12/12/2008

Wireless Access Point configureren

Filed under: — cybrarian @ 5:09 pm

Linksys installatie Bij een wireless access point (draadloos netwerk) zit dikwijls een CD-rom met een Windows programma om de instellingen van het draadloze apparaat aan te passen. Wat dan op Linux? Soms bestaat een mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks via het netwerk aan te spreken, en doet het installatie hulpprogramma niet veel meer dan het opzoeken van het apparaat op het netwerk en het starten van de browser met het juiste ip-adres. Als je met een browser aan de slag kan moet je enkel het ip adres weten.
Bv: een Linksys Wireless-G Access Point heeft zo’n CD met een configuratieprogramma (zie prentje).
Handig om te weten is dan dat het adres standaard 192.168.1.245 is (subnet 255.255.255.0).
Dan kan je verder met de web-interface.

Powered by WordPress