.img
AdbWinUsbApi.dll hybris-recovery.img
fastboot.exe md5.lst
fimage.img001 os-release
flashing-README.txt sailfish.img001
flash-on-windows.bat SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
flash.sh vendor.img001
hw-release
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ fastboot devices
AB1234CDEF fastboot
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ fastboot oem unlock 0x099F36786517AEF9
...
FAILED (remote: Device already unlocked)
finished. total time: 0.020s
webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ls
AdbWinApi.dll hybris-boot.img
AdbWinUsbApi.dll hybris-recovery.img
fastboot.exe md5.lst
fimage.img001 os-release
flashing-README.txt sailfish.img001
flash-on-windows.bat SW_binaries_for_Xperia_Android_8.1.6.4_r1_v16_nile.img
flash.sh vendor.img001
hw-release

… overloop de unlocking procedure van de Sony website, en probeer opnieuw, zonder de bash ervoor:

webgang@OptiPlex380:~/SailfishX/Sailfish_OS-Jolla-3.1.0.11-h3113-0.0.7.19$ ./flash.sh
[sudo] password for webgang:
Detected Linux
Searching device to flash..
Found 1 devices: AB1234CDEF
Fastboot command: fastboot -s AB1234CDEF
Flashing boot_a partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'boot_a' (18464 KB)...
OKAY [ 0.736s]
writing 'boot_a'...
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 0.737s
Flashing boot_b partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'boot_b' (18464 KB)...
OKAY [ 0.731s]
writing 'boot_b'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.732s
Flashing userdata partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
erasing 'userdata'...
OKAY [ 3.621s]
sending sparse 'userdata' 1/3 (519806 KB)...
OKAY [ 20.467s]
writing 'userdata' 1/3...
OKAY [ 0.000s]
sending sparse 'userdata' 2/3 (519079 KB)...
OKAY [ 21.440s]
writing 'userdata' 2/3...
OKAY [ 0.000s]
sending sparse 'userdata' 3/3 (123684 KB)...
OKAY [ 6.030s]
writing 'userdata' 3/3...
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 51.558s
Flashing system_b partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending sparse 'system_b' 1/2 (524284 KB)...
OKAY [ 21.749s]
writing 'system_b' 1/2...
OKAY [ 0.001s]
sending sparse 'system_b' 2/2 (59336 KB)...
OKAY [ 19.899s]
writing 'system_b' 2/2...
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 41.649s
Flashing vendor_a partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'vendor_a' (352 KB)...
OKAY [ 0.058s]
writing 'vendor_a'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.058s
Flashing vendor_b partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'vendor_b' (352 KB)...
OKAY [ 0.018s]
writing 'vendor_b'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.018s
Flashing oem partition..
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'oem_a' (211516 KB)...
OKAY [ 8.429s]
writing 'oem_a'...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 8.430s
.
Flashing completed.
.
Remove the USB cable and bootup the device by pressing powerkey.

Dat klinkt hoopvol en komt overeen met het einde van de beschrijving…

Happy Sailing!
En heerlijk maar waar, het apparaat start daarna op in Sailfish! Je kan de irritante* uitleg over het gebruik overslaan door met de klok mee in de vier hoeken te tikken – ik heb dat helaas pas achteraf gelezen…

* omdat je een Sailfish pro bent šŸ˜‰

Sailfish X installatie op XA2

Filed under: — cybrarian @ 8:58 pm

(zie ook Sailfish X)
Sailfish X installeren op XA2 vanuit Linux
Hier een (van nota’s voorziene) samenvatting van de Engelstalige beschrijving op:

https://jolla.com/sailfishx-linux-instructions-xa2/

Daar gaan ze uit van (Debian?)/Ubuntu en Fedora (geen openSUSE bv). Er staat niet vermeld hoe lang de procedure duurt.

Apparaat in orde?

Ze raden om te beginnen aan om je Xperia eerst even te gebruiken met de meegeleverde Android (maar doe geen updates). Dat moet je toelaten om te checken dat alle onderdelen van het apparaat werken: camera, microfoon, telefoonoproepen, sms, wifi, koptelefoon, aanraakscherm, luidspreker, enz. Gebruik de sim kaart die je nadien ook gaat gebruiken, zodat ook daar geen verschil op zit. Als je vaststelt dat er iets niet werkt, kan je nog gebruik maken van de garantie van het apparaat zonder dat je vervelende vragen krijgt over het zelf geĆÆnstalleerd besturingssystem. Als je nooit eerder Android gebruikte, zal je hierna extra gemotiveerd zijn om Sailfish te installeren.

nb: Als in de jolla de sim kaart verwijderd wordt geeft, geeft die dat aan als missende sim kaart; als ze ingestoken wordt vraagt de jolla de pin code van de kaart. Ald de Xperia (met Android) een kaart krijgt ingestoken herstart hij!

Procedure kort
– check apparaat, Android versie <9, internet toegang (wifi? gsm-data?), hou usb-c kabel klaar, en een computer met een internetverbinding, plus de download van Sailfish X.
– installeer de Fastboot tools op je computer.
– pak de Sailfish download uit.
– vraag op de Sony Open Devices website een unlock key aan met je IMEI code.
– ontgrendel de bootloader van de Xperia (internet verbinding aktief, usb kabel)
– haal de Sony vendor binary images af, bij voorkeur v16, voeg ze toe aan de uitgepakte OS directory.
– volg de procedure om het flash script te draaien om het OS te isntalleren.
– reboot; start nu in Sailfish X!
– Volg de Startup Wizard, waarbij je de taal instelt enz.
– Log in op je Jolla account om de licentie te aktiveren en toegang te krijgen tot de extra content (als Android support).
– standaard applicaties installeren uit jolla store
– tuturial met Sailfish basics kan je onderbreken door met de klok mee de vier hoeken aan te raken.

