20/9/2022

Kolommen invoegen: veel (rijen invoegen)

Filed under: — cybrarian @ 7:15 pm

Beginsituatie: een rekenblad dat in gebruik is, met in de kolommmen/rijen allerlei ingevulde gegevens.

Probleem: Er zouden achteraan kolommen (rijen) bij moeten gemaakt worden, liefst ineens met dezelfde layout.

Mogelijke oplossing:

Uitbreiden
– selecteer een aantal kolommmen (bv 5 voor 5 dagen bij) door op de kolomhoofding te klikken (bv de letter “L”), shift indrukken en houden, ondertussen op kolomhoofding “P” klikken. De kolommen zijn nu geselecteerd. Onderaan zie je achter “Selected .. 5 columns” staan. Pas aan tot het aantal overeenkomt met het aantal dat je wil invoegen.
– klik rechtse muisknop, en kies het de aangeboden mogelijkheden “insert columns before” (invoegen voor kolom) – of naargelang je noden, “after” of achter de geselecteerde.

Layout
– de layout van de kolommen waar je tussen stond aan “L”, wordt overgenomen.

Inhoud
– Kopieer de nodige formules naar het gebied:
— selecteer gebied van de formules van 1 kolom (of van een week, naargelang welk soort gegevens je wil verlengen)
— druk ctrl-c
— selecteer het gebied waar ze naar toe moeten.
— ctrl-v om te plakken.
— Controleer!

Sneltoetsen
– selecteer een kolom
– druk [ctrl] [+]
– herhaal zolang nodig, of houdt even ingedrukt en verwijder het teveel.

Powered by WordPress