6/10/2020

openSUSE Firewall

Filed under: — cybrarian @ 12:38 pm

Via de NetworkManager van een laptop op OpenSUSE 15.x kan je bij de instellingen van het netwerk ook een firewall-instelling kiezen (netwerkicoon, rechtsklik, edit, tabblad General in iceWM.)

De firewall draait blijkt uit:

sudo systemctl status firerwalld

De beschikbare zones kan je als gebruiker aflezen uit
ls /usr/lib/firewalld/zones/

De aktieve:
firewall-cmd --get-active-zones
bv

internal
interfaces:wlan1

De standaardzone kan je opvragen:

sudo grep -i DefaultZone /etc/firewalld/firewalld.conf
bv

DefaultZone=public

enkele voorgedefinieerde zones (de insteling ervoor kan je telkens aflezen uit de gelijknamige bestanden in de directory):

block
dmz
internal
public
home
work
trusted

Firewall stoppen en starten (herstarten) is nuttig na het wijzigen van een interface-zone enz.

systemctl stop firewalld
systemctl start firewalld.service

Draadloos netwerk commandolijn

Filed under: — cybrarian @ 9:22 am

Een paar hulpmiddelen op de commandolijn om de toestand en configuratie van het netwerk na te kijken:
(zonder typisch op laptop gebruikte Network Manager)

check de naam en nummer van je netwerkkaart:
iwconfig
(bv wlan0 of wlan1)

ip
ip a

systemctl
systemctl status network
systemctl start network

wicked

wicked ifup wlan0
cat /etc/wicked/client.xml

Traditionale methode met ifup:
ip link set wlan0 up

check de draadloze netwerken in de buurt:
iwlist wlan0 scan > iwlistwlan0scan.txt
(daarin kan je rondkijken met mc/mcedit bv, en je access point naam eruit knippen; bv WAP003)

iwconfig wlan0 essid WAP003

Controleer met:

iwconfig wlan0

Wijzig /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, standaard staat daar bv:

cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel

mcedit /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

en voeg toe:
wpa_passphrase “WAP003” wachtwoordvoorWAP003 binnen in de juiste syntax
network={
ssid="WAP003"
psk="wachtwoordvoorWAP003"
}

(ps: lukte me niet in mijn situatie)

Ik probeerde nog:
iwconfig wlan0 key abc1defg23

Nadien:
dhclient wlan0

(Niet vervolledigd – overgeschakeld op NetworkManager)

Powered by WordPress