11/4/2005

Linuxuser tegen wil en dank

Filed under: — pinguim @ 3:04 pm

Na uitval van een computer (waarschijnlijk de voeding, mogelijk het moederbord getroffen door een grote stroomuitval en teruginschakeling voorbije weekend) had ik snel een vervangtoestel nodig. Deze gebruiker was nog een Windows-gebruiker, en ik had geen vervangtoestel beschikbaar.

Voor de Linuxgebruikers heb ik meestal wel een voorgeinstalleerde computer staan, waar ik tussendoor eens iets op test, maar een licentieboekhouding doen voor reservetoestellen is er echt te veel aan.

Ik had nog een PIII staan waar als test ooit een Mandrake 10.1 geinstalleerd was, als demo voor thuisinstallatie bij iemand. Een volledig nieuwe installatie zou beter zijn maar meer tijd vragen, en die had ik niet.

Snel een nieuwe gebruiker aangemaakt. Instellen van e-mail programma KMail was geen probleem; smtp server uitgaande mail invullen, inkomende mail server invullen, gebuikers naam en wachtwoord. Leave mail on server, zodat later bij de herstelde computer de post terug binnenkomt.

De enige uitdaging was om aan de gebruikersmap te kunnen op een Windows NT server. In principe niet moeilijk als je weet dat Samba bestaat.
Met het smb protocol kan je inloggen net als een Windows gebruiker. Maar de pc die als stand-alone geconfigureerd was had niet direkt verwijzingen naar Windows servers of hoe ze te bereiken. Wel een smb-status venster, maar daar kon niets bijgemaakt worden.

Dan een link gemaakt op de desktop met als url smb://naam@WinNTserver/usermap.
Klikken, password invullen en klaar; de map opent en de gegevens waren beschikbaar.

Wordperfect documenten openen gaat niet met OpenOffice, als het toestel langer in gebruik blijft moet ik misschien een Abiword installeren. Ik heb zelfs de installatie-cd’s van deze Mandrake niet meer, dus dan moet ik eens kennismaken met downloaden en installeren van software op Mandrake. En Firefox zet ik er dan ook bij, want momenteel is alleen een Konqueror op en geen Mozilla browser.

9/4/2005

Server naar server

Filed under: — cybrarian @ 12:14 pm

Na het installeren van een cms pakket lokaal om te testen wil je soms de hele zaak overbrengen naar de server. Maar de download van het pakket vanop je computer “uploaden” houdt de bandbreedte stroomopwaarts je tegen. Het is sneller om het pakket rechtstreeks opnieuw te downloaden naar de bestemming. Dan moet je werken vanop die server, en heb je een shell toegang nodig.

Kijk in de browser de exacte naam van de te downloaden bestanden na.
Bv: “http://download.server.tld/downloads/linux/programma.zip”
Log in op de computer of server waar de bestanden naartoe moeten:
ssh account@server.domain.toplevel
ga naar de directory waar je de download bestanden wil hebben:
cd somedir/downloaddir
vraag de bestanden aan de server waar ze vandaan moeten komen:
wget http://download.server.tld/downloads/linux/programma.zip
Als het gecomprimeerde betanden zijn kan je hier proberen met
unzip programma.zip
(met man unzip commando kan je kijken hoe unzip commando werkt – als het aanwezig is)
Soms moet je een aantal configuratiefiles test tist tast schrijfbaar maken, ga in die directory met
cd configdir en naargelang de nood 666 of 777:
chmod 777 test tist tast
(je kan de bestanden met een spatie tussen na elkaar opsommen, en je nog laten helpen door na een paar letters de tab-toets in te drukken om de naam te laten aanvullen, dan ben je zeker dat je zelf geen schrijffouten maakt in de naam.)


Opmerking 25/09/06: kijk na welke eigenaar en groep de bestanden krijgen op de server. Er is soms een verschil tussen de bestanden gemaakt met een ssh login en bestanden die met ftp zijn opgeladen. Als je pech hebt kan de webserver ze niet gebruiken. Kijk welke rechten de webserver nodig heeft; geef zo weinig mogelijk rechten als veiligheidsvoorzorg.

8/4/2005

Waar of niet waar?

