27/5/2012

Distributie-upgrade in ubuntu 11.10

Filed under: — cybrarian @ 1:55 pm

Er staat nieuwe software klaar in mijn Ubuntu 11.10, en ik voer die zowat blindelings uit. Het waren geen gewone updates, maar een upgrade naar een nieuwe versie van Ubuntu, 12.04.
Op een bepaald moment is de update echter blijven hangen. Misschien heeft het te maken met het “encrypted filesystem”, dat soms oorzaak schijnt van update problemen.
Het resultaat was een omgeving waarin de takenbalk crashte na zowat 1 handeling, en soms 1 a 2 keer terugkwam, meestal echter helemaal niet.
Je hebt dan zelfs geen menu of knop of wat dan ook op het scherm om het toestel af te sluiten. De toepassingen leken geen “rand” te hebben, ze konden niet verzet worden (vervelend als het venster beneden van het scherm loopt), en het toetsenbord leek enkel nog te werken binnen het venster, maar niet in het systeem erbuiten.
De aan/uit knop, of ctrl-Alt-F1 om een terminal te krijgen. Inloggen en daar killall Xorg om de grafische sessie af te sluiten, sudo shutdown -r now om te herstarten of shutdown -h now om af te sluiten heb ik dikwijls gebruikt.
Eens je in die terminal ingelogd bent kan je natuurlijk ook manueel de update starten.
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
Nadien terug ingelogd, daar nog eens in de grafische omgeving de update tool laten lopen uit de menubalk (die ondertussen wel even bleef staan). De ingestelde achtergrondafbeelding bestaat hier blijkbaar niet meer, dus die moest terug ingesteld worden (rechtsklik op desktop, Werkbladachtergrond wijzigen).
Nu zit ik op ubuntu 12.04 LTS, met een Linux 3.2.0 kernel, Firefox 12.0, LibreOffice 3.5.2.2.

In het Ubuntu softwarecentrum, onder “ontwikkeling”, “IDE’s zit geen Gambas. Neem je “ontwikkeling”, kies daar “alle 128”, “op naam”, dan vind je wel gambas2, maar nog altijd geen gambas3.

16/5/2012

Meer websites op één server: Apache virtual hosts

Filed under: — cybrarian @ 11:08 am

.. door middel van “Name-based Virtual Hosts” op Apache 2 webserver (2.2 in dit geval).

Directories op de server die verband houden met de webserver:

 • /etc/apache2 : de instellingen voor de webserver, met
  /etc/apache2/httpd.conf het (hoofd)configuratiebestand. Hierin kan een ander configuratiebestand geladen worden, bv met “include /etc/apache2/vhosts.d/vhosts.conf”.
 • /srv (alle) serverdiensten (incl ftp, webserver, etc)
 • /srv/www de webserverdiensten, met subdirs:

  /srv/www/cgi-bin/ uitvoerbare scripts
  /srv/www/htdig/ voor zoekmachine op website
  /srv/www/htdocs/ gewone webserver documenten

Standaard zijn documenten vanaf hier zichtbaar naar buiten.
Standaard hier staat ook index.html, het eerste welkom-document (bv met de tekst “it works”).

Om virtuele hosts te gebruiken op “virtserver” in een intern/lokaal netwerk “.test.loc” zijn een paar stappen nodig:

 • kies de nieuwe hostnamen, bv alfa.test.loc, beta.test.loc, gamma.test.loc.
 • zet in de dns server verwijzingen naar het ip-adres waarop die virtuele sites zullen draaien. Bv voeg de lijnen toe in de dns-server (hier dns.test.loc) in het bestand /var/named/test.loc:

  gateway IN A 192.168.1.1
  laserprinter IN A 192.168.1.110
  colorprinter IN A 192.168.1.120

  virtserver IN A 192.168.1.200

  dns IN CNAME gateway.test.local.
  mail IN CNAME gateway.test.local.
  webmail IN CNAME gateway.test.local.
  ..
  alfa IN CNAME virtserver.test.local.
  beta IN CNAME virtserver.test.local.