Procedure lang
Details zie https://jolla.com/sailfishx-linux-instructions-xa2/

Log van een installatie: (wordt vervolgd…)
(meer…)

8/9/2019

Sailfish X

Filed under: — cybrarian @ 10:42 pm

Sailfish X is de productnaam voor de Sailfish die officiƫel ondersteund wordt door Jolla, de makers van sailfish operating system voor smartphones, tablets en andere apparaten. Er is weinig Nederlandstalige informatie over te vinden (behalve bv hier op tweakers).

Welke apparaten?
Momenteel wordt een andere versie aangeboden voor de gewone Sony Xperia en voor die met twee simkaarten.

Download of aankoop?
– Er is een gratis versie, een soort basisversie van het Sailfish systeem voor de xperia, dat je gewoon kan downloaden en proberen. In principe heb je daar genoeg mee; we hebben deze versie niet uitgeprobeerd.
– Er is een officieel ondersteunde versie, en ik vermoed dat het enkel betekent dat je net dezelfde software download, maar dat je een “key” kijgt waarmee je bepaalde aspecten kan ontgrendelen of bij-installeren; zoals de Android-ondersteuning, die toelaat Android apps te draaien. Ik ben niet van plan om Android apps te draaien (heb ik op mijn vorige Jolla Sailfish ook nooit gedaan), maar wil hen wel de bijdrage van 50 euro gunnen om hen te stimuleren en hun voortbestaan mee te ondersteunen.

Gratis
De gratis versie heet Sailfish X Free for supported devices. OfficiĆ«el een “probeerversie” zonder Android ondersteuning, zonder de textvoorspelling, en zonder MS Exchange support.
Volgens sommige commentaren kan het het systeem wel upgraden (hoewel dat niet duidelijk is uit de site van Jolla – ze spreken enkel bij de aankoopversie van updates in “shop.jolla.com” onder What you get, tabel met X Free – Sailfish X – Gemini pda, geen v-tje in de eerste kolom:

Software updates as long as device is supported āœ“ āœ“.

Het kan zijn dat het hier over typische toestel-hardwarematige upgrades gaat, maar dat je het algemeen Sailfish systeem wel kan blijven upgraden.

Aankoop
Er zijn aparte versies voor Gemini PDA (30 euro), en de 50 euro kostende Xperia versies: Xperia X, Xperia XA2, Xperia XA2 Plus, Xperia XA2 Ultra (volgens geruchten zou er nog een nieuwe ondersteuning onderweg zijn – de Xperia 10).
Via hun online “shop” koop je een licentie die je bv kan betalen met paypall of visa. Je krijgt daarna een mail met links, instructies en een aankoop code. Je krijgt ook een link naar de customer service.

Welke Android?
Het blijkt belangrijk te zijn welke Android er op je Sony Xperia staat. Als het versie 8 is kan je de gewone procedure volgen, Android 9 heeft/geeft blijkbaar een probleem, en het zou kunnen dat je eerst moet downgraden naar Android 8.
Bij aankoop van het toestel de Android versie checken loont dus!

wordt hopelijk vervolgd met : Installatie op XPERIA

4/9/2019

Upgrade OpenSUSE 42.3 naar Leap 15

Filed under: — cybrarian @ 11:52 am

OpenSUSE Leap 42.3 server op pc hardware Optiplex 3020.

Eerst systeem updaten tot meest recente, na een refresh van de repo’s.

zypper ref
zypper up

Distributie omschakelen: door de repositories van de oude distributie uit te zetten en die van de nieuwe in te voeren en aan te zetten.

Een binnenweg is in de repositories de versienummers in de namen te vervangen met een commando:

sed -i 's/42.3/15.0/' /etc/zypp/repos.d/*

Laat ze lezen:
zypper refresh

ps ik heb de draaiende httpd en mariadb uitgezet:
service httpd stop
service mysql stop

Distributie upgrade starten:
zypper dup

ps: als je dup al gedaan hebt en je doet hem nog eens krijg je ..
Nothing to do

Er rollen pagina’s en pagina’s meldingen over mijn scherm, maar 1 melding valt me op: een waarschuwing van mysql. Even later ben ik ze helaal kwijt; er werd een editor geopend om ze te tonen en ik heb die waarschijnlijk per vergissing gesloten met over te schakelen naar een ander scherm.

Op zoek ernaar. Linux .. een logfile misschien? Waar? Linux… in /var/log? Iets met de naam zypper erin? ik vind een kandidaat en doe:
tail -100 /var/log/zypper.log
Vond er bovenaan een verwijzing naar mysql/mariadb:

Looking for new update messages in /var/adm/updae-messages
found update message mariadb-10.2.25-lp150.216.1.something

Dat bestand bekijken

cat /var/adm/update-messages/mariadb-10.2.25-lp150.2.16.1-something

bevat:

WARNING: You are upgrading from different stable version of MySQL!

Your database will be migrated automatically during next restart of MySQL.
Before you do that make sure you have up to date backup of your data. It
should be mainly in /var/lib/mysql directory.

En dan nu een van de zonderlinge momenten om shutdown -r now te doen:

reboot

Op het scherm komt netjes:

openSUSE Leap 15.0

en na het opstarten staat er:

Welcome to openSUSE Leap 15.0 – Kernel 4.12.14-lp150.12.70-default (tty1)

Nodige diensten starten, bv:

systemctl start apache2
systemctl start mysql

ps: in dit voorkomen gaf de configuratie van de voorheen aanwezige php5 applicatie met zijn configuraties een probleem met de nieuwe apache/php7 versie, waardoor de apache server niet thuis gaf (ttz hij start wel op maar reageert niet op http).

Powered by WordPress