15/11/2013

KMail2 migratie KDE 3.5 naar KDE 4.8

Filed under: — cybrarian @ 8:46 am

1. De mails

Ik heb manueel de bestanden gekopieerd die op het oude systeem (KDE 3.5 KMail) stonden.

In vond ze in:
/home/cybrarian/.kde/share/apps/kmail/mail

Je ziet daar als mapjes je mailboxen staan; zowel de zelfgemaakte als de standaard aanwezige – in dit geval een Engelstalig systeem:

inbox
outbox
sent-mail
drafts
trash
templates

Ik kopieerde ze naar mijn nieuwe installatie (KDE 4.8.5 – KMail2):

/home/cybrarian/.local/share/local-mail/

Daar stonden door installatie al mapjes als:

postvak-in
postvak-uit
prullenbak
concepten
sjablonen
verzonden mail

Ps: Je vindt de mailboxen niet in
/home/cybrarian/.kde4/share/apps/kmail2
Wel vind je hier een “lock” bestand voor kmail:

appName=kmail2
hostname=copyleft
pid=-1
programName=KMail

(momentopname wanneer kmail gesloten was).

Andere betrokken directories:
/home/cybrarian/.local/share/akonadi

Naargelang de grootte van je vorige mailboxen, kan het zijn dat je met de bestandsbeheerder Konqueror/Dolphin een beetje vastraakt, bv als je meer dan 17.000 bestanden hebt voor meer dan 5 Gb.
Gebruik de command prompt: ga naar de directory waar de bestanden staan, bv een gemounte harde schijf:

cd /mountedExternalSource/userhomdir/.kde/share/apps/kmail+mail/inbox/cur

(mounten van de harde schijf met sudo:
sudo mount -t ext3 /dev/sdb3 ~/mountedExternalSource/
of kan ook zonder sudo als root)

en kopieer ze:

cp * ~/.local/share/local-mail/postvak-in/cur/

Start je e-mail programma: de mailboxen worden zichtbaar.

2. De accounts
Hoewel je vroeger ook gewoon de accounts kon kopiëren heb ik nu de instellingen terug ingevuld in het programma.
De originele instellingen staan in :
~/.kde/share/config/
– emailidentities
– kmailrc (bevat eigenlijke accounts-gegevens, wachtwoord onleesbaar)

Op het nieuwe systeem vind je in
~/.kde4/share/config/
terug:
– emailidentities
– kmailrc
– kmail2rc

Ik heb de indruk dat ze – althans gedeeltelijk – terechtkomen in : .kde4/share/config/akonadi_pop3_resource_0rc

Powered by WordPress