14/6/2007

Tekst aaneenplakken in OOo Calc met celref&

Filed under: — pinguim @ 11:03 am

In OpenOffice.org kan je tekst uit verschillende cellen aan elkaar plakken tot één tekst in 1 cel.
Stel dat je bv in cel A1 Dit is een tekst hebt staan, en in A2 over OooCalc.

In C1 tik je
=A1& + A2

en dan krijg je als resultaat te zien:

Dit is een tekst over OooCalc

.

In C2 tik je
=A1& + "aanvulling"

en dan krijg je als resultaat te zien:

Dit is een tekstaanvulling

Dit kan je gebruiken om een reeks tekstlijnen te maken waarin een getal steeds moet veranderen. Bv:
tik in A1 Stoelnummer:
Tik in A3 een 1. Maar daaronder een hele kolom met optellende nummers: sleep de rechterbenedenhoek van de cel met 1 vertikaal naar beneden. Je hebt dan onder elkaar 1, 2, .. enz.
Tik in C3
=$A$1&+A3
Sleep in rechterbenedenhoek van deze cel naar beneden zodat je een hele kolom krijgt met resultaten.
Je hebt nu onder elkaar telkens “Stoelnummer 1”, “Stoelnummer 2” enz.

Dat zou je ook kunnen door de tekst Stoelnummer 1 in te tikken en op dezelfde manier naar beneden te kopieren.
Maar tik nu in kolom B, vanaf cel B3 en verder naar beneden een aantal namen, bv Dubois, Yank, enz.
Wijzig de formule in de cel C3 naar
="Stoel nummer "& + A3& + " is voor "& + B3
Kopieer op de bekende manier naar de cellen eronder.
Je krijgt nu een reeks zinnen met ingevuld twee velden van je rekenblad, telkens:

Stoel nummer 1 is voor Dubois

enz.

Stel dat je hetzelfde gebruikt om SQL statements in elkaar te knutselen die je dan exporteert of knipt en plakt (rechtsklikken en paste special, alleen strings)
In A1 bv:
UPDATE mytable SET myname='
En in Cel C3:
=$A$1&+B3& + "' WHERE id = "& + A3& + ";"
en je krijgt een rijtje SQL statements om een database in te vullen:

UPDATE mytable SET myname=’Dubois’ WHERE id = 1;

Veel plezier.

Powered by WordPress