21/7/2008

IRC chat gebruik: samenvatting

Filed under: — cybrarian @ 6:36 pm

Servers:
bv: irc.2600.net
bv: irc.krey.net
-> geeft toegang to irc-server, meestal poort 6667
-> geeft een random server van het netwerk; je kan die meestal ook rechtstreeks opgeven.
-> sommige servers hebben een dienst op een extra poort; raadpleeg documentatie

Kies een nickname of wijzig je nickname
/nick nieuwenaam

Welke kanalen?
/list

Ga naar een kanaal, verlaat kanaal:
/join #kanaalnaam
/leave #kanaalnaam

Praten in het kanaal:
Heeft iemand ... (HEEFT IEMAND .. komt over als roepen!)
alle tekst die je typt komt voorafgegaan door je nick in het publiek zichtbare kanaal; zichtbaar voor de namen die je in het kanaal ziet in je irc-client of met
/who #naamkanaal

Praten over jezelf in 3e persoon (zichtbaar als: nickname drinkt van zijn koffie):
/me drinkt van zijn koffie

Meer commando’s: /ping naamvriend /whois naamvriend

Persoonlijk bericht (niet in kanaal)
/msg Bestemmeling Berichttekst

Rechtstreekse communicatie met DCC
Stuur eerst een aanvraag voor DCC met
/dcc chat naamvriend
Ontvanger antwoordt met
/dcc chat jouwnaam
Praten over de DCC verbinding:
/msg =naamvriend Hallo Enz Tekst Gesprek

Openen van een kanaal: ga naar kanaal met die naam:
/join #nieuwkanaal
als het nog niet bestaat wordt het gemaakt, dan ben je de enige bezoeker en heb je ook automatisch “op” status.

Registreer je huidige nickname bij “nickserve” (voor servers die dat systeem gebruiken)
/msg nickserv register gekozenwachtwoord
Nickname wig registered under your account: *wig@*.78-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Het wachtwoord kies je zelf, moet meestal minstens 5 letters zijn.

Terug aanmelden:
/msg nickserv identify gekozenwachtwoord

Registeren van het kanaal bij chanserv:
/msg chanserv register #mijnkanaal gekozenwachtwoord Reden van bestaan
Channel #mijnkanaal registered under your nickname: wig

Help oproepen: /msg nickserv help (commando) of /msg chanserv help (commando)

-NickServ- REGISTER Register a nickname
-NickServ- GROUP Join a group
-NickServ- GLIST Lists all nicknames in your group
-NickServ- IDENTIFY Identify yourself with your password
-NickServ- ACCESS Modify the list of authorized addresses
-NickServ- SET Set options, including kill protection
-NickServ- DROP Cancel the registration of a nickname
-NickServ- RECOVER Kill another user who has taken your nick
-NickServ- RELEASE Regain custody of your nick after RECOVER
-NickServ- GHOST Disconnects a “ghost” IRC session using your nick
-NickServ- ALIST List channels you have access on
-NickServ- INFO Displays information about a given nickname
-NickServ- LIST List all registered nicknames that match a given pattern
-NickServ- LOGOUT Reverses the effect of the IDENTIFY command
-NickServ- STATUS Returns the owner status of the given nickname
-NickServ- UPDATE Updates your current status, i.e. it checks for new memos
-ChanServ- REGISTER Register a channel
-ChanServ- IDENTIFY Identify yourself with your password
-ChanServ- SET Set channel options and information
-ChanServ- SOP Modify the list of SOP users
-ChanServ- AOP Modify the list of AOP users
-ChanServ- HOP Maintains the HOP (HalfOP) list for a channel
-ChanServ- VOP Maintains the VOP (VOicePeople) list for a channel
-ChanServ- ACCESS Modify the list of privileged users
-ChanServ- LEVELS Redefine the meanings of access levels
-ChanServ- AKICK Maintain the AutoKick list
-ChanServ- DROP Cancel the registration of a channel
-ChanServ- BAN Bans a selected nick on a channel
-ChanServ- UNBAN Remove all bans preventing you from entering a channel
-ChanServ- CLEAR Tells ChanServ to clear certain settings on a channel
-ChanServ- OP Gives Op status to a selected nick on a channel
-ChanServ- DEOP Deops a selected nick on a channel
-ChanServ- HALFOP Halfops a selected nick on a channel
-ChanServ- DEHALFOP Dehalfops a selected nick on a channel
-ChanServ- VOICE Voices a selected nick on a channel
-ChanServ- DEVOICE Devoices a selected nick on a channel
-ChanServ- GETKEY Returns the key of the given channel
-ChanServ- INVITE Tells ChanServ to invite you or a given nick into a channel
-ChanServ- KICK Kicks a selected nick from a channel
-ChanServ- LOGOUT This command will logout the selected nickname
-ChanServ- TOPIC Manipulate the topic of the specified channel
-ChanServ- INFO Lists information about the named registered channel
-ChanServ- APPENDTOPIC Add text to a channels topic
-ChanServ- ENFORCE Enforce various channel modes and set options

