8/8/2014

Printer installeren in OpenSUSE 13.1

Filed under: — cybrarian @ 3:18 pm

Vanuit Yast kan je printers installeren
Yast, Hardware/printer, (waarschijnlijk staat er “Er is geen printqueue).
Knop toevoegen geeft scherm “Voeg nieuwe printerconfiguratie toe”
Met de knop “meer detecteren kan u de printers laten opsporen.

Om alles te kunnen detecteren kan je in de firewall de nodige poorten openzetten, of de firewall even afzetten; Yast, Beveiliging en gebruikers, Firewall, “Firewall nu stoppen” (en nadien daar ook terug starten).

Daarnaast heb je ook de verbindingsassistent, die meer gedetailleerd inzicht geeft.
Je kan een netwerkprinter, waarvan je de gegevens kent, rechtstreeks invoeren:

 • Ip adres of hostname (laten opzoeken kan hier – firewall kan dit hinderen): bv 192.168.1.240 (ipv4)
 • knop “test verbinding” moet normaal een “ok” opleveren
 • Selecteer de printerfabrikant. Gemakkelijk als het bv HP is, maar met sommige printers waarvan het binnenwerk door een andere fabrikant is gemaakt dan het merk dat eropstaat, kan je hier op het verkeerde been worden gezet).
 • De printerstuurprogramma’s worden opgezocht
 • Kies je printermodel uit de lijst
 • Onderaan: Let er zeker op hier al A4 te kiezen ipv Letter (tenzij je standaard met de Amerikaanse grootte van papier werkt.
 • “Willekeurige naam instellen” is een slechte beschrijving voor de keuze van wachtrijnaam. Geef een naam waarmee je zelf weet over welke printer het gaat; soms is merk genoeg, of merk + model zegt iets meer, maar omdat die naam intern gebruikt wordt ben je beperkt in tekens en moet alles aan elkaar geschreven worden. (zoniet wordt de invoer niet aanvaard)
 • Als het de standaardprinter is, onderaan aanvinken (bij meer printers diegene die standaard zal aangeboden worden bij het printen)
 • * Voor Hp printers is hier nog een alternatief HP setup programma te starten.
 • Als alles goed gaat krijg je nu de printer te zien in de lijst van Printerconfiguraties, en kan je een testpagina afdrukken (knop onderaan rechts).

De lijst bevat:

configuratie: bv Lokaal
Naam: bv HP5100 (de naam van de wachtrij die je zelf kon kiezen)
Beschrijving: de beschrijving zoals ze getoond werd in de lijst van printerstuurprogramma’s (printerdrivers)
Locatie: heb ik gemist, hier kan je normaal zetten in welke ruimte de printer staat opgesteld (bv bureel, ontvangst, ..). Klik op de lijn, kies onderaan “wijzig”, en vul de locatie in, bewaar met Ok.
Standaard: Ja (er is maar 1 printer die de standaardprinter kan zijn)
Status: Gereed

In de vroeger beschreven “wijzig” optie, kan je verschillende mogelijkheden van je printer gedetailleerd opgeven aan het stuurprogramma (zodat het weet wat je printer kan).
Voorbeeld:
– Pagesize: A4/Letter
– Option_Tray3 (on)
– Option_Tray4 (off)
– Option_Duplexer (True) = ja, aanwezig; wil niet zeggen standaard gebruikt
– Manual Feed / Tray1 (manueel elke blad invoeren of automatisch uit schuif 1 nemen)
– …
– Resolution …
– Duplex / 2-Sided printing: None standaard af/aan zetten (veronderstel ik)
enz.
Wat hier staat is afhankelijk van de mogelijkheden van de types printer.
Je krijgt deze eigenschappen ook te zien als je print, en iets dieper kijkt. Bv KWrite, Print, biedt een printervenster aan met “eigenschappen”. Daar heb je naast het tab “Pagina” met paginagrootte en marges, ook een tab “Geavanceerd”, met deze “installed options” en “general”.

Uit je testprint kan bv blijken dat je de marges wat breder moet zetten.

Printer “geblokkeerd” en

Om een schijnbaar onverklaarbare reden kan je plots niet meer printen (op de netwerkprinter, en andere gebruikers wel).

Sommige instellingen van de printer zijn voorzien voor samengebruik van printers, die soms op een andere locatie staan; omdat je niet ziet wat er gebeurt wordt bij een probleem de printer “uitgeschakeld”. Het is niet de printer zelf, maar wel de wachtrij op je eigen computer, die op “pauze” komt te staan. Je weet dan dat er een probleem is, lost dat op, en kan eventueel ondertussen overbodige jobs wissen, en de printer laten voortdoen door de wachtrij terug te aktiveren.
Als je dat niet wil, kan je kiezen om bij een probleem de voorbije jobs gewoon te vergeten of weg te gooien.
Als de printer dichtbij staat is het ook handig om hem niet automatisch op pauze te laten komen. Daarvoor verzet je instellingen van het “beleid” dat de printerdriver moet voeren t.o.v. fouten. In het Printerconfiguraties scherm (Yast, Printer), zie je links een kolom met:

 • Printerconfiguraties (daar sta je standaard in)
 • Afdrukken via netwerk
 • Printers delen
 • Beleidsregels (kies deze)
 • Automatische configuratie

Beleidsregels staan standaard op “stop de printer en bewaar de job voor later”, wat dus betekent “stop het sturen van jobs naar deze printer” – de printer zelf blijft werken, wat je merkt nadat het probleem daar opgelost is. Hierna moet je nl zelf je printer-jobs-sturen terug starten.

 • stop de printer en bewaar de job voor later.
 • stuur de job opnieuw na enige tijd te hebben gewacht.
 • breek de job af en gooi ze weg en ga verder met de volgende job.

Persoonlijk vind ik de laatste de handigste; het vermijdt dat je na het oplossen van het probleem op de printer je je printrij terug moet aktiveren of je een eindeloze rij ondertussen ongewenste prints krijgt (bv door opnieuw proberen en zo).

CUPS
Je kan CUPS soms ook aanspreken via een web-interface:
http://localhost:631/printers/
(werkt soms ook in andere distro’s zonder Yast)

Powered by WordPress