17/4/2023

OpenSUSE 15.4 updated image

Filed under: — cybrarian @ 5:06 pm

Na heel wat updates naar 15.4 doe ik nu een “clean install”.
Het valt me op dat opensuse nu niet alleen de ‘dvd’ ISO versie aanbiedt, maar ook een “updated” versie. Normaal als je de gewone ISO download en op USB-stick zet om van te installeren, is het de Leap versie van dat moment, nu bv 15.4. Na installatie ben je dan even zoet met alle updates die er sinds dat moment gebeurd zijn.

Ik verwacht dat de “updated” versie dat niet zal hebben…
Updated Offline Image (3.9 GiB)

dd if=openSUSE-Leap-15.4-CR-DVD-x86_64-Media.iso of=/dev/sdb bs=4M
1004+1 records in
1004+1 records out
4212129792 bytes (4.2 GB, 3.9 GiB) copied, 1070.53 s, 3.9 MB/s

– – –

1. Install

Een eerste installatie verloopt vlot. Eerst lijk ik niet te kunnen booten en ik kom even in een windows scherm terecht, maar nadien boot hij mooi in openSUSE (ik weet niet meer juist wat ik waar als vraag kreeg/geantwoord/geprobeerd heb).

– – –
2. Install encrypted

Ik heb wat rare dingen met het BIOS, die me verhinderen om een tweede keer van usb-drive te starten/installeren, maar uiteindelijk lijkt het toch te lukken..
Ik probeer iets met secure boot legacy ..

Ik kies bij installatie:

Enable LVM off
Encrypt on

(wordt vervolgd)

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress