8/10/2013

Laten inloggen zonder vast ip: Reverse ssh tunnel

Filed under: — cybrarian @ 11:14 am

Een Linux gebruiker, LU, heeft een Linux machine achter een (asdl) modem; hij heeft geen vast IP adres, en wel volledige (root) toegang tot zijn eigen machine, die ssh toegang laat op poort 9022 (dus niet op de standaard ssh poort). De poort die gebruikt wordt voor de omgekeerde ssh is 19999 (eigenlijk vrij te kiezen poort die niet in gebruik is).

Hij gaat ten rade bij linuxguru die wel een domein heeft (kan ook vervangen door zijn ip adres op dat moment): linuxguru.edu.tld.

LU geeft op de commandolijn in:

ssh -R 19999:localhost:9022 temp@linuxguru.edu.tld

LinuxGuru kan nu inloggen met

ssh localhost -p 19999

Een paar links:

Powered by WordPress