8/1/2013

Tijdszone instellen

Filed under: — pinguim @ 11:25 am

Voor: opensuse/KDE 4.x
De tijd op een Linux machine is relatief. De tijd van de Linux kern kan afgesteld staan op de UTC, dat is de internationale standaard tijd voor computers, zoiets als de “Greenwich Mean Time” voor mensen.

Het voordeel is dat servers die met elkaar communiceren het eens kunnen zijn over de tijd. Die tijd wordt dan opgeslagen in de “Hardware clock” die behouden blijft ook na uitschakelen van de computer.

De gebruiker, op zijn desktop, wil de lokale tijd zien. Die kan gemakkelijk afgeleid worden als de tijdszone gekend is. De tijdszone wordt meestal gevraagd tijdens de installatie van een (Desktop-) Linux systeem, en kan achteraf ook nog aangepast worden; bv in opensuse/KDE:
Menu, Systeem, Yast, System, Date and Time

Tijdszone instellen op KDE

Beeld: Tijdszone instellen op KDE


In dat venster krijg je een goed overzicht:

  • Regio / Tijdszone
  • UTC ingesteld of niet
  • Huidige dag en tijd
  • NTP ingesteld of niet

NTP is het Network Time Protocol, dat via het internet toelaat de tijd te checken bij een ‘tijdserver’. Die worden gegroepeerd in een “pool”, zodat de belasting verdeeld kan worden.

Je kan het adres van de timeserver instellen als je in bovenstaande situatie op “change” klikt.

Scherm NTP instellen in KDE

Beeld: NTP instellen in KDE bij tijdsinstelling

Kies best een timeserver die zo dichtbij/bereikbaar mogelijk is: in je eigen land, bv die van je internetprovider. Op een afgescheiden intern netwerk kan een interne timeserver bestaan.

Op de command prompt opvragen of zetten van de tijd:

date [OPTION]… [+FORMAT]
date [-u|–utc|–universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Meer:
date --help


Zie ook ISO 8601, http://www.pool.ntp.org

Powered by WordPress