9/4/2005

Server naar server

Filed under: — cybrarian @ 12:14 pm

Na het installeren van een cms pakket lokaal om te testen wil je soms de hele zaak overbrengen naar de server. Maar de download van het pakket vanop je computer “uploaden” houdt de bandbreedte stroomopwaarts je tegen. Het is sneller om het pakket rechtstreeks opnieuw te downloaden naar de bestemming. Dan moet je werken vanop die server, en heb je een shell toegang nodig.

Kijk in de browser de exacte naam van de te downloaden bestanden na.
Bv: “http://download.server.tld/downloads/linux/programma.zip”
Log in op de computer of server waar de bestanden naartoe moeten:
ssh account@server.domain.toplevel
ga naar de directory waar je de download bestanden wil hebben:
cd somedir/downloaddir
vraag de bestanden aan de server waar ze vandaan moeten komen:
wget http://download.server.tld/downloads/linux/programma.zip
Als het gecomprimeerde betanden zijn kan je hier proberen met
unzip programma.zip
(met man unzip commando kan je kijken hoe unzip commando werkt – als het aanwezig is)
Soms moet je een aantal configuratiefiles test tist tast schrijfbaar maken, ga in die directory met
cd configdir en naargelang de nood 666 of 777:
chmod 777 test tist tast
(je kan de bestanden met een spatie tussen na elkaar opsommen, en je nog laten helpen door na een paar letters de tab-toets in te drukken om de naam te laten aanvullen, dan ben je zeker dat je zelf geen schrijffouten maakt in de naam.)


Opmerking 25/09/06: kijk na welke eigenaar en groep de bestanden krijgen op de server. Er is soms een verschil tussen de bestanden gemaakt met een ssh login en bestanden die met ftp zijn opgeladen. Als je pech hebt kan de webserver ze niet gebruiken. Kijk welke rechten de webserver nodig heeft; geef zo weinig mogelijk rechten als veiligheidsvoorzorg.

Powered by WordPress