4/6/2008

Shell script: even wachten

Filed under: — pinguim @ 11:05 am

Ik heb een shell script dat iets redelijk destructiefs doet (overschijven van een bestand), en wil de gebruiker van het shell script – meestal ikzelf 😉 – de mogelijkheid geven alsnog te onderbreken. Ik ben op zoek naar een soort “wait” of “pause” commando. Uiteindelijk gebruikte ik “sleep”.
Tekst van testpauze.sh:

time2think=10
echo"testpauze.sh; $time2think seconden om te onderbreken met ctrl-c "
sleep $time2think
echo "ok"

Daarna:
chmod +x testpauze.sh
./testpauze.sh

Powered by WordPress