22/10/2010

Drupal 6 install

Filed under: — cybrarian @ 10:25 am

Download van Belgische site van de Nederlandstalige drupal community: drupal.be: drupal-6.17.tar.gz

Haal het bestand af, kopieer op je webruimte en pak het uit tar -xzvf drupal-6.17.tar.gz

Roep het website adres op in de browser. Op de resulterende site krijg je een taalkeuze English – Dutch.
Dan moet een settings bestand gekopieerd worden van een voorbeeld en schrijfbaar gezet worden. Als je ingelogd bent en in de uitgepakte directory staat (cd uitgepaktedir):
cd sites/default
cp default.settings.php settings.php

Daarna databasegegevens ingeven, kijk bij uitgebreide opties om de database naam te wijzigen (localhost).

Naam van de site bv “drupalleaks”.

Naam en wachtwoord voor hoofdgebruiker. Site wordt gemaakt (vertalingen geïmporteerd).

Werk-gebruiker bij maken en alle rechten geven:
Gebruiker bijgemaakt.
Er zijn al 2 rollen voorzien, anonieme en geverifieerde gebruiker. Rol toevoegen, bv “beheerder”, en de rechten van die rol instellen.
Gebruiker rol toekennen (de bijgemaakte rol komt beschikbaar bij de gebruikersinstelligen).

Log uit en log in met de gebruikersnaam met administratie rechten.
De welkomstpagina vermeldt een 4-stappenplan om uw site te beginnen gebruiken:

  1. configureer
  2. functionaliteit toevoegen
  3. Vormgeving
  4. inhoud

Allerlei instellingen, bv:
– Voorbeeldweergave bericht verplicht (optioneel): zodat het eerst bekeken wordt voor het gepubliceerd wordt.
– RSS
– reakties
– taxonomie

Rapporten met recente logs, meest voorkomende fouten, beschikbare updates, status rapportage.

Powered by WordPress