  Let op het puntje aan het einde van de lijn bij alfa, beta..
  Bewaar en herstart de serverdienst: /etc/init.d/named restart
  (of service named restart)
  En test met ping alfa.test.local
 • in vhosts.conf maak je een paragraaf aan voor elke virtuele server, en/of maak een file per virtuele server:
 • /etc/apache2/vhosts.d : hierin staat een template “vhost.template” die je kan kopiëren voor elke virtuele host, bv naar alfa.test.local.conf, beta.test.local.conf, ..: daarin de virtuele hosts – instellingen doen.
  Enkele parameters moeten ingesteld worden in het configuratiebestand, hier onder het kopje < VirtualHost alfa.test.local:80 >

  ServerName alfa.test.local
  Documentroot /srv/www/vhosts/alfa.test.local/htdocs
  ErrorLog /var/log/apache2/alfa.test.local-error_log
  CustomLog /var/log/apache2/alfa.test.local-access_log combined
  ScriptAlias /cgi-bin/ “/srv/www/vhosts/alfa.test.local/cgi-bin/

  Dan onder < Directory "/srv/www/vhosts/alfa.test.local/cgi-bin" >

  AllowOverride None
  Options +ExecCGI -Include
  Order allow,deny
  Allow from all

  en sluit
  < / Directory >
  En dan de document directory
  < Directory "/srv/www/vhosts/alfa.test.local/htdocs" >

  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None

  en sluit
  < / Directory >

 • maak mappen aan in de vhosts directory voor elke virtuele webserver, bv :
  /srv/www/vhosts/alfa.test.local/ krijgt

  • cgi-bin
  • htdocs – – > hierin komen de eigenlijke website bestanden.
 • Zeg in /etc/apache2/listen.conf dat de server naar deze poort (80=standaard) moet luisteren:
  Listen 80
  NameVirtualHost *.80

Veel voorkomende problemen:

 • Als je bij ping test “ping unknown host alfa.test.local” krijgt, moet je de dns instellingen checken of het dns systeem herstarten om de instellingen te doen lezen.
 • Als je in de browser je virtuele site niet te zien krijgt (maar bv wel een “algemene” webserverpagina uit de /srv/www/htdocs dir) kan je:
  – de webserver herstarten om zijn configuratiefiles te laten lezen:
  /etc/init.d/apache2 restart
  – de documentdirectory checken: bestaat htdocs, en is hij leesbaar door de webserver?
  – is de configuratiefile in orde (vhosts.conf)?
  Na elke wijziging de webserver herstarten.

Uitgebreid 13/9/2012

15/5/2012

Drupal 7.x: uitbreiden: bij-installeren van modules enz.

Filed under: — cybrarian @ 11:33 pm

Enkele bekende uitbreidingen:

 • Token: De kern van de token API zit nu in Drupal 7. Een doorbladerbare token UI, en field en profile tokens zitten echter niet in de Drupal 7 core, en moeten afzonderlijk afgehaald worden, zoek onder Token.
 • Pathauto (gebruikt Token)
 • CAPTCHA
 • CKEditor (wysiwig editor – bv CKEditor module in Drupal die soort plugin is waar de andere download ingezet moet worden*.)
 • Backup and migrate?
 • Eigen velden – CCK
  De Content Creation Kit (CCK) moet je niet meer bij-installeren in versie 7, die maakt deel uit van de core en is zichtbaar als Database

  Field SQL storage

  laat toe eigen velden bij te maken en te definieren.

 • Views (om meer weergavemogelijkheden te hebben van eigen data)
 • Chaos Tool Suite afgekort tot CTools (nodig voor views)

Module bij-installeren kan:
– ofwel vanuit Drupal zelf (als de site/je server dat toelaat – afhankelijk van php instellingen en onderdelen), ofwel manueel
– uitpakken (zip of tar -xzvf modulenaam)
modules in drupal7De plaats om eigen of afgehaalde modules of themes te zetten is:
* sites/all/modules
* sites/all/themes
(dus niet tussen de eigen modules van de Drupal inststallatie, dat geeft problemen achteraf bij updates, enz – beeld geleend uit de drupal documentatie daarover.

De documentatie van een module (op de Drupal site) vermeldt welke andere modules nodig zijn voor de werking van een nieuwe module.