Filed under: — pinguim @ 12:46 pm

Eigenlijk zou ik het hier toch in het Engels moeten vragen: “To Be or Not To Be; (True or False)?”.
Bij het maken van een nieuwe tabel in MySQL (4.X) viel me op dat ik een kolom van het type aan-uit (aan-af / waar-niet waar / ok-niet ok / 1-0) nodig had; een booleans type dus.
Dat wordt dikwijls voorgesteld door 1 en 0, maar helaas door de geschiedenis van programmeertalen en computeromgevingen is het daarbij niet duidelijk wat de betekenis is: is 1 waar of is 1 vals? Kijk maar naar de antwoordwaarde van een functie in verschillende talen: wat is “gelukt”, de 1 of de 0? In de xbase wereld is het duidelijker met de waarde “True” of .T. en “False” of .F.

Maar de problemen verdwenen (of werden groter?) omdat MySQL blijkbaar helemaal geen “boolean” veldtype heeft in tabellen.(*)

Je zou kunnen werken met het kleinste getal, TINYINT(1), dat dan niet 1 bit ruimte in beslag neemt (met waarde 1 of 0), maar wel een byte, en getallen kan weergeven van 0 tot 255. Als je dan 0 als 0 of onwaar neemt, en “niet 0” of “groter dan 0” als 1 of waar heb je een voorstelling van je bit, maar een rare omdat de waarde 1 helemaal niet sluitend is. Eigenlijk heb je maar 1 toestand en dat is 0, de andere waarde is “niet nul” en van inhoud onbepaald dus (weliswaar van 1-255).

Een andere oplossing is een letter te nemen. Je kan altijd zelf ergens een “j”/”n” inzetten, maar als type voor een veld bestaat het niet, dus dezefde problemen wat de ongedefinieerde waarden betreft. En je moet zelf een interpretatie doen van de betekenis van de aanwezige waarde, waarbij je nog moet letten op hoofdlettergevoeligheid (“J = “j” ? ).

Nog een mogelijkheid is het opsommingstype te nemen “enumerated type”. Dat type kan je voorzien van de mogelijke waarden:
ENUM(‘waarde0’, ‘waarde1’).
Je kan hier ook weer kiezen wat je bij de opsomming gebruikt: de letters “Y” en “N”, of “True” en “False”? Gezien de nadelen van letters hierboven vermeld kijken we naar een getal als alternatief.
ENUM(‘0′,’1’) houdt het klein, en kan nog aangevuld worden met “NOT NULL” en een standaardwaarde naar keuze of noodzaak, zodat geen onbepaalde toestand voorkomt.

(*) Er worden allerlei mogelijke oorzaken genoemd voor het ontbreken van de boolen/bit (databankstandaarden), de officiele reden ken ik niet, en mogelijk is er in nieuwere versies toch al wel zoiets. Er is wel discussie over op de MySQL site te vinden:

http://sunsite.mff.cuni.cz/MIRRORS/ftp.mysql.com/doc/en/Other-vendor_column_types.html

6/4/2005

Van Foxpro naar MySQL

Filed under: — pinguim @ 1:33 pm

Ik zit met een Foxpro applicatie en wil eens kijken of ik die kan overbrengen naar LAMP (Linux Apache MySQL Php), en daar iets mee kan doen. Om het moeilijk te maken is mijn inzicht over de struktuur van de tabellen ook nog veranderd, maar dat is voor later.

Eerste stap: de data van Foxpro op Windows naar MySQL op Linux server krijgen.

Foxpro gebruikte “dbf” files. Export mogelijkheden zijn daar beperkt. Er bestaan waarschijnlijk conversieprogramma’s, maar die vergen installatie, en zijn moeilijker te documenteren en/of universeel in te zetten.

Eenvoudigste lijkt exporteren naar “comma delimited” formaat vanuit Foxpro, en dan importeren in MySQL.

Update 2009: Nu is er gelukkig Gambas om Visual-Fox-pro/-base op te volgen

4/4/2005

Welkom op de Linux Gebruikers Log

Filed under: — site admin @ 4:30 pm

Think Twice en Cybrarian openden informeel copyleft’s Linux Gebruikers Log: “LigLog” op 3 april 2005, en er zal nog wat fijnregeling moeten gebeuren de komende tijd.
Jan tekende de liglog- alsook de linuxuser-pinguin. Bedankt!

Wie enthousiast is om mee te loggen over zijn Linux gebruik is welkom; stuur een mailtje naar een van de bovenstaande organisatoren (zie ook copyleft website).

Powered by WordPress