5/7/2006

Suse 10, Grub enz

Filed under: — think2ce @ 1:43 am

Tijdens een install van Suse 10.0 ondervonden we een probleem bij het starten. Het systeem geraakte niet gestart. Eerst kwam er een Grub foutmelding 22. Dat zou betekenen dat de partitie niet gevonden kan worden. We verplaatsten in de installatieprocedure de “GRUB” naar hda1.
Nu hebben we error 17
Een zoek op het web leidde tot een uitleg over hoe grub te installeren:
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=10
onder “Installing GRUB in the MBR”.

Omdat het bewuste systeem niet werkte namen we onze toevlucht tot een Knoppix 4.x DVD. Na het starten met dit systeem zijn de drives zichtbaar maar niet “beschrijfbaar”. Links klikken, en de drive “writable” “mounten” (ik gebruik even de Engelstalig termen; naargelang de taalinstelling kunnen daar allerlei wonderlijke termen opduiken).

In Knoppix openen we een terminal. Na het starten van “grub” door letterlijk de naam in te typen kom je in een “grub commando toestand”, waar je rechstreeks commando’s kan geven aan grub. Ze moeten letterlijk gegeven worden en juist zijn. Je kan wel wat hulp krijgen zoals op de command prompt in Linux, nl door na een paar letters van het comando de “tab” toets in te drukken, waarna het programma probeert aan te vullen.

root (hd0,0)
setup (hd0)
quit

In de eerste lijn zeg je waar de boot partitie staat.
In de tweede lijn zeg je dat GRUB in de MBR moet komen.
De quit uit de derde lijn is een typisch commando om een programma af te sluiten.

Daarna start het systeem op zonder GRUB foutmeldingen – wat niets garandeerd voor de rest van de installatie 😉

(*) Mogelijk doet het probleem zich niet voor als je eerder kiest voor installatie van GRUB in de MBR ipv /hda1.

Powered by WordPress