7/8/2008

Shell scripts, les en voorbeelden

Filed under: — cybrarian @ 12:43 pm

Stel: Je hebt een script dat automatisch bestanden “download” en uitpakt.
Als je in je script de kans wil krijgen om het script af te breken, kan je met een teller werken, die aftelt van 10 tot 0 bv.

clear
#
counter=0
echo "counter: $counter"
#
maxlimit=10
echo "maxlimit:  $maxlimit"
#
counter=`expr $counter + 1`
echo `expr $maxlimit - $counter`
#
echo -n "countdown CTRL-C to interrupt: "
for (( counter=1; counter< =maxlimit; counter++ ))
do
    echo -n "... $counter "
    sleep 1
done
#
echo "end"

Achtereenvolgens wordt hier:
- het scherm leeggemaakt om de uitvoer goed te kunnen volgen (doe je meestal niet in scripts)
- een paar variabelen gemaakt door ze een waarde te geven, de waarde wordt getoond
- bewerking op variabelen en weergave van resultaat van een bewerking
- herhalingsstruktuur voor het aftellen met weergave afteller en vertraging in de herhalingslus

Nb: correctie van
for (( counter=1; $counter< =$maxlimit; counter++ ))

Gemaakt met als voorbeeld deze site:
http://www.freeos.com/guides/lsst/

Powered by WordPress