27/3/2012

Te kleine /home directory (partitie bijna vol): verplaatsen?

Filed under: — cybrarian @ 11:07 pm

Er is bv een bestaande situatie met een versnipperde disk, met verschillende besturingssystemen.
Eén ervan is een opensuse 12.1:
de / directory zit op een ext4 en is 5.1 Gb groot, 538,5 Mb vrij.
de /home directory zit op een ext4 en is 1.3 Gb groot, 227 Mb vrij (/home is hier dus gemount op een eigen partitie*).

Ik zou liefst de /home directory op een andere partitie krijgen (sda5, 200 Gb groot en vrij).

De theorie lijkt zo te zijn:

 1. Log in als root, zonder dat er andere gebruikers ingelogd zijn.
 2. Formatteer de doelpartitie en mount ze, bv in /root/temp
 3. kopieer (!) de /home partitie-data daarnaartoe, bv cp -a . /root/temp
 4. unmount de home partitie umount /home
 5. (*) hernoem de /home partitie naar bv /home.backup, bv met “mv /home /home.backup”
 6. (*) maak nieuwe /home
 7. unmount de /root/temp
 8. (*) maak een mount in fstab van de nieuwe partitie naar /home
 9. voer de mount uit (met “mount -a” = mount alle uit fstab behalve *die al gemount zijn en *uitzonderingen die aangegeven zijn om niet automatisch te mounten )
 10. start op om te checken of automatisch gemount wordt
 11. hergebruik de /home.backup …

(*) indien de home directory zich in het bestandssysteem bevind. Als de /home eigenlijk al een gemounte disk/partitie was (die te klein werd), kan je deze stappen overslaan. Je moet enkel de fstab aanpassen naar de nieuwe locatie)
In fstab kan je een lijn buiten werking stellen door er een commentaar teken voor te zetten:

# previous /dev/disk…

De “oude” home directory kan je ter vergelijking bv mounten op de /root/temp of hem een andere functie en vaste locatie geven.

(!) omdat het kopieren zorgvuldig moet gebeuren als alles moet blijven werken:

 • hidden files (verborgen bestanden) en directories meegekopieerd?
 • links juist meegkopieerd?
 • rechten behouden?

Ik las ergens dat je daarom best “dd” gebruikt of cp met -a en/of met -p of –preserve. De -a staat voor archive en vat een paar parameters samen.

Voor het bewerken van de partities kan je Grmbl gebruiken, een systemadmin DVD die zelfbootend is, en je de kans geeft allerlei tools te gebruiken, maar evengoed een grafische sessie te starten en van daaruit GParted te gebruiken.
Grml
omdat je niet altijd de opties kan zien eens je bezig bent, hier enkele belangrijkste:
– grml-info (om gebruiksinformatie te krijgen)
– grml-x (om grafisch te starten)
– grml-tips $KEYWORD
– reboot (om te herstarten of ook om gewoon af te sluiten; de CD wordt uitgeworpen aan het einde, en na 2 minuten wordt een herstart geprobeerd – die dan gewoon niet lukt als je de DVD eruitneemt)

Vervolg-vraag: hoe verander ik het label?

Powered by WordPress