17/3/2022

cifs: mount is niet beschijfbaar

Filed under: — cybrarian @ 9:50 am

Een nieuwe installatie (openSUSE 15.3 cifs-utils 6.9-5.12.1) gaf me het probleem van het mounten van een netwerkdrive van een oudere server.
Ik had voordien al vers=1.0 moeten toevoegen om de mount nog te doen werken, maar ik merkte nu dat ik niet meer kon schrijven op de server, nog wel lezen.

sudo mount -t cifs -o rw,uid=cybrarian,username=cybrarian,password=******,vers=1.0 //server.copyleft.loc/cybrarian/ /home/cybrarian/Netwerk/

Als ik de directory listing bekijk, zie ik dat de user niet ingevuld staat met naam, maar enkel met nummer 502

ls -lFA

drwxr-xr-x+ 4 502 502 0 20 mei 2020 test/

Op https://serverfault.com zag ik een parameter die ik nog niet gebruikt had: “forceuid”.
Toegepast:

sudo mount -t cifs -o rw,uid=cybrarian,forceuid,username=cybrarian,password=******,vers=1.0 //server.copyleft.loc/cybrarian/ /home/cybrarian/Netwerk/

Werkt weer: ik kan terug schrijven op de netwerkdrive; username wordt ook weergegeven in directorylist:

drwxr-xr-x+ 4 cybrarian 502 0 20 mei 2020 test/

ps: in het script laat ik eerst de niet-connectie weergeven, en na mount de verbonden netwerkdrive:

ls -lFA ~/NetwerkU
sudo mount -t cifs -o rw,uid=cybrarian,forceuid,username=cybrarian,password=******,vers=1.0 //server.copyleft.loc/cybrarian/ /home/cybrarian/Netwerk/
ls -lFA ~/NetwerkU

Powered by WordPress