Beginners: http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html
http://www.irchelp.org/

Eventuele bots in het kanaal kunnen allerlei extra diensten verlenen, hebben soms ook een registratie/login systeem, en dikwijls een /msg botnaam help

Gebruik een IRC-programma. Gecombineerde IRC-IM-clients zijn meestal minder geschikt, ze reageren bv niet op “enter” als teken om de tekst te verzenden, maar hebben een extra “send” knop.

15/7/2008

MySQL veld-types

Filed under: — pinguim @ 4:00 pm

char-varchar
altijd even veel tekens: CHAR (code’s enz)
niet altijd volledig gevuld: VARCHAR (trager maar neemt niet zoeveel verloren plaats in)
Gebruik OPTIMIZE TABLE om de varchars te defragmenteren.

text/BLOB
Gebruik op deze tabel geen SELECT * FROM, maar benoem de velden.

Signed – Unsigned
negatieve getallen in gebruik: SIGNED. Bereik wordt verdeeld over – 0 +
geen negatieve: UNSIGNED. Bereik wordt volledig gebruikt langs positieve kant: 0 +

primary key

 • auto-increment, start van 0? Gebruik UNSIGNED (dubbel zoveel waarden mogelijk)
 • hoeveel records heb je nodig?
 • Miljoenen, miljarden of enkele, tot enkele tientallen, soms zonder user interface zodat het nooit automatisch ingevuld zal worden? Gebruik zo klein mogelijk datatype.
 • 0-255: UNSIGNED TINYINT
 • 0-65.000 UNSIGNED SMALLINT
 • 0-16.000.000: UNSIGNED MEDIUMINT
 • >4 miljard: UNSIGNED INT

Overzicht:

Type Bytes Minimum Value Maximum Value
(Signed/Unsigned) (Signed/Unsigned)
TINYINT
1
-128 127
0 255
SMALLINT
2
-32.768 32.767
0 65.535
MEDIUMINT
3
-8.388.608 8.388.607
0 16.777.215
INT
4
-2.147.483.648 2.147.483.647
0 4.294.967.295
BIGINT
8
-9.223.372.036.854.775.808   9.223.372.036.854.775.807  
0 18.446.744.073.709.551.615  

Erover!
Als je een groter getal in de tabel probeert te steken, dan wat het kolom-formaat toelaat, dan wordt de grootste waarde die kan worden opgeslagen in de tabel bewaard, zonder foutmelding!
(nog in bewerking)

INSERT INTO `numberlimits` ( `tinyint_s` , `tinyint_u` )
VALUES (‘127’, ‘255’);
INSERT INTO `numberlimits` ( `tinyint_s` , `tinyint_u` )
VALUES (‘128’, ‘256’);
SELECT * FROM `numberlimits`
mysql> select * from numberlimits;

+-----------+-----------+
| tinyint_s | tinyint_u |
+-----------+-----------+
|    127 |    255 |
|    127 |    255 |
+-----------+-----------+

7/7/2008

OpenOffice dreadlocks

Filed under: — cybrarian @ 10:42 pm

Geen dreadlocks dus, maar wel extentions; uitbreidingen in de vorm van “templates”, voor Open Office .org extentions

Sommige zijn taalgebonden, anderen applicatiegebonden (links hierboven), en er is een rangschikking op:

De alfabetische lijst wordt met 10 per pagina weergegeven.
De uitleg om de extenties te installeren is in het Engels.
Het enige venijnige hier is dat “vrije” en andere extenties door elkaar staan; kijk naar de licentievorm: opensource, freeware, … ! Bovendien zullen er hier en daar bij zitten die niet platformonafhankelijk zijn (bv omdat ze een bepaalde geinstalleerde tool verwachten)
http://extensions.services.openoffice.org/

Er zitten originele dingen tussen, als een filmscript formatteerhulp: screenwright screenplay formatting template en erg nuttige als een report runner om snel en gemakkelijk rapporten te maken.
Er is een reeks “oxygen extentions“, zoals de Gallery.

Powered by WordPress