Algemeen: afhankelijkheden checken – downloaden – uitpakken – plaatsen * – aktiveren – configureren

* in sites/all/modules/modulenaam zetten (zal normaal al een mapje met modulenaam zijn dus je moet die niet maken)

Je kan eigen modules maken; laat ze beantwoorden aan de Drupal modules normen; ze kunnen velden bijmaken, menu’s, enz. Ze moeten een install en een un-install procedure hebben.

Natuurlijk is het daarna interessant om een onderscheid te maken tussen de eigen gemaakte modules en de “officiële” of externe Drupal Modules. Best organiseer je daarom je directory-struktuur daar onmiddellijk op:
* sites/all/modules
… wordt dan:

 • sites/all/modules/contrib
 • sites/all/modules/custom

Als je dat onmiddellijk zo doet, en daarna modules installeert, worden ze wel gewoon herkend in het Dashboard/Modules, hoewel ze dus in een sub-directory staan!

**Wysiwyg Editor
(zie apart artikel over Wysiwyg editor/CKEditor)

13/5/2012

Printers verdwijnen in cups (opensuse 12.1)

Filed under: — cybrarian @ 8:18 pm

Bij het installeren van een netwerkprinter op een verder nog niet gebruikte cups (het meestgebruikte printbeheersysteem van Linux) stoot ik op een eigenaardig probleem: er worden geen printers of printerdrivers (ppd) gevonden.

Add Printer IBM24 Error

Unable to get list of printer drivers:

Unknown

Add Printer IBM24 Error

Unable to get list of printer drivers:

Unknown

Helemaal geen. Niet als ik via Yast probeer te installeren, en evenmin als ik http://localhost:631/printers/ gebruik. Ik heb alle updates geïnstalleerd (er was niets want had ik juist gedaan). Ik heb cups gedeïnstalleerd en terug geïnstalleerd. Helpt allemaal niet. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik dat probleem op een andere opensuse 12.1 al ben tegengekomen.

Mijn error log (te bereiken via http://localhost:631/admin/log/error_log ) vemeldt:

W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hp/HP_Business_Inkjet_2280.ppd.gz!
W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hp/HP_LaserJet_9040.ppd.gz!
W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hp/HP_LaserJet_5M.ppd.gz!
W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hp/HP_Color_LaserJet_4500.ppd.gz!
W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hp/HP_Color_LaserJet_3000.ppd.gz!
W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] Missing NickName and ModelName in /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hp/HP_LaserJet_2410.ppd.gz!
W [02/Apr/2012:03:16:28 +0200] [CGI] M

Het enige wat ik vond was dit: openSUSE 12.1: package manufacturer-PPDs breaking CUPS setup .

Het leek me een bizarre uitleg, maar ik het het toch geprobeerd; ik open een root terminal en :


Password:
linux-v3de:~ # cd /usr/share/cups/model/
linux-v3de:/usr/share/cups/model # ls
OpenPrintingPPDs Postscript.ppd.gz pxlcolor.ppd
Postscript-level1.ppd.gz downloaded pxlmono.ppd
Postscript-level2.ppd.gz manufacturer-PPDs
linux-v3de:/usr/share/cups/model # mv manufacturer-PPDs/ manufacturer-PPDsSWITCHEDOFF
linux-v3de:/usr/share/cups/model # ls
OpenPrintingPPDs Postscript.ppd.gz pxlcolor.ppd
Postscript-level1.ppd.gz downloaded pxlmono.ppd
Postscript-level2.ppd.gz manufacturer-PPDsSWITCHEDOFF
linux-v3de:/usr/share/cups/model #

Als ik daarna terug de printer installatie start via de browser is er nog geen verschil, maar als ik eerst de cups-dienst herstart wel!
/etc/init.d/cups stop
/etc/init.d/cups start

Bij opnieuw starten van de installatie komt er terug een lijst met fabrikanten in het aanbod:
Ik kan een fabrikant kiezen, ik kan een ppd file installeren enz.

