2/6/2006

Nmap zoekt printerpoort

Filed under: — cybrarian @ 3:41 pm

Ik krijg een oude printer te pakken, laat ons zeggen een IBM network printer 24. Die heeft behalve de parallel aansluiting ook een netwerkverbinding door een gecombineerde coax en 10baseT netwerkkaart. In het menu kan je een IP adres opgeven, ik kies een dat past in mijn netwerk; bv 192.168.1.24
Ik sluit de UTP kabel aan en kan vanop mijn laptop het toestel “pingen”: ping 192.168.1.24 geeft een normale respons.
Maar welke poort zou de printer gebruiken? Een lijst met mogelijk poorten vind je op insecure.org:
www.insecure.org/nmap/data/nmap-services, en een gebruiksaanwijzing (in het Engels) hier: http://members.dodo.net.au/~ps2man/Nmap/nmap.html
Daarvoor kan je een poortscanner als nmap gebruiken (eventueel installeren).
nmap 192.168.1.24
Dat zou als resultaat moeten geven wat er voor diensten / poorten in gebruik zijn op de printer.
Voorbeeld uit de reactie van een HP-printer:

515/tcp open printer
631/tcp open ipp
9100/tcp jetdirect

Of de IBM:

Port State Service
23/tcp open telnet
515/tcp open printer
2048/tcp open dls-monitor
2501/tcp open rtsclient
5001/tcp open commplex-link

In dit geval was de poort echter niet het probleem. Het vinden van de “queue”, de wachtrij, was moeilijker. Je moet de naam van de wachtrij weten om ze juist in te kunnen geven; ik vond ze uiteindelijk ergens op een website. Bij bepaalde printers was die naam “PASS”, en daarmee kon de printer dus over het netwerk aangesproken worden:

print via LPD style network server
do local filtering: on
fabrikant: unknown; pcl5e printer

Of op een ouder systeem, suse 8.0: Ghostscript driver “ljet4”


Update 16/12/2007:
Op bv openSuse 10.3 kan je via de Cups printer management tool (http://localhost:631/printers) de printer instellen:
lpd/lpr host or printer
lpd://192.168.1.24/PASS
(waarbij je dus lpd:// daarna het ip adres van de printer, daarna de “queue” of wachtrij naam)
(er bestaat nog een andere queue voor opvangen van text-prints, die heet dan ook TEXT)
Ik nam dan
Make: HP
Model: HP Laserjet Series PCL 4/5 Cups v1.2 (en)
En daarna de instellingen voor papier en rector versie printen onder “Set Printer Options”

Eigenaardig genoeg is dit dus geen “tcp” of “ipp” printer, ook volgens documentatie.

IBM Network Printer 12, 17 and 24
(IBM 4312, 4317, and 4324) No IPP Support

Bovendien kan je in bv openSuse 11 wel via Kde Printer toevoegen Assistent (configuratie) deze printer toevoegen met exact merk en model maar mist hij dan de recto-verso printmogelijkheid.

Update 08/2014, OpenSUSE 13.1
Yast, printer toevoegen, kies netwerk printer, lpd, stel ip-adres in, en de “queue” op PASS, bladformaat op A4.

Driver: IBM Infoprint 12 Foomatic/hpijs-pcl5e (grayscale, 2-sided printing)
Connection: lpd://192.168.1.24/PASS
Defaults: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided

Powered by WordPress