14/10/2008

directory onderhoud op command prompt

Filed under: — pinguim @ 10:28 am

Eens een harde schijf van een computer volgelopen is kan het zijn dat het grafische systeem niet meer werkt, omdat het niet genoeg cache ruimte heeft. Het is dan enkel nodig om ruimte vrij te maken op de harde schijf, maar dat gaat dan niet vanuit de grafische KDE, Gnome of andere omgeving omdat je ze niet kan starten. Er rest enkel nog de command line.

Ook een server met een volgelopen disk gaat eigenaardig gedrag vertonen, zoals het niet meer starten van processen, en als je vanop afstand inlogt start je waarschijnlijk ook geen grafische schil. En soms is er zelfs geen mc beschikbaar (midnight commander).

df
(disk free) geeft de vrije diskruimte aan, per disk volgens hun koppeling in het bestandssysteem (mount point), bv:

/dev/hda2 1K-blocks 37334192 Used 29932568 Available 5505152 Use% 85% Mounted on /
/dev/hda1 1K-blocks 101089 Used 9490 Available 86380 Use% 10% Mounted on /boot
none 1K-blocks 256916 Used 0 Available 256916 Use% 0% Mounted on /dev/shm

of iets leesbaarder voor mensen (h = human readable):

df -h

/dev/hda2 Size 36G Used 30G Available 4.8G Use% 86% Mounted on /
/dev/hda1 99M Used 9.3M Available 85M Use% 10% Mounted on /boot
none 1K-blocks 251M Used 0 Available 251M Use% 0% Mounted on /dev/shm

du
(disk use) geeft de gebruikte ruimte aan, en loopt door alle subdirectories, wat niet altijd even handig is (lang rollend scherm).
Als je niet als root ingelogd bent kan je nog een hoop foutmeldingen krijgen van niet leesbare directories.

kan ook -h voor “human readable” en -s voor sutotalen van directorie bv:

du -sh /home/*

of als root (kan wel even duren want alle directories worden doorlopen):

du -sh /

dus als je dat even wil bewaren:

du -sh >/home/naam/ServerDiskUse.txt

Subdirectories van deze directory:

du -sh ./*

Plaats vrijmaken door verwijderen:

rmdir

(remove directory) verwijdert een directory of map, als die tenminste leeg is.

rm

(remove) verwijdert bestanden en mits opties ook directories, bv:

rm -rf ./directorynaam

(remove recursive force) verwijdert een directory-map met de struktuur die daar in zit en zonder vragen om bevestiging.

Powered by WordPress