Ik probeer een aantal varianten:

 • network printer 24: geen enkele van de (3x voorkomende) keuzes werkt (test page print geeft hoop rubbish met 1 lijn per blad)
 • IBM Infoprint 12 Foomatic/hpijs-pcl5e (grayscale, 2-sided printing) probeert op A3 te drukken ipv A4 – helaas die schuif werkt niet meer bij mij.
 • Generic PCL 5e Printer Foomatic/hpijs-pcl5e (recommended) (grayscale, 2-sided printing en na doorlopen setting printschuif: standaard bovenste): vermeldt bij sturen test print “mrt-compressie”, maar drukt tenminste wel een test-print af.
 • (aan te vullen als ik gebruiksresultaat heb of nog wat beters vind)

Het beschreven effect blijkt te kloppen; mijn printer werkt, dus ik laat het hierbij nu, maar ik hoop dat er een update voor komt tegen de tijd dat ik nog eens een printer moet installeren….

2/5/2012

VMware start niet na kernel update

Filed under: — pinguim @ 3:30 pm

Virtual Machine van de gebruiker start niet meer na een kernel upgrade naar 3.1.10-1.9-desktop in een OpenSUSE 12.1 desktop met een VMWare player.

Foutmelding:

Before you can run VMware, several modules must be compiled and loaded into the running kernel

Er komt nog een andere optie, maar die had ik weggeklikt; als je die daarentegen bevestigt “doet hij iets” maar dat schijnt fout te lopen en het venster klapt dicht.

Zo opgelost:

 • Log in als root en start de grafische desktop, hier KDE; soms zal je bij het inloggen ineens de root user kunnen kiezen of invullen.
 • Start hier VMWare player; je krijgt dezelfde foutmelding.
 • De optie die aangeboden wordt uitvoeren. Blijkbaar lukt dat wel met de rechten van root.
  VMware start daarna.
 • Log uit, log terug in als de gewone gebruiker.
 • Start de Virtuele Machine; werkt terug.

Dit is maar een log van wat gebeurde in deze situatie, geen garantie voor toepasbaarheid!

. Waarom hier geen VMWare logo of illustratie staat.

“The Download VMware Player icon (“VMware Player icon”) is provided for the sole purpose of providing link access to a VMware designated website for downloading the VMware Player software. By downloading or using Web icons, you agree to adhere to the following guidelines:” .. enz.

En ook geen link dus.

Update 20120828: Zelfde met update naar Linux 3.1.10-1.16-desktop i686.

Numeriek klavier onder VMware: numlock, shiftlock/capslock fout gedrag, numlock lockout

Filed under: — pinguim @ 3:23 pm

Beschrijving van het probleem:
Een machine met OpenSUSE 12.1, toetsenbord “BE”, instellingen “BE” heeft een VMWare virtual machine met XP.

Bij gebruik, afwisselend tussen de VM en een ander (bv mail-) programma op de Linux desktop is er plots een probleem met het numeriek klavier.

Hoewel de LED van het numeriek klavier brandt, krijgt de gebruiker toch geen cijfers bij het tikken (de functie is omgekeerd, nl de pijltjestoetsen).

De Numlock af en aan zetten, of zelfs alleen maar af zetten verandert niets. Het toetsenbord is al eens vervangen, daar ligt het niet aan (usb en ps/2 geprobeerd).

De Caps Lock (shift lock) afzetten verandert ook niets eens de situatie optreedt. Het lijkt wel of de gebruiker buitengesloten wordt van het numeriek klavier. De cijfertoetsen bovenaan het klavier werken wel (helaas met shift op een keyb BE, dus niet zo handig)

De situatie komt bv voor in de combinatie met de SHIFT LOCK (CAPS LOCK). De Caps lock heeft trouwens ook een vreemd effect op de numlock (keert die om of zo).

Ik heb ergens iets gelezen over het “uit sync zijn” van die status, ik moet eens alle mogelijke combinaties en heen en weer schakel volgordes uitproberen.

Voorlopige “work-around”: schakel met CTRL-ALT-F2 naar een terminalvenster. Schakel terug met ALT-F7. Werkt terug!

Zelfde probleem? Een andere oplossing gevonden? Mail me: contacteer me

Powered by WordPress