31/7/2023

mariadb unix_socket authentication plugin

Filed under: — cybrarian @ 8:51 am

unix_socket authentication?
Bij het draaien van mariadb-secure-installation na installatie van mariadb komt de vraag:
Switch to unix_socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

Gebruiker maken:
CREATE USER username@hostname IDENTIFIED VIA unix_socket;
of
GRANT SELECT ON db.* TO username@hostname IDENTIFIED VIA unix_socket;

Uitzondering maken
Voor bepaalde account de gewone wachtwoorden gebruiken:

ALTER USER root@localhost IDENTIFIED VIA mysql_native_password;
SET PASSWORD = PASSWORD('mijnwachtwoord');


Opgepast bij root; misschien zijn er systeemscripts die veronderstellen dat er unix_socket verificatie is.

Starten zonder unix_socket authentication:

mysql unix_socket=OFF

PhpMyAdmin
Origineel werkte login op phpMyAdmin niet meer; na het draaien van het mysql_secure_installation met het uitdrukkelijk opgeven van het wachtwoord voor root werkt het wel, en kan je op phpMyAdmin dus inloggen met “root”.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
.
Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

Zoniet moet je een aparte “phpmyadmin” account aanmaken en die alle rechten geven.

CREATE USER phpmyadmin@localhost IDENTIFIED BY 'mijnwachtwoord';
GRANT ALL ON '*.*' TO phpmyadmin@localhost WITH GRANT OPTION;

Powered by WordPress