18/4/2009

Opensuse 11.1 scherpstellen op ZG5*

Filed under: — cybrarian @ 10:46 pm

Er zijn ondertussen een paar fijnafstellingen verschenen voor deze* combinatie**, zie link onderaan ***.

Ze beschrijven hoe er in /etc/modprobe.d dmv een bestand met tekst-inhoud parameters kunnen gezet worden voor je toestel.
Deze instellingen deed ik zelf:

linuxlacie:/etc/modprobe.d #
echo “alias snd-card-0 snd-hda-intel model= acer-aspire” > sound

linuxlacie:/etc/modprobe.d #
echo “options uvcvideo quirks=1″> uvcvideo

ps:
cat naamvandefile
geeft inhoud van de file

De eerste gaat over het geluid (werkte al wel dacht ik, ik heb tenmiste al opgenomen met audacity), de tweede over de webcam.

In diezelfde directory /etc/modprobe.d vond ik ook nog bestanden terug die te maken hadden met de thinkpad waarop de usb-disk oorspronkelijk werd geïnstalleerd; die heb ik eruit gehaald:
mv thinkpad_acpi /root/configDisabled/

* Blijkbaar is ZG5 het modelnummer van een Acer Aspire One.
** Zoals elders ongetwijfeld beschreven: een “diskloze” netbook die via F12 bij het inschakelen laat kiezen van een op de usb-poort aangesloten harde schijf te starten laat toe een tweede, totaal verschillende distributie te draaien.
*** en.opensuse.org/OpenSUSE_on_the_Aspire_One

Powered by